Úvod / Návody / Vzájomný zápočet v Money S3
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Vzájomný zápočet v Money S3

Vzájomný zápočet využijete v prípade, ak máte voči jednému partnerovi zároveň záväzky aj pohľadávky. Vtedy miesto obojstrannej úhrady dokladov môžete využiť po vzájomnej dohode inštitút vzájomného započítania dokladov. Ako nato v Money S3 Vám ukáže tento návod.

V prípade, ak je Vaša pohľadávka voči danému partnerovi už po splatnosti, môžete využiť v zmysle Obchodného zákonníka § 358 - 364 a Občianskeho zákonníka § 580 – 581 inštitút jednostranného zápočtu, ktorý Vám protistrana nemusí schvaľovať a len ju o danom úkone upovedomíte.

Nastavenie vzájomného zápočtu

1. Aparát vzájomných zápočtov nájdeme cez Účtovníctvo/Interné doklady/Vzájomný zápočet (prípadne pre komplety neobsahujúce účtovníctvo Financie/Interné doklady/Vzájomný zápočet).

2. Pred prvým generovaním vzájomného zápočtu odporúčame nastaviť Konfiguráciu vzájomného zápočtu pre korektné generovanie vzájomného zápočtu. Preto v okne Zoznam Dokladov pre vzájomný zápočet volíme tlačidlo Konfigurácia.

3. V okne Konfigurácia vzájomných zápočtov môžeme nastaviť jednotlivé vlastnosti tvorby zápočtu. Kým na ľavej strane sú vlastnosti ovplyvňujúce vstup dokladov do vzájomného zápočtu, tak vpravo sú vlastnosti ovplyvňujúce tvorbu samotných dokladov vzájomného zápočtu.

Adresu pre zápočet hľadať podľa – môžete voliť podľa IČO alebo čísla adresy. V prípade ak máte adresu zadanú duplicitne, tak odporúčame voliť podľa IČO.

Príkazy na úhradu záväzkov považovať za realizované úhrady – po zakliknutí nebudú ponúkané doklady, ktoré sú zahrnuté v príkazoch na úhradu, aj keď ešte neboli uhradené.

Započítavať len záväzky a pohľadávky po splatnosti – využijete hlavne pri tvorbe Jednostranného oznámenia o zápočte (po zakliknutí vstúpia do zostavy len doklady, ktoré sú už po splatnosti)

Doplňujúci text pre zostavu Návrh vzájomného zápočtu – tu môžeme zapísať vlastný text, ktorý sa potom vytlačí v tlačovej zostave

Číslo zápočtu – číslo ďalšieho vzájomného zápočtu. Podľa tejto premennej je možné doklady napr. filtrovať

Typ interného dokladu – určuje ako budú vyzerať interné doklady vytvorené vzájomným zápočtom. Ako nutné je vyplniť v záložke Podrobnosti minimálne pole Číselná radaČlenenie DPH (ak ste platcovia DPH).

Platí pre Podvojné účtovníctvo:

Medziúčet pre zúčtovanie vzáj. zápočtu – volíme účet pre cez ktorý budú zaúčtované vzájomné zápočty (napr. 395)

Všeobecný protiúčet pre pohľadávky/záväzky – volíme účet pre zaúčtovanie úhrad pri dokladoch, kde nie je možné jednoznačne určiť protiúčet z predkontácie dokladu

 

Platí pre Jednoduché účtovníctvo:

Zaúčtovať do uzávierkových úprav – po vytvorení zápočtu sa automaticky vytvorí zaúčtovanie do Uzávierkových úprav. Dátum zaúčtovania je daný nastavením.

 

4. Tlačidlom Výber adresy načítame pohľadávky a záväzky pre danú firmu (resp. v závislosti od nastavenia pre IČO vybranej firmy viď. bod 3).

5. Program automaticky určí najvhodnejšie doklady pre vysporiadanie podľa dátumu splatnosti s ohľadom nato, aby strana pohľadávok a záväzkov bola hradená v rovnakej výške.

Výšku úhrady konkrétneho dokladu môžeme zmeniť dvojklikom na doklad zmenou poľa K zápočtu. Taktiež, ak nechceme aby nejaký doklad vstupoval do výpočtu, tak ho tlačidlom Vyňať zo zoznamu odstránime. Následne tlačidlom Navrhnúť zápočet prepočítame výšku zápočtu len pre ostávajúce doklady. Tlačidlom Doklady pre zápočet znova načítame všetky doklady pre vybranú adresu.

6. Ak sme tvorbu zápočtu dokončili, tak cez tlačidlo Vzájomný zápočet si môžeme zápočet vytlačiť (voľba Vzájomný zápočet) alebo uložiť ako pripojený dokument k adrese vzájomného zápočtu (voľba Uložiť ako pripojený dokument – pred uložením bude vyžadované zadať meno ukladaného súboru). Pri tlači môžeme voliť z dvoch formulárov – Návrh vzájomného zápočtu a Oznámenie o jednostrannom zápočte.

Tlačidlom Vytvoriť zápočet definitívne zápočet vytvoríme.

7. Vytvoria sa dva interné doklady, jeden pre úhradu pohľadávok a jeden pre úhradu záväzkov, s údajmi podľa nastavenia v Konfigurácií. Samotný formulár vzájomného zápočtu sa uloží ako Pripojený dokument k obom interným dokladom ako PDF dokument.

8. V prípadne ak ste spravili chybu a chcete Vzájomný zápočet zrušiť, tak stačí vymazať oba interné doklady.

INFO: v podvojnom účtovníctve sa zaúčtujú samotné interné doklady. V jednoduchom účtovníctve sa v závislosti od nastavení vytvorí zaúčtovanie do Uzávierkových úprav (Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Uzávierkové úpravy).

 

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia