Úvod / Návody / Rozšírenie Money S3 / S3 Kasa – dokúpenie ďalších modulov a počtu licencií
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Rozšírenie Money S3 / S3 Kasa – dokúpenie ďalších modulov a počtu licencií

Tento návod popisuje postup pri zakúpení nového modulu k Money S3 alebo pri rozšírení počtu licencií Money S3 / S3 Kasa.

Vo chvíli, kedy dokúpite nový modul Money S3 alebo rozšírite počet prístupov do Money S3 / S3 Kasa Professional, dostávate Prídavný kód k Licenčnému číslu. Podľa stavu pripojenia k internetu (on-line či off-line) zadáte kód do programu nasledujúcim spôsobom:

On-line Money S3

  • Na karte Money / Pomoc, kontakty, spustíte Licenčný manažér, kde v záložke Obsah licencie tlačidlom Aktualizovať moduly uskutočníte automatickú aktiváciu novo zakúpených modulov.
  • Po zatvorení okna Licenčného manažéra  program automaticky sprístupni novo zakúpené moduly.

Licenčný manažér - online

On-line S3 Kasa Professional

  • Na záložke Pomoc / Licenčný manažér, kde tlačidlom Aktualizovať moduly uskutočníte automatickú zmenu počtu prístupov.
  • Po zatvorení okna Licenčného manažéra  program automaticky sprístupní ďalšie prístupy.

Licenčný manažér - online

Off-line Money S3

  • Na karte Money / Pomoc, kontakty spustíte Licenčného manažéra a prepnite sa do záložky Obsah licencie. Pokiaľ máte licenčný súbor, uskutočnite voľbu Načítať zo súboru. Pokiaľ nemáte licenčný súbor, uskutočnite voľbu  Zapísať ručne.

POZNÁMKA: Pre pohodlnejšiu prácu pri zadávaní Licenčného čísla a Prídavných kódov si môžete na našom obchodnom oddelení vyžiadať zaslanie licenčného súboru S3.licence.csw na e-maile: obchod@money.sk alebo tel. 02 49 21 23 23.

Načítať zo súboru – pokiaľ ste požiadali na obchodnom oddelení o zaslanie licenčného súboru S3.licence.csw, máte tieto možnosti:

  • Súbor S3.licence.csw spustíte priamo z média dvojitým kliknutím.
  • Pokiaľ ste si súbor uložili, tlačidlom Načítať zo súboru otvorte okno pre vyhľadávanie súboru S3.licence.csw vo vašom počítači a súbor otvorte.
  • Automaticky sa uskutoční aktualizácia všetkých vašich zakúpených modulov.

Zapísať ručne -  touto voľbou zapíšete prídavné kódy k zakúpeným modulom ručne podľa vytlačeného Rozpisu modulov licencie Money S3.

Po zatvorení okna Licenčného manažéra program automaticky sprístupní novo zakúpené moduly.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia