Úvod / Návody / Rýchle tipy pre prácu s účtovníctvom
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Rýchle tipy pre prácu s účtovníctvom

Rýchle návody pre prácu v module účtovníctvo, kopírovanie dokladov, kontrola zaúčtovania DPH, riešenie niektorých chýb a rad ďalších.

Kopírovanie príkazu k úhrade z predchádzajúcich rokov

Pokiaľ chcete, môžete samozrejme kopírovať príkaz na úhradu z akéhokoľvek predošlého roku. V karte Účtovníctvo / skupine Pokladnica a banka / kliknite na tlačidlo Príkazy k úhrade. V skupine Práca so zoznamom nájdete vedľa tlačidla Kopírovať výber z roletového menu, kde zvolíte Kopírovať z iného roku.

Kontrola zaúčtovania DPH

Money S3 obsahuje jednoduchú funkciu, ktorá kontroluje zaúčtovanie DPH na dokladoch. Zvoľte kartu Účtovníctvo / v skupine DPH / tlačidlo Kontrola zaúčt. DPH. Táto zostava Vám umožní zistiť rozdiely medzi čiastkou DPH na doklade a zaúčtovaním v účtovnom denníku.

Kontrola správneho účtovania v Money S3

Potrebujete skontrolovať správne zaúčtovanie, teda či nemáte v účtovnom denníku záznam s nulovým účtom alebo s účtom mimo účtovnú osnovu?

Zvoľte kartu Účtovníctvo / v skupine Prehľady a tlačové zostavy / tlačidlo Ďalšie zostavy / Hlavná kniha. Po zobrazení sprievodcu tlače zostavy zvoľte Dokončiť / Nastavenie tlače zvoľte Náhľad. Po zobrazení náhľadu zvoľte Zavrieť. Pokiaľ sú v účtovnom denníku chyby, dôjde k zobrazeniu ich zoznamu.

Čo robiť, keď nesedia hodnoty v tlačových zostavách súvaha a výsledovka

V tomto prípade je odporúčaným postupom tlač zostáv k dátumu. Postupným znižovaním sa dostanete na dátum, kedy došlo medzi zostavami k rozdielu.

Príklad: pri tlači k 31.8. zostavy nesedia – skúste tlač k 31.7. zase zostavy nesedia – skúste tlač k 30.6. atď., až nájdete mesiac, kde došlo k rozdielu. Rovnakým spôsobom znižujete dátum v rámci mesiaca, až sa dostanete na deň vzniku rozdielu.

Navedenie počiatočných stavov do peňažného/účtovného denníka v novej agende

Celú operáciu vykonáte na karte Účtovníctvo / v skupine Uzávierky / tlačidlo Uzávierkové operáciePočiatočný stav peňažného denníka, respektíve Zadanie počiatočných stavov denníka.

Záznam označený červenou farbou v tlačovej zostave

Červeno označené záznamy znamenajú záznamy z minulých účtovných rokov a týkajú sa tlačových zostáv Saldo a Zoznam dokladov pre priznanie k DPH.

Ručné označenie príkazu na úhradu ako doručeného do banky

Pokiaľ potrebujete ručne označiť za doručený príkaz na úhradu, choďte na kartu Účtovníctvo / v skupine Pokladnica a banka / tlačidlo Príkazy k úhrade / nad daným príkazom zvoľte tlačidlo Doručenie v rolete Nastaviť doručenie.

Zaokrúhlenie jednotlivých dokladov

Pokiaľ chcete nastaviť zaokrúhlenie dokladov odlišné od predvoleného nastavenia, postupujte na kartu Money / sekciu Možnosti a nastavenia / voľba Nastavenie účtovného roku / horná záložka Účtovníctvo, Fakturácie a Sklad. V spodných záložkách môžete nastaviť zaokrúhlenie jednotlivých dokladov.

Zrušenie už vykonanej účtovnej uzávierky

Zrušenie už vykonanej účtovnej uzávierky Money S3 umožňuje. Na karte Účtovníctvo / v sekcii Uzávierky / tlačidlo Uzávierkové operácie / Uzávierka roku u bodu 4 zvoľte tlačidlo Odvolať uzávierku.

Nemožno opraviť ani vložiť žiadny doklad a program hlási „Dátum dokladu je nižší ako dátum uzávierky

Na karte Money / sekcia Možnosti a nastavenia / voľba Nastavenie agendy je premenná (parameter) „Dátum poslednej uzávierky". Dátum poslednej účtovnej uzávierky musíte nastaviť tak, aby bol starší ako dátum na doklade, ktorý chcete opraviť či vložiť (prípadne dátum poslednej uzávierky môžete úplne vymazať)..

Výsledovka sa tlačí prázdna

V sprievodcovi tlačou 4/4 zaškrtnite pohyby na účtoch ovplyvňujúcich/neovplyvňujúcich daň z príjmov.

Po založení novej agendy sú niektoré zoznamy prázdne

Ak zadávate novú agendu, program počas zadávania informácií o novej agende, zobrazí obrazovku 4/4 „Naplnenie agendy účtovnými dátami". Tu musíte vybrať voľbu odporúčané, teda doplniť, program následne doplní novú zakladanú agendu pripravenými zoznamami, ako sú napr. účtovná osnova, zoznam pohybov (pre JÚ) alebo predkontácie, členenie DPH.

Nezobrazujú sa predkontácie pri bankových a pokladničných dokladoch

K bankovému účtu so skratkou napríklad BU je nastavený primárny účet 221100. V predkontáciach nastavte miesto bankového účtu 221100 symboly "xxxxxx" a príslušný protiúčet. V bankových alebo pokladničných dokladoch sa potom miesto symbolov "xxxxxx" automatický dosadí účet prednastavený v zozname bankových účtov a pokladníc. V našom prípade 221100.

Odpočet zálohy vstupuje do účtovného denníka mínusom

Ak chcete, aby odpočty záloh vstupovali do účtovného denníka v kladnej hodnote tak postupujte na karte Money / sekcia Možnosti a nastavenia / voľba Nastavenie účtovného roku / horná záložka Fakturácia / spodná záložka Odpočet zálohy a zaškrtnite checkbox (zaškrtávacie políčko) Účtovať protizápisom.

Kontrola zadaného VS, KS a ŠS na nenumerické hodnoty

Aby ste predišli omylom pri zadávaní variabilného, konštantného a špecifického symbolu, kde banky akceptujú len číselné znaky, zapnite si kontrolu len numerických hodnôt pre tieto symboly. Postupujte na karte Money / sekcia Možnosti a nastavenia / voľba Nastavenie účtovného roku / a zaškrtnite checkbox pre symboly (konštantný, variabilný, špecifický) na kartách vystavených dokladov umožniť len numerické hodnoty. Pri založení nového účtovného roku je tento checkbox automatický zapnutý.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia