Úvod / Návody / Prihlasovanie zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 do Sociálnej poisťovne
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Prihlasovanie zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 do Sociálnej poisťovne

Pri prihlasovaní nových zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023 postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Nastavte pracovný pomer nového zamestnanca

Kvôli bezproblémovému prihlasovaniu zamestnancov do Soc. poisťovne a vykazovaniu v mesačných výkazoch je potrebné zvoliť správny typ zamestnanca na pracovnom pomere.

Dohody o prac. činnosti, výkone práce, brigádnickej činnosti študentov

Pri dohodách o pracovnej činnosti, dohodách o výkone práce alebo dohode o brigádnickej činnosti odporúčame nastaviť pracovný pomer, s typom zamestnanca podľa druhu dohody, tzn.:

 • Pri dohode o brigádnickej činnosti študenta zvoľte na pracovnom pomere typ zamestnanca Dohoda o brigádnickej činnosti študenta
 • Ak si zamestnanec uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), zapnite prepínač Kontrolovať limit pre dôchodkové poistenie (študent, dôchodca). Ak si OOP neuplatňuje, nechajte prepínač prázdny.
 • POZOR:

  typy zamestnancov Doh. o brig. práci študentov – neplatí DP, Doh. o brig. práci študentov – oslobodené od platenia DP do limitu sa už od budúceho roka nebudú používať, pretože všetci dohodári sú dôchodkovo poistení a zostanú v zozname len evidenčne a bude možné ich použiť iba na historické prihlásenie / odhlásenie dôchodkového poistenia na RLFO.

  Rovnako prosím postupujte aj pri ostatných dohodách

  Pri dohode o pracovnej činnosti zvoľte na pracovnom pomere typ Dohoda o prac. činnosti, pri dohode o vykonaní práce zvoľte na pracovnom pomere typ Dohoda o výkone práce. Ak si zamestnanec uplatňuje OOP zapnite na pracovnom pomere Kontrolovať limit pre dôchodkové poistenie (študent, dôchodca).

  Dohody na výkon sezónnej práce

  Pri dohodách o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce si vytvorte pracovný pomer s typom zamestnanca Dohoda na výkon sezónnej práce.

  POZNÁMKA:

  pri tomto type sa bude uplatňovať odvodová odpočitateľná položka na výkon sezónnej práce automaticky. Nie je nutné nič ďalšie nastavovať. OOP na výkon sezónnej práce sa uplatňuje na každú takúto dohodu a nie je potrebné, aby zamestnanec oznamoval, že si chce uplatniť OOP a zamestnávateľ ju nenahlasuje do Sociálnej poisťovne.

  Na Karte zamestnanca na záložke Mzdy / Ostatné údaje pre SP vyplňte štatistické údaje

  Údaje o druhu vykonávanej práce a miesto výkonu práce vyberiete z číselníka.

  Pokyny SP pri vyplňovaní analytických údajov

  Miesto výkonu práce: Uveďte číselný kód dohodnutého miesta (obec/mesto) výkonu práce podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 597/2002 Z. z., v znení vyhlášky ŠÚ SR č. 61/2011 Z. z.
  Pokiaľ je miesto výkonu práce:
  a) v dvoch alebo viac obciach /mestách, uveďte číselný kód obce/mesta, kde prevláda výkon práce,
  b) určené ako okres alebo kraj, uveďte číselný kód okresu alebo kraja,
  c) v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch, uveďte číselný kód okresu alebo kraja, kde prevláda výkon práce,
  d) celé územie SR, uveďte číselný kód 500000
  e) mimo územia SR, uveďte číselný kód 999999
  f) mimo územia SR a zároveň aj na území SR uveďte číselný kód, kde prevláda výkon práce (ak prevláda výkon práce v SR, postupujte podľa písmen a) až d)).
  Pokiaľ miesto výkonu práce nie je možné určiť, uveďte číselný kód 900000

  Druh vykonávanej práce: Uveďte číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 449/2020 Z. z.. Pokiaľ sa číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce vo vyhláške nenachádza, uveďte číselný kód 9999999.

  Dohodnutý rozsah pracovného času: Nastavte týždenný dohodnutý časový rozsah v hodinách. Pri založení novej Karty zamestnanca, program automaticky prepočítava rozsah pracovného času podľa dní úväzku a pracovnej doby. Hodnotu môžete upraviť. V prípade, ak rozsah pracovného času nie je so zamestnancom dohodnutý, vyberte z roletovej ponuky možnosť "nie je určený". Money automaticky doplní konštantu 99,99 podľa pokynov SP.

  Registračný list FO - prihláška

  Money automaticky pri založení novej karty zamestnanca vytvorí registračný list FO – typ Prihláška, do ktorej sa prevezmú analytické údaje aj údaje týkajúce sa pracovného pomeru.

  Registračný list môžete vygenerovať aj dodatočne v menu Réžia / Zamestnanci / Sociálne poistenie – Registračný list FO.

  Program vygeneruje registračné listy za vybrané obdobie – tzn. v prípade prihlasovania zamestnancov s dátumom nástupu od 1.1.2023, nastavte rozsah obdobia, do ktorého spadajú nástupy jednotlivých zamestnancov.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

  Objavte
  aj vy
  nové online
  školenia
  Vybrať školenie
  Zavrieť reklamu
  Objavte aj vy nové online školenia