• Domov > Návody > XML prenosy – informácie pre vývojárov

XML prenosy – informácie pre vývojárov

Ak riešite XML import do Money S3 alebo export z Money S3 a chcete si pripraviť XML súbor v požadovanom formáte vo vlastnej réžií, tak potrebné informácie nájdete na tomto mieste.

Aktuálny stav: verzia 20.200 / 02.03.2020

Úvodné informácie

1. Možnosti XML prenosov sú závislé od toho, či má zákazník zakúpený modul XMLDE alebo nie. Bez modulu XMLDE je možné importovať/exportovať XML len v natívnovnom formáte Money S3 a s predvolenými možnosťami. S modulom XMLDE je možné použiť transformačné šablóny a meniť vlastnosti prenosov.

2. Vzory vstupných a výstupných súborov sú veľmi podobné. Ak si chcete pripraviť vzorový súbor, tak si vyexportujte podobný vzorový doklad/záznam. Samozrejme obmedzenia importu/exportu nájdete v XSD.

3. Povinné polia pre import nie sú prakticky žiadne (podrobnosti v XSD), ale naimportuje sa prázdny záznam.

4. Treba mať na zreteli, že pri importe je možné nastaviť rôzne údaje (podľa druhu importu typ dokladu alebo sklad či skupinu importu). Pri importe má vždy prednosť to čo je v XML a to čo tam nie je sa preberá z prednastavených údajov.

5. Ak máte otázky k danej dokumentácie kontaktujte nás na servis@money.sk. Rovnako v prípade, ak by ste mali záujem o konzultácie k XML prenosom do a z Money S3.

Aktuálna dokumentácia k XML prenosom

Hlavne pred importom dát do Money S3 alebo pred konfiguráciou XML prenosov cez modul XMLDE odporúčame preštudovať dokumentáciu, ktorá Vám ozrejmí aká je logika importov / export a ako sú párované jednotlivé entity s údajmi v Money. Aktuálnu dokumentáciu nájdete aj v aktuálnej verzií programu - tlačidlom F1 / Register / XML prenosy.

Aktuálnu dokumentáciu nájdete - tu.

XSD (schémy k XML súborom s popisom jednotlivých elementov)

V rámci XSD (XML Schema Definition) nájdete popis jednotlivých druhov dokladov a jednotlivých elementov vrátane obmedzení pre export či import. Obsahom sú tiež informácie o dátových typoch a obmedzeniach pre jednotlivé elementy. Pomocou týchto XSD tiež viete zvalidovať Vaše XML pri importe do Money S3. Aktuálne XSD nájdete aj v aktuálnej verzií programu, v mieste umiestnenia dát ..Data/XMLDE/Schemas.

Aktuálne XSD nájdete - tu.

Vzorové súbory

Pre prípravu riešení môžete využiť ponúkanú vzorku súborov. Tieto ale nemôžu pokryť všetky požiadavky, preto ak Vám tam chýba presne Váš prípad, tak si ho viete kedykoľvek vytvoriť napr. v Štart verzii.

Aktuálne vzorové súbory nájdete - tu.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia 2020).