Úvod / Návody / Nové Mzdy Money S3 - Zasielanie prehľadov o zrazenej dani z príjmov (mesačných)
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Nové Mzdy Money S3 - Zasielanie prehľadov o zrazenej dani z príjmov (mesačných)

V prípade ak spracovávate mzdy tak každý mesiac zasielate aplikáciou eDane alebo na portál Finančnej správy Prehľad o zrazenej dani z príjmov. Ako nato v Money S3 Vám ukáže tento návod.

Tlačovú zostavu Prehľad o zrazenej dani z príjmov je k dispozícii v karte Réžia / voľba Vyúčtovanie dane / Prehľad o zrazenej dani z príjmov (mesačný). V karte mesačného prehľadu je možné editovať a dopĺňať údaje prevzaté zo spracovaných miezd. Ak žiadne údaje needitujete, tak len doplníte dátum Odvedených a zrazených preddavkov. Ďalej pokračujete tlačidlom Tlač a export zostavy.

Pre podanie prehľadu v elektronickej forme zvoľte v Karte nastavenia tlače zelené tlačidlo Elektronické podanie pre Fin. správu. Zobrazí sa ponuka kde ak chcete tlačivo priamo odoslať na portál eDane volíte Mesačný prehľad - export do eDane/Win  a ak chcete súbor len exportovať do súboru a ten následne nahrať ručne na eDane alebo na portál Finančnej správy, tak volíte Mesačný prehľad - export prehľadu do súboru (po odkliknutí Vám program ponúkne možnosť Otvoriť umiestnenie, aby ste mohli vytvorený súbor rýchlo nájsť).

Po voľbe exportu do eDane/Win sa program spojí s aplikáciou Finančného riaditeľstva SR eDane na odosielanie daňových dokumentov a automaticky sa do nej načíta prehľad. Dokument je možné skontrolovať a priamo odoslať na daňový portál.

 

UPOZORNENIE: V prípade, ak nie je na Vašom počítači aplikácia eDane nainštalovaná, dôjde k pokusu o jej stiahnutie a nainštalovanie. Ak z akékoľvek dôvodu táto operácia zlyhá (napr. nie je prístup na internet, používateľ nemá dostatočné oprávnenie), súbor prehľadu sa vygeneruje a uloží do adresára umiestnenia dát Money S3 / Print – napr. C:/Users/Public/Documents/Solitea/Money S3/Print, kde ho môžete nájsť a do aplikácie eDane načítať ručne.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia