Úvod / Návody / Prepojenie Money S3 s TaxEditom
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Prepojenie Money S3 s TaxEditom

TaxEdit je profesionálny softvér určený pre ľahké a rýchle zostavenie a tlač rôznych typov daňových priznaní s priamym prístupom k pomoci a poučeniu podľa jednotlivých riadkov formulára. Údaje sú vkladané do obrazovkových šablón, ktoré verne zobrazujú reálne formuláre. Je ideálnym nástrojom pre daňových poradcov, účtovné firmy a ďalších používateľov.

Prepojené formuláre

Z Money S3 do programu TaxEdit je možné od verzie Money S3 14 vyexportovať tieto formuláre:

 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
  Účtovníctvo/Priznanie k DPH
 • Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
  Účtovníctvo/Súhrnný výkaz
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
  Réžia/Vyúčtovanie dane/Prehľad zrazenej dane z príjmov (mesačný)
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane
  Réžia/Vyúčtovanie dane/Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročný)
 • Účtovné výkazy pre PÚ (Súvaha, Výkaz ziskov a strát)
  Účtovníctvo/Úč. výkazy
 • Účtovné výkazy pre JÚ (Výkaz o príjmoch a výdavkoch, o majetku a záväzkoch)
  Účtovníctvo/Ďalšie zostavy/Prehľad príjmov, výdajov, majetku a záväzkov
 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO, FO typ B
  Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Priznanie k dani z príjmov

Postup prepojenia

Pre prepojenie musíte mať nainštalované oba programy. Prepojenie môžete vykonať kedykoľvek i opakovane a prepojiť môžete ľubovoľný počet agend alebo aj všetky, pretože samotné prepojenie nemá vplyv na čerpanie licencií.

Samotné prepojenie vykonáte v Money S3 cez menu Money/Možnosti a nastavenia/Externá aplikácia, kde sa Vám zobrazí okno Externá aplikácia – prepojenie a tu
kliknite na tlačidlo Nový. Potom sa Vám zobrazí Karta externej aplikácie – prepojenie, kde cez roletové menu pod nadpisom Aplikácia vyberte možnosť
TaxEdit.

Potom v časti Cesta k programu kliknite na tlačidlo „tri bodky“ a zobrazí sa okno či si želáte Načítať cestu k programu automaticky? Potvrďte, že Áno a hneď by sa mala zobraziť cesta k programu (štandardne C:/Program Files/TaxEdit2/BIN/TaxEdit.exe) a všetky agendy, ktoré máte v Money S3.

Pomocou tlačidiel Označiť všetko/Zrušiť označenie alebo začiarknutím/odčiarknutím políčka vedľa názvu agendy si zvoľte, ktoré agendy chcete prepojiť a naimportovať do TaxEditu. Po stlačení tlačidla OK sa do týchto agiend zapíšu cesty pre export, otvorí sa automaticky TaxEdit a začnú sa zobrazovať karty s Identifikačným údajmi daňovníkov z Money S3 a už len odklikávate Áno/Nie, pre daňovníkov, ktorých chcete skutočne importovať do TaxEditu.

Kartotéka Daňovníkov

Po vykonaní prepojenia TaxEditu s Money S3 je odporúčané si v TaxEdite skontrolovať či skutočne všetky firmy majú rovnaké údaje ako v Money S3, prípadne doplniť údaje, ktoré v Money S3 neboli (minimálne odporúčame Daňový úrad, Základné číslo účtu dane, Dodatok, v záložke Ďalšie údaje SK NACE, v záložke Cesty si vytvoriť osobitnú zložku pre dokumenty každého daňovníka).

Pozrieť viac informácií o prepojení Money S3 a TaxEditu v PDF

 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia