Úvod / Návody / Prepojenie Money S3 s Shoptetom
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Prepojenie Money S3 s Shoptetom

Tento návod popisuje prepojenie Money S3 a eshopu Shoptet.

Na využitie nového prepojenia Money S3 a Shoptetu je nutné mať zo strany Money S3 zakúpený modul E-shop konektor a zo strany Shoptetu doplnok Money S3 by Seyfor.

Prepojenie je dostupné od verzie Money S3 23.500.

Nastavenie Shoptetu

V Shoptete je nutné nastaviť číselné rady pre doklady a to cez možnosť Nastavenia / Objednávky / Doklady. Číselné rady musia byť odlišné od číselného radu v Money S3 – doklady sa importujú s číselným radom Shoptetu.

Pre správne importovanie jednotlivých dokladov je dôležité, aby v nastavení čísiel dokladov nebola začiarknutá voľba Zjednotiť číslo dokladu a VS s objednávkou – ak by bola táto voľba začiarknutá dochádzalo by k preberaniu čísla dokladu a teda aj prepisu typu dokladu v Money S3.

Pre evidenciu väzieb v Money S3 (záloha, daňový doklad, vyúčtovacia faktúra) je ale nutné, aby bola začiarknutá voľba Zjednotiť VS s objednávkou.

Napríklad:

Zálohové faktúry

nastavenie v Shoptetu: 1%YYYY%

výsledné číslo prvého dokladu naimportované do Money S3: 1202300001

Import nových zásob do Money S3

Pokiaľ budete importovať faktúry so zásobou, ktorá ešte nie je vytvorená v Money S3, je nutné mať na karte nastavenie skladu (Sklad / Skladové zoznamy / Zoznam skladov a cenníkov) povolený výdaj do mínusu. V tomto prípade dôjde k vytvoreniu zásoby. V nastavení samotného prepojenia následne nastavujete, na aký sklad a do akej skupiny sa zásoba vytvorí. Pokiaľ sklad nebude nastavený bude zásoba automaticky prevedená na neskladovú.

Nastavenie Eshop konektora a zásob pre obchodovanie na internete

Na karte Money / Možnosti a nastavenia / Obchodovanie na internete tlačidlom Pridať obchod otvoríte kartu Internetový obchod, kde zadáte názov obchodu. Money S3 umožňuje obchodovanie aj na viacerých internetových obchodoch. Po uložení karty sa v ľavej časti zobrazí zoznam zadaných obchodov. V jednotlivých záložkách konfigurujete vlastnosti komunikácie so Shoptetom:

Všeobecné:

Tu nastavujete prístupové údaje k danému prepojeniu so Shoptetom (ID e-shopu a hlavný komunikačný e-mail) a prípadne ďalšie voľby týkajúce sa informovania o prenosoch.


Adresár:

Zvolíte do ktorej skupiny sa zaradia novo importované adresy.


Sklady:

Tu nastavuje Sklad a Skupinu pre novo importované zásoby z eshopu. Nie je nutné vyplňovať pokiaľ nové zásoby budete vždy pridávať v Money S3.

Ďalej volíte, či sa má ako stav zásoby brať skutočný stav zásoby alebo predpokladaný (teda stav zásoby ponížený o rezervácie a navýšený o objednaný tovar).


Doklady:

Na poslednej záložke nastavujete, ktoré druhy dokladov budete zo Shoptetu sťahovať a v akom type dokladu sa majú následne naimportovať.


Voľbou Test spojenia vykonáte kontrolu spojenia s internetovým obchodom Shoptet.

Zásoby

Po správnom nastavení obchodovania na internete dôjde k rozdelenému zoznamu zásob na sklade na 2 záložky Aktuálny sklad a Zásoby pre obchod na internete.

Na záložke Aktuálny sklad určujete zásoby, ktoré budú obchodovateľné na danom eshope.

Výber zásoby prebieha pravým tlačidlom na myši a zvolením možnosti Obchod na internete (pokiaľ bude na Money S3 napojených viac eshopu – je možnosť zvoliť pre ktorý eshop bude daná zásoba obchodovateľná).


Po označení získa zásoba symbol nepublikovanej zásoby (zemeguľa s červeným krížikom).


Teraz sa už môžeme prepnúť do záložky Zásoby pre obchod na internete a tu zásoby rozdeliť do ručne vytvorených kategórií alebo prípadne pomocou voľby Hromadné operácie / Mapuj 1:1 prevziať delenie podľa skladových skupín z Aktuálneho skladu.


Zaradením zásoby do danej kategórie dôjde k prevedeniu zásoby do publikovaných zásob a je teda pripravená na prenos na eshop.

Komunikácia s internetovým obchodom

Na internetový obchod môžete odoslať Zásoby, Stav zásob, Predajné ceny, Kategórie a Zmenu stavu objednávok.

Z internetového obchodu môžete stiahnuť Objednávky, Faktúry alebo oboje, záleží na nastavení obchodovania na internete.

Ručný export / import je možné vykonať cez kartu Obchod / Obchodovanie na internete.


Pokiaľ budete chcieť využívať automatický import dokladov a export zásob na eshop je nutné mať zakúpený doplnkový modul S3 Automatic, ktorý zaistí automatickú výmenu dát v pravidelných intervaloch podľa nastavenia.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia