Úvod / Návody / Rýchle tipy pre prácu so skladom
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Rýchle tipy pre prácu so skladom

Pokiaľ hľadáte riešenia drobných problémov so skladovým hospodárstvom v Money S3, návod na hromadné zmeny DPH na zásobách na sklade, opravy, členenia na skupiny a podobne, nájdete ich v tomto článku.

Hromadná zmena sadzby DPH na kartách zásob

Pokiaľ potrebujete zmeniť sadzby DPH na zásobách na sklade, napríklad v súvislosti s prechodom do nového roku a zmenou legislatívy, zvoľte záložku Sklad / v skupine Správa skladu / tlačidlo Hromadné operácie / Zmena sadzby DPH  a tu si môžete nastaviť zámenu rôznych sadzieb DPH pre predaj a nákup na všetkých skladoch hromadne.

Pokiaľ chcete nastavenie vykonať na každom sklade zvlášť, je potrebné ho vykonať cez hromadnú operáciu s filtrom pre jednotlivé sklady. Zvoľte záložku Sklad / v skupine Správa skladu / tlačidlo Hromadné operácie / Zmeny konfiguračných údajov zásob / dvakrát tlačidlo Ďalší a tu je možno nastaviť DPH pre nákup a predaj. Ešte raz stlačte tlačidlo Ďalší a tu je možné nastaviť filter pre jednotlivé sklady, skladové skupiny a skladové zásoby.

Skladová uzávierka v Money S3

Skladová uzávierka slúži k uzavretiu nepoužívaných skladových dát v minulom období a zrýchleniu funkcií Prepočet obstarávacích cien, Verifikácia dát (Sklad) a Výpis stavu zásob. Funkciu nájdete na záložke Sklad / v skupine Správa skladu / tlačidlo Uzávierky / Vytvorenie skladovej uzávierky.

Odporúčame túto operáciu konzultovať s technickou podporou Seyfor Slovensko, a.s. na tel. čísle 02 / 4921 2345 (pracovné dni 8:00–16:30).

Upozornenie na prepočet obstarávacích cien pri oprave príjmových skladových dokladov

Pokiaľ sa Vám zobrazí upozornenie na prepočet obstarávacích cien pri opravách príjmových skladových dokladov, ide o upozornenie na zmenu obstarávacej ceny dodávok pre zásoby na danom doklade. V takomto prípade by ste mali spustiť prepočet obstarávacích cien pre zistenie správnej obstarávacej ceny na skladovej karte a vo vytvorených výdajoch z daných dodávok. Funkciu nájdete na záložke Sklad / v skupine Správa skladu / tlačidlo Hrom. operácie / Prepočet obstarávacích cien.

Dodatočné rozčlenenie zásob do skladových skupín

Po vytvorení štruktúry skladových skupín v zozname Zásoby na sklade je možné po označení požadovaných kariet zásob zvoliť v skupine Operácia / tlačidlo Hromadné operácie / Zmena skupiny a vybrať potvrdením OK, do akej skupiny potrebujete karty zásob presunúť.

Výdaj alebo predaj zásob zo skladu, ktoré nie sú v stave zásob

Tato operácia je možná, ale je nutné nastaviť/povoliť výdaj zásob do mínusu. Nastavenie vykonajte na záložke Sklad / v skupine Nastavenie / tlačidlo Skladové zoznamy / Zoznam skladov. V zozname Sklady nad daným skladom zvoľte tlačidlo Opraviť a v prvej záložke Sklad je možné zaškrtnúť checkbox (zaškrtávacie políčko) Stav zásoby do mínusu a Neupozorňovať pri vyskladňovaní do mínusu.

UPOZORNENIE:  V prípade zaškrtnutia danej voľby je nutné pri príjme zásob zvoliť dátum skladového pohybu tak, aby predchádzal dátum výdaja do mínusu. Potom je potrebné spustiť prepočet obstarávacích cien!

Záporná dodávka (napr. záporný stav), ako vznikla a ako ju odstrániť

Pokiaľ máte povolené v nastavení skladu (záložka Sklad / v skupine Nastavenie / tlačidlo Skladové zoznamy / Zoznam skladov) výdaj zásob do mínusu, potom každý výdajový pohyb (vystavená faktúra, predajka, výdajka, prevodka), ak vo vybranej zásobe nie je žiadna dodávka (zásoba má mínusový stav), vytvorí zápornú dodávku. Záporné dodávky sa odstránia automaticky, ako náhle prijmete zásobu na sklad. Dátum skladového pohybu na doklade príjmu musí byť starší alebo rovný dátumu skladového pohybu výdajky, aby program mohol vykryť zápornú dodávku. Po uložení dokladu je potrebné vykonať prepočet obstarávacích cien (záložka Sklad / v skupine Správa skladu / tlačidlo Hrom. operácie / Prepočet obstarávacích cien).

Čo robiť, keď pri funkcii Prepočet obstarávacích cien nie sú aktívne tlačidlá Vykryť dodávky a Prepočet obst. cien.

Táto situácia vznikne, keď nie je zadaný názov súboru a cesta, kam sa protokol o prepočte obstarávacích cien uloží. Požadované nastavíte pomocou tlačidla Nalistovať, po zadaní Uložiť do a Názov súboru zvoľte Uložiť.

Overenie, či ku skladovým dokladom bola vytvorená faktúra

Pokiaľ chcete pri skladových dokladoch overiť, či k ním bola vytvorená faktúra, choďte do záložky Skladové doklady nad daným dokladom a v skupine tlačidiel Operácie / zvoľte tlačidlo Väzby. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí okno s väzbou na predchádzajúce a nasledujúce doklady.

Obrat zásob za obdobie

Ak chcete zistiť obrat zásob za určité obdobie, Money S3 to urobí za Vás. Na záložke Sklad / v skupine Tlačové zostavy / tlačidlo Ďalší / Prehľadové zostavy. V ľavom hornom rohu zvoľte Obrat podľa zásob / Sumárny. V prípade potreby môžete v spodnej časti nastaviť filter dokladov a zásob.

Zákaz uloženia duplicitných katalógových čísiel a čiarových kódov

Money S3 v predvolenom nastavení upozorňuje len pri pokuse o uloženie skladovej karty s duplicitným katalógovým číslom alebo čiarovým kódom, uloženie však povolí. To je možné zmeniť a celkom zamedziť vzniku duplicity: na záložke Money / v sekcii Možnosti a nastavenia / voľba Nastavenie agendy / horná záložka Sklad – tu je možné v poli Duplicita katalógového čísla a Duplicita čiarového kódu checkbox (zaškrtávacie políčko) nepovoliť.

Obmedzenie doby platnosti predajného cenníka

Ak chcete obmedziť dobu platnosti predajných cenníkov, môžete tak vykonať na záložke Sklad / v skupine Nastavenia / tlačidlo Skladové zoznamy / Zoznam skladov / v skupine Filtrovanie – tlačidlo Zobrazovať aj cenníky. Opraviť daný cenník a v poli Parametre cenníka zaškrtnúť checkbox (zaškrtávacie políčko) Predajný cenník a nastaviť Platnosť cenníka od–do.

Je možné odstrániť skladovú kartu zo skladu?

Zmazať skladovú kartu zo skladu je možné len pokiaľ nemá v minulosti žiadny pohyb. Skladová karta, na ktorej už bol vykonaný v minulosti pohyb, zmazať nejde. Môžete si túto nepoužívanú skladovú kartu vložiť do špeciálnej skupiny zásob na sklade, ktorá sa bude volať napríklad „NEPOUŽÍVANÉ". Ak má zásoba nulový stav môžete ju Skryť, aby sa aspoň nezobrazovala.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia