Úvod / Návody / Zmeny v smerovaní dokladov do Priznania k DPH v roku 2021
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny v smerovaní dokladov do Priznania k DPH v roku 2021

Od januára 2021 došlo k zásadným zmenám v Priznaní k DPH. Tento návod prináša prehľadný popis zmien jednotlivých riadkov.

Hlavnou zmenou v Priznaní k DPH bolo odstránenie niektorých riadkov a preto sa časť riadkov posunula na iné číslo. V Money S3 hovorí o smerovaní do Priznania k DPH hodnota v Členení DPH - logika je jednoduchá, členenie 21P R28 hovorí, že daný doklad sa bude smerovať do riadku 28 priznania alebo členenie 21U 00, je členenie bez vplyvu na DPH a takýto doklad do Priznania k DPH nevstúpi. Pre rok 2021 sme vydali novú sadu členení s prefixom 21, aby bolo na prvý pohľad možné odlíšiť smerovanie platné do roku 2020 oproti novému stavu.

UPOZORNENIE: pre založenie nového roku 2021 bolo odporúčané mať verziu minimálne 21.000, ktorá prevezme správne členenia a dosadí ich do všetkých nastavení (napr. typ dokladov a podobne). Ak ste rok založili v staršej verzií a začali vystavovať doklady, tak ich budete mať pravdepodobne so starou sadou Členení DPH a teda budú hlásiť chybu pri podaní výkazov k DPH. Pred podaním je nutné ich upraviť na správne členenia platné pre rok 2021.

V nasledujúcej tabuľke zobrazujeme ako sa zmenili členenia v roku 2021 oproti roku 2020:

Rok 2021 Rok 2020 Dôvod zmeny Popis riadku KVDPH-1 KVDPH-2
21P R18_19 20P R20_21 posun Prijaté zdan. plnenia (okrem tuzemska a dovozu), bez vplyvu na KV 00 00
21P R18_9R 20P R20_1R posun Reverse charge  odpočet dane - Prijaté zdan. plnenia, riadok KV B.1,B.1 B1 B1
21P R20_1O 20P R22_3O posun Iné opravy mimo § 25, Daň z tovarov a služieb z tuzemska, riadok KV C.2,C.2 C2 C2
21P R20_21 20P R22_23 posun Daň z tovarov a služieb z tuzemska, riadok KV B.2, B.3 B2 B3
21P R22_23 20P R24_25 posun Daň zaplatená pri dovoze tovaru, bez vplyvu na KV 00 00
21P R28 20P R28 zostáva Oprava odpočítanej dane (na vstupe - dobropisy), riadok KV C.2,C.2 C2 C2
21P R28O 20P R28O zostáva Oprava odpočítanej dane , bez vplyvu na KV 00 00
21P R29 nové Oprava odpočítanej dane podľa §53b (na vstupe) - nevymožiteľné pohľadávky, riadok KV C.2, C.2 C2 C2
21P R30 20P R29 posun Odpočítanie dane pri registrácii, bez vplyvu na KV 00 00
21P R31 20P R30 posun Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru, bez vplyvu na KV 00 00
21P TROJ 20P R35 mimo DPH EÚ tovar trojst. obchod - nadobudnutie prvým odb., bez vplyvu na KV 00 00
21P 00 20P 00 zostáva Výdaje bez vplyvu na DPH, bez vplyvu na KV 00 00
21P 00B1B1 20P 00B1B1 zostáva Výdaje bez vplyvu na DPH , riadok KV B.1 B1 B1
21P 00B2B3 20P 00B2B3 zostáva Výdaje bez vplyvu na DPH , riadok KV B.2,B.3 B2 B3
21U R01_03 20U R01_03 zostáva Dodanie tovaru a služby  v tuzemsku, riadok KV A.1,D.2 A1 D2
21U R01_3E 20U R01_3E zostáva Tržby z registračnej pokladnice - Dodanie tovaru a služby  v tuzemsku, riadok KV D.1,D.1 D1 D1
21U R01_3O 20U R01_3O zostáva Iné opravy mimo §25, Dodanie tovaru a služby  v tuzemsku, riadok KV C.1, D.2 C1 D2
21U R01_3R 20U R01_3R zostáva Daňová povinnosť pri zrušení registrácie, bez vplyvu na KV 00 00
21U R01_3Z 20U R01_3Z zostáva Zásielkový (cezhraničný) predaj Dodanie tovaru a služby  v tuzemsku, riadok KV A.1,A.1 A1 A1
21U R05_07 20U R05_07 zostáva EÚ tovar nadobudnutý z iného členského štátu , riadok KV B.1,B.1 B1 B1
21U R09 20U R09 zostáva EÚ dod. od nepl. za sl. a tov. s inštal. v SR, riadok KV B.1,B.1 B1 B1
21U R11 20U R13 posun EÚ tovar trojstranný obchod - druhý odberateľ, riadok KV B.1,B.1 B1 B1
21U R13 20U R15 posun Oslobod. dod. tov. a služieb bez možn. odpočí.dane, bez vplyvu na KV 00 00
21U R14 20U R16 posun Oslobod. dod. tov. a služieb s možnos. odpočí.dane, bez vplyvu na KV 00 00
21U R15 20U R17 posun Vývoz tovaru a služieb, bez vplyvu na KV 00 00
21U R16 20U R18 posun Daň zo špec. tovarov pri vyňatí z colného/osob./daň. skladu 00 00
21U R24E 20U R26E posun Oprava základu dane a dane (tržby z registr. pokladnice), riadok KV D.1,D.1 D1 D1
21U R24EU 20U R26EU posun Oprava základu dane a dane (reverse charge), riadok KV C.2,C.2 C2 C2
21U R24T 20U R26T posun Oprava základu dane a dane (na výstupe - dobropisy) - tuzemsko, riadok KV C.1, D.2 C1 D2
21U R26 nové Oprava základu a dane podľa §25a - nevymožiteľné pohľadávky,opravný doklad riadok KV C.1, D.2 C1 D2
21U R26D2 nové Oprava základu a dane podľa §25a - nevymožiteľné pohľadávky,bez oprav. dokladu, riadok KV D.2, D.2 D2 D2
21U TROJ 20U R36 mimo DPH EÚ tovar trojst. obchod - dodanie prvým odb., bez vplyvu na  KV 00 00
21U 00 20U 00 zostáva Príjmy bez vplyvu na DPH, bez vplyvu na KV 00 00
21U 00OPR 20U 00OPR zostáva Oprava základu dane - Prenesenie daň. povinnosti (výstup), bez vplyvu na DPH, riadok KV C.1 C1 00
21U 00PDP 20U 00PDP zostáva Prenesenie daňovej povinnosti  (na výstupe) - bez vplyvu na DPH, riadok KV A.2 A2 00
21U 00S 20U 00S zostáva Vývoz služby v EÚ, bez vplyvu na KV 00 00
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia