Úvod / Návody / Zvýšenie domáceho stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel od 1.9.2022
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zvýšenie domáceho stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel od 1.9.2022

S platnosťou od 1.9.2022 sa zvyšujú sadzby domáceho stravného poskytovaného pri pracovných cestách. Rovnako sa mení aj základná náhrada pri použití súkromných vozidiel na pracovné cesty. Pre správnu funkčnosť je potrebná verzia Money S3 22.700.

Mzdy a personalistika

Zvýšenie sumy stravného má vplyv na minimálne a maximálne hodnoty stravného, ktoré môže poskytovať zamestnávateľ svojim zamestnancom.

Od 1.9.2022 platia nasledujúce hodnoty:

Minimálna výška stravovacej poukážky (gastrolístok) = 4,80 € /1 deň

Minimálna suma finančného príspevku na stravovanie (zákonného) = 2,64 €/1 deň

Maximálna suma finančného príspevku na stravovanie (zákonného) = 3,52 € /1 deň

Zmenu sumy finančného príspevku alebo stravného lístku je možné zadať na Karte zamestnanca:

a) Pridať nové mzdové obdobie September 2022

b) V záložke Mzdy/ Sadzby – stravné zadať nové hodnoty

Nastavenie nových súm je možné vykonať aj hromadne na všetkých alebo vybraných zamestnancoch pomocou funkcie Hromadné zmeny.

Postup krokov hromadnej zmeny:

a) V zozname zamestnancov označte (vyberte) zamestnancov, ktorým chcete nastaviť zmenu

b) Spustite funkciu Hromadné zmeny a zadajte obdobie, od ktorého bude zmena platná

c) Na strane 2/3 – záložka Platby zvoľte „nastaviť“ Stravné

d) Na Karte stravného zadajte nové hodnoty

Kniha jázd a cestovné náhrady

Výška stravného a základnej náhrad ovplyvňuje výpočet náhrad pri vyúčtovaní cestovných príkazov.

Nové sadzby stravného podľa doby trvania pracovnej cesty a sadzby základných náhrad sú vo verzii 22.700 súčasťou Pripravených zoznamov. Tieto sadzby nepodliehajú automatickej synchronizácii a používatelia, ktorí majú aktívny modul Kniha jázd a cestovné náhrady si ich môžu prevziať do agendy manuálne.

Sadzby domáceho stravného

Umiestnenie zoznamu v menu: Réžia / skupina Jazdy a cestovné náhrady – Nastavenie / Sadzby domáceho stravného

Po kliknutí na tlačidlo Pripravený zoznam sa do zoznamu sadzieb prevezme nový riadok s platnosťou od 1.9.2022. Sadzby je nutné prevziať v každej agende, kde sa spracovávajú cestovné príkazy samostatne.

Sadzby platné od septembra 2022

Sadzby základnej náhrady

Umiestnenie zoznamu v menu: Réžia / skupina Jazdy a cestovné náhrady – Nastavenie / Sadzby náhrad

Spôsob aktualizácie sadzieb z Pripravených zoznamov je podobný ako domácom stravnom. V karte Náhrad je potrebné kliknúť na tlačidlo Pripravený zoznam.

Zoznam náhrad je spoločný pre všetky agendy, tzn. stačí tieto údaje zaktualizovať raz.

Sadzby základnej náhrady platné od septembra 2022

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia