Úvod / Návody / Postup pri dohodách s výnimkami pokračujúcimi v roku 2023
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Postup pri dohodách s výnimkami pokračujúcimi v roku 2023

Novela zákona o sociálnom poistení prinesie k 1.1.2023 množstvo zásadných zmien vo vykazovaní sociálneho poistenia. Na niektoré nové povinnosti sa musia zamestnávatelia pripraviť už v tomto roku.

Legislatívne zmeny

Odvodová odpočítateľná položka (OOP)

OOP od nového roka nahrádza doterajšiu výnimku z dôchodkového poistenia, ktorú si mohli uplatňovať študenti a dôchodcovia na jednu dohodu o brigádnickej činnosti študenta, resp. dohodu o vykonaní práce / pracovnej činnosti. Uplatňovanie OOP nie je automatické a v prípade, ak "dohoda s výnimkou" pokračuje aj v nasledujúcom roku, zamestnanec musí zamestnávateľovi oznámiť, že si chce OOP uplatňovať.

Aby bolo možné OOP premietnuť už do miezd za január 2023, zamestnanec by mal oznámiť uplatňovanie OOP do konca decembra 2022. Zamestnávateľ má povinnosť dátum oznámenia uplatňovania OOP nahlásiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom Registračného listu FO do nasledujúceho pracovného dňa.

Formuláre pre zamestnancov na oznámenie alebo ukončenie uplatňovania OOP zverejnila SP na svojich webových stránkach:

Oznámenie pre študentov: https://www.socpoist.sk/api/idsp/download/2bf7f0b9-246e-4d8b-86a0-d5ce6c16e887
Oznámenie pre dôchodcov: https://www.socpoist.sk/api/idsp/download/2b150930-02c3-4543-b232-df2743fa1dbc

Doprihlásenie dohodárov na dôchodkové poistenie

Od roku 2023 už nebude nutné sledovať príjem dohodára s uplatnenou výnimkou (OOP) a podľa toho ho prihlasovať / odhlasovať na dôchodkové poistenie. Všetky nové dohody, ktoré vzniknú po 31.12.2022 budú prihlasovať s dôchodkovým poistením a ani v prípade, že príjem dôchodcu alebo študenta klesne pod limit 200 EUR nebude ho potrebné odhlasovať z dôchodkového poistenia.

V tejto súvislosti je ale potrebné skontrolovať pokračujúce dohody, a tých dohodárov, ktorým v tomto roku nevzniklo dôchodkové poistenie (sú odhlásení z dôchodkového poistenia, pretože ich príjem neprekročil 200 EUR mesačne doprihlásiť na dôchodkové poistenie. Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť na dôchodkové poistenie takýchto dohodárov do 31.12.2022.

Ako na to v Money S3 (verzia 22.950 a vyššia)

Oznámenie uplatňovania odpočítateľnej položky (OOP)

Zamestnanec oznámil uplatňovanie odpočitateľnej položky (OOP) 19.12.2022.

Zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť oznámenie SP do nasledujúceho pracovného dňa – tzn. do 20.12.2022 – prostredníctvom registračného listu FO typu ZMENA.

 • 1. Dátum oznámenia OOP zadajte na Kartu zamestnanca
 • a) Pridajte nové obdobie zamestnanca December 2022
 • b) Na záložke Mzdy / Ostatné údaje pre SP vyplňte dátum oznámenia
 • 2. Vygenerujte registračný list ZMENA
 • a) V menu Réžia / Zamestnanci / Sociálne poistenie – spustite tlačovú zostavu Registračný list
 • b) V sprievodcovi tlačou zvoľte „zmena“
 • c) V zozname registračných listov vyberte zamestnancov, pre ktorých chcete RLFO vytvoriť pomocou tlačidla Pridať
 • d) Pre vybraného zamestnanca sa ponúkne RLFO – dátum oznámenia uplatňovania OOP sa prevezme z karty zamestnanca.
 • e) Uložte vytvorený registračný list.
 • 3. Vytvorený registračný list / listy vyexportujete do súboru pomocou tlačidla „Exportovať teraz“ na nasledujúcej strane sprievodcu tlačou.

  Doprihlásenie dôchodkového poistenia

  Pre prihlásenie dôchodkového poistenia je potrebné vytvoriť registračný list FO typu PRIHLÁŠKA.

  POZOR:

  ak zamestnanec oznámil, že na budúci rok si bude uplatňovať OOP v tom istom registračnom liste typu Prihláška môžete zaslať aj oznámenie OOP. V takom prípade, ale už registračný list ZMENA pre tohto zamestnanca nevytvárajte.

 • 1. V menu Réžia / Zamestnanci / Sociálne poistenie spustite sprievodcu tlačou Registračného listu – v možnostiach tlače zvoľte prvú možnosť (prihláška, odhláška, prerušenie, zrušenie prihlášky).
 • 2. Do dátumového intervalu od – do zadajte aktuálny dátum.
 • 3. V zozname registračných listov vyberte zamestnancov, pre ktorých chcete dôchodkové poistenie prihlásiť. Po výbere zamestnanca sa otvorí karta Registračného listu – na ktorej podľa druhu dohody nastavte typ zamestnanca pre prihlásenie dôchodkového poistenia:
 • - ak ide o Dohodu o pracovnej činnosti – vyberte Typ zamestnanca „Dohoda o prac. činnosti – oslobodené od platenia DP do limitu“
  - ak ide o Dohodu o výkone práce – vyberte Typ zamestnanca „ Dohoda o výk. Práce – oslobodené od platenia DP do limitu“
  - ak ide o Dohodu o brigádnickej činnosti – vyberte Typ zamestnanca „ Doh. o brig. činnosti študenta – oslobodené od platenia DP do limitu“

 • 4. Dátum vzniku poistenia – dôchodkové poistenie vznikne k 1.1.2023. Nastavte dátum vzniku dôchodkového poistenia.
 • 5. Ak zamestnanec oznámil uplatňovanie OOP – automaticky sa prevezme na kartu Registračného listu – v jednom RLFO si takto môžete splniť povinnosť doprihlásenia aj oznámenia uplatnenia OOP.
 • Vytvorený registračný list uložte. Môžete pridať postupne registračné listy pre všetkých dohodárov, ktorých potrebujete prihlásiť na dôchodkové poistenie.

  V ďalšom kroku sprievodcu vygenerujete xml súbor pre elektronické podanie na SP.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

  Objavte
  aj vy
  nové online
  školenia
  Vybrať školenie
  Zavrieť reklamu
  Objavte aj vy nové online školenia