Úvod / Návody / Všeobecné nastavenia, Nastavenia agendy, karta Money
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Všeobecné nastavenia, Nastavenia agendy, karta Money

Rýchle návody k nastaveniu agendy, jednotlivých položiek na karte Money, sadzby DPH a pod.

Pri založení nového roku nie je možné vybrať minuloročné zoznamy

Nejde Vám pri založení nového účtovného roku vybrať voľba Zoznamy z minulého roku, voľba je neaktívna? Táto voľba je aktívna len na hlavnej inštalácii – na počítači, kde sa inštalovala serverová časť programu a s najväčšou pravdepodobnosťou tu máte aj uložené dáta a nainštalovaného správcu sieťových licencií. Preto je potrebné sa do Money S3 prihlásiť na tomto počítači a nový rok založiť tu.

Tlač registrácie/spisovej značky na dokladoch

Potrebujete zadať registráciu alebo spisovú značku Vašej spoločnosti, aby sa automaticky tlačila na vystavených faktúrach? Zvoľte kartu Money / sekciu Možnosti a nastavenia / voľbu Nastavenie agendy / hornú záložku Údaje o firme / dolnú záložku Spisová značka / tlačidlo Spisové značky / Tlačidlo pridať a tu je možné zapísať platnosť a text registrácie.

Pečiatka, podpis a logo pre tlač vo vystavených faktúrach

Pokiaľ chcete tlačiť pečiatku, podpis a logo na vystavených faktúrach, zvoľte kartu Money / v sekcii Možnosti a nastavenia / voľbu Nastavenie agendy / horná záložka Logo/Pečiatka, resp.  podpis. Dolná záložka rozdeľuje nastavenie pre Logo a Pečiatku a podpis je zvlášť. Tlačidlo Načítať zo súboru Vám umožní vybrať súbor vo formáte bmp alebo wmf.

Nastavenie zálohovania agendy

Nastavenie zálohovania agendy (účtovnej jednotky) v Money S3 je možné definovať jednoduchým spôsobom, navyšec je možné zálohovať taktiež všetky agendy naraz, čo využijú predovšetkým účtovné spoločnosti.

  1. Nastavenie zálohovania: Karta Money / v sekcii Možnosti a nastavenia / voľbu Nastavenie agendy – v pravom hornom rohu šípkou doprava až sa zobrazí záložka – Zálohovanie a tu nastavte cesty kde sa Vám budú zálohy vytvárať,
  2. Automatické hromadné zálohovanie: V hlavnom menu Money / v sekcii Možnosti a nastavenia / voľbu Naplánovanie opakovaných akcii a tu v sekcii Vytvorenie záložnej kópie dát nastavíte hromadné zálohovanie.
  3. Zálohovanie všetkých agend: V hlavnom menu Money / v sekcii Správa dát / voľbu Vytvoriť záložnu kópiu všetkých agend a v otvorenom okne viete zvoliť umiestnenie zálohy a spustiť zálohovanie všetkých nevylúčených agend.

Automatická kontrola neuhradených pohľadávok

Pokiaľ chcete uskutočňovať pre kontakty v Adresári automatickú kontrolu neuhradených pohľadávok pri vystavovaní nových dokladov, použite nasledujúci postup: Zvoľte kartu Money / v sekcii Možnosti a nastavenia / voľbu Používateľská konfigurácia a tu je možné nastaviť v sekcii Kontrola úhrady a kreditu pri vystavení. Následne zaškrtnite voľbu pre aký typ druhu dokladu sa má kontrola uskutočňovať.

Zmena sadzby DPH na doklade

Na akomkoľvek doklade je možné zmeniť zníženú a základnú sadzbu DPH. Pri daňovom rozpise na doklade je možné kliknúť na vyššiu sadzbu a program zobrazí roletku s voľbou možných sadzieb, ktorú si môžete vybrať.

Denný kurz NBS

Money S3 dokáže sťahovať každodenný kurz NBS cez nastavenie elektronického platobného styku s NBS. Zvoľte kartu Money / v sekcii Možnosti a nastavenia / voľba Homebanking – elektronický platobný styk a tu kliknite na tlačidlo „Pridať službu“. Vyberte Národná banku Slovenska a kliknite na tlačidlo „OK“.

Následne zvoľte Cudzie meny / stlačte tlačidlo Kurzové lístky / Pridať / potvrdiť dátum. Následne kliknite na tlačidlo „Homebanking – import kurzov“. Kde si zvolíte prvý platobný styk NBS a dátové rozpätie, v ktorom chcete kurzy cudzích mien stiahnuť.

Viac číselných radov pre jeden typ dokladov

Pre jeden druh dokladov (napr. vystavená faktúra) môžete mať ľubovoľný počet číselných radov. Money S3 kontroluje len pole Rad, ktoré nesmie byť duplicitné. Číselné rady pridávate cez kartu Money / v sekcii Možnosti a nastavenia / Správa zoznamov / voľba Číselné rady.

Zálohovanie a oddelenie starých účtovných rokov

V Money S3 je možné oddeliť staré (nepoužívané) účtovné roky cez dátovú uzávierku. Funkciu nájdete na karte Money / sekcia Správa dát – voľba Dátová uzávierka.

Odporúčame túto operáciu konzultovať s technickou podporou Seyfor Slovensko, a.s. na tel. čísle 02 492 12345 (v pracovných dňoch 8:00–16:30).

Zmena platiteľ/neplatiteľ DPH počas účtovného roka

Pokiaľ potrebujete zmeniť nastavenie z neplatiteľa na platiteľa DPH (alebo naopak), zvoľte kartu Money / v sekcii Možnosti a nastavenia / voľbu Nastavenie účtovného roku, kde na záložke Všeobecné nájdete checkbox (zaškrtávacie políčko) Platca DPH. Ak je firma platiteľ DPH a má zakliknuté „Platca DPH“, je povinná na všetkých účtovných dokladoch vyplňovať kolónku „členenie DPH“ z pripraveného zoznamu a zadávať dátum plnenia DPH.

Hromadné preúčtovanie/prečíslovanie

V Money S3 je možné hromadne preúčtovať (všetky v podvojnom účtovníctve) a prečíslovať (len pokladničné) doklady. Najprv si skontrolujte v prístupových právach (karta Money / sekcia Možnosti a nastavenia / voľba Prístupové práva), že máte povolenú voľbu. Je nutné povoliť Hromadné prečíslovanie dokladov, resp. povoliť Hromadné preúčtovanie dokladov. Následne pôjdete do požadovaného zoznamu dokladov, označíte záznamy (doklady) k preúčtovaniu a kliknete v skupine Operácie na tlačidlo Hrom. preúčtovanie. Výnimkou sú pokladničné doklady, kde môžete uskutočňovať hromadné preúčtovanie aj hromadné prečíslovanie dokladov v skupine Operácie a tlačidlo Hromadné operácie.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia