Úvod / Návody / Zľavy na položky dokladov v Money S3
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zľavy na položky dokladov v Money S3

Zľavy na položky môžete používať vo Vystavených faktúrach, Skladových predajkách, Dodacích listoch vystavených, Ponukách vystavených a Objednávkach.

Ak chcete uplatniť rovnaké percento zľavy na všetkých položkách dokladu, napíšte percento zľavy do poľa Zľava na doklade. Zadané percento zľavy sa doplní do každej položky dokladu.

Alebo zadáte položky dokladu bez zľavy a následne doplníte zľavu na hlavičke dokladu. Zadaná zľava sa z hlavičky dokladu prevezme do všetkých položiek.

Pokiaľ nevyplníte pole Zľava na doklade, môžete zadávať individuálnu zľavu na každú položku tým, že vyplníte na karte položky vedľa poľa Predajná cena pole Zľava. Každá položka dokladu môže mať svoju individuálnu zľavu.

Pokiaľ je v poli Zľava 0 a meníte Predajnú cenu nevypočíta sa žiadna zľava, čo znamená, že zadávate cenu, od ktorej sa zľava bude následne vypočítavať.

Po doplnení výšky zľavy sa pole Predajná cena automaticky prepočíta, a na doklade sa v poli Zľava prepočítava celkové percento zliav zo všetkých položiek. Pokiaľ teraz zmeníte predajnú cenu prepočíta sa percento zľavy ako podiel prednastavenej ceny (viď. predchádzajúci odsek) a novo zadanej predajnej ceny. Pokiaľ budete chcieť zadať novú prednastavenú cenu musíte najprv vynulovať pole Zľava a potom môžete zadávať novú prednastavenú cenu.

Ak sa jedná o odberateľa, ktorý má v Adresnej karte nastavenú Zľavu pre doklad, táto sa automaticky prenáša do všetkých vybraných položiek dokladu.

Vynulovanie všetkých polí pre zľavu uskutočníte tlačidlom Zrušenie zliav v hornej časti dokladu. Všetky zľavy sa vynulujú a v položkách sa prepočítavajú pôvodné ceny.

Pri zmene odberateľa na doklade a po potvrdení prepočtu predajných cien dôjde k vynulovaniu už nastavených zliav a nastavia sa obchodné podmienky pre novo vybraného odberateľa a prípadné nastavenie položkových zliav je nutné zadať znova.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia