Novinky v Money / Aktuality/Minikurz 2023: otázky a odpovede
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Minikurz 2023: otázky a odpovede

Minikurz 2023: otázky a odpovede
Seyfor Slovensko, a.s.
31. 10. 2023
Doba čtení14 minút čítania
Líbilo se21
Minikurz 2023: otázky a odpovede

Ďakujeme vám za účasť na tohtoročných Minikurzoch Money S3. Pripravili sme pre vás odpovede na všetky otázky, ktoré ste nám položili.

Zodpovedané dotazy z 30.10.

Dobrý deň, limity sme sa naozaj snažili nastaviť tak, aby drvivej väčšine klientov vyhovovali. Ako sme uvádzali v minikurzoch, v priemere sú to 4 hovory ročne (vrátane takých, ktoré by sme do limitu vôbec nepočítali). Našim cieľom je udržať dostupnosť služieb pre všetkých klientov, ktorí našu podporu potrebujú a to bez zásadných zásahov do ceny služieb.

Dobrý deň, aktuálne podporujeme tovrbu súhrnného výkazu iba z vystavených faktúr aktuálneho a minulého roka. Vaša požiadavka na doplnenie načítania údajov aj z agendy Pohľadávok je ojedinelá, zatiaľ sme nezaregistrovali zo strany iných používateľov, že by vystavené faktúry pre účely zostavenia súhrnného výkazu nepostačovali. V každom prípade Vašu požiadavku preveríme a zvážime jej zapracovanie do budúcna.

Dobrý deň, túto funkciu zatiaľ nepripravujeme a nie je zaradená do harmonogramu vývoja na najbližšie obdobie.

Dobrý den, v případě že potřebujete upravit na fakturách kurzy je zapotřebí dané faktury rozkliknout a provést úpravu kurzu. Zvětšení písma v Money S3 je možné jenom při úpravě Nastavení obrazovky ve Windows. Do nastavení se dostanete: na ploše stačí kliknout na prvé tlačítko myši a zvolit nastavení obrazovky. Otevře se okno s nastavením a zde si můžete zvětšit Měřítko. Měřítko si nastavíte dle Vaší potřeby.

Dobrý den, ano faktury je možné importovat i pomocí S3 automaticu. Následně je zapotřebí aby v daném XML souboru byl zaznamenána Valuta, tedy Česká měna a potřebný kurz. Tím se Vám do Money S3 naimportují v cizí měně, a i se správným kurzem. Všechny informace k XML schématům naleznete na našich webových stránkách: https://www.money.sk/navod/s3xmlde/

Dobrý den, všechny tiskové sestavy v Money S3 je možné si upravit dle Vaší potřeby. Úpravu provedete pomocí Editoru formulářů. Do editoru formuláře se dostanete jednoduše přes: dáte si Vámi požadovanou tiskovou sestavu k tisku. Následně se Vám otevře okno Nastavení tisku a vy zde kliknete na tlačítko Editovat. Tím se Vám otevře editor formulářů a zde je možné provést úpravy.

Dobrý deň, zostatky dovolenky sa prepočítavajú pri pridávaní nových mzdových období pracovného pomeru na začiatku roka, ale aj v priebehu. Samotný prepočet vychádza z nárokov na dovolenku a jej čerpania z minulých rokov. Ak ste zostatky upravili ručne a „nesedia“ na čerpanie a nároky z predošlých rokov, Money ich pri prepočte opraví na stav, ktorý súhlasí s neprítomnosťami a zadanou bežnou dovolenkou . Riešením je prejsť karty zamestnancov, u ktorých ku zmene dochádza a prispôsobiť buď nárok na bežný rok alebo historické údaje.

Dobrý den, režim OSS (One Step Shop) slouží pro podnikatele, kteří dodávají zboží a služby koncovým spotřebitelům z EU. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách: https://www.money.sk/novinky-a-tipy/dane/posielate-tovar-spotrebitelom-v-eu-od-1-jula-2021-sa-vas-tyka-oss/

Dobrý deň, dátový archív je potrebné najprv aktivovať. To vykonáte cez: modrá záložka Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie agendy / Mzdy a tu zaškrtnete možnosť Zobrazovať mzdy platné do 31.12.2019. Následne stačí prejsť do zoznamu zamestnancov a v spodnej časti po ľavej strane bude záložka Dátovy archív. V ňom si viete vytlačiť vami požadovanú tlačovú zostavu.

Dobrý deň, rozsah údajov, ktorý teraz poskytuje zostava Vyúčtovania miezd je ďaleko širší, preto úplné zjednodušenie na úroveň zostavy v pôvodných mzdách by nebolo možné a ani žiadúce. V každom prípade, do verzie 23.900 sme doplnili aj formulár s orientáciou na výšku, to znamená, že sa na jednu stranu zmestní viac informácií naraz.

Dobrý deň, pri VRP štát neposkytuje žiadne rozhranie pre účtovné / skladové systémy, preto nie je možné sa na VRP pripojiť. Ak chcete pohodlnej vystavovať predajky v Money a automaticky ich odosielať do eKasy, využite prepojenie na on-line registračné pokladnice. Vyhnete sa tak zbytočnému prepisovaniu údajov z virtuálnej registračnej pokladnice.

Dobrý deň, ďakujeme za námet. Požiadavku evidujeme a uvidíme čo sa tým bude dať spraviť do budúcna.

Dobrý deň, dokumenty v úložisku zatiaľ podporujú export a filtrovanie podľa dátumu zmeny (resp. dátum pripojenia dokumentu), časti názvu súboru, formátu či uživateľa. Podľa firiem alebo dátumu vstupu do DPH zatiaľ filtrovanie nie je možné. Ako námet to je zadané na vývoj. oddelení do budúcnosti.

 

Zodpovedané dotazy z 26.10.

Dobrý deň, v pôvodných mzdách platilo, že zamestnanec mohol mať len 1 stredisko. V nových mzdách môže mať jeden zamestnanec viac pracovných pomerov, kde každý môže mať iné stredisko a teda na zamestnancovi je to zložené pole z viacerých stredísk a to radenie do značnej miery znemožňuje. Do budúcna preveríme možnosti ako to vyriešiť.

Dobrý deň, je to jedna z vecí, ktoré plánujeme realizovať v budúcom roku. Aktuálne je možné využiť pole Poznámka, ktoré má neobmedzenú dĺžku a na faktúre sa vytlačí pod samotným popisom položky.

Dobrý deň, ako bolo spomenuté na Minikurze Money S3 pripravuje API rozhranie, kde bude možné napojenie aj aplikácie Doklado bez potreby výmeny súborov.

Dobrý deň, toto už z veľkej časti v Money S3 možné je. Kliknite pravým tlačidlom myši na prvú kocku pred menom zamestnaca (stĺpec A/Z) a ponúkne sa vygenerovanie takýchto tlačív.

Dobrý deň, aktuálne to možné nie je, zvážime doplnenie tejto možnosti do budúcna.

Dobrý deň, v súčastnosti danú funkciu neplánujeme a minimálne pri vystavených faktúrach je sporná, lebo ak už boli faktúry poslané zákazníkom, tak sa ich čísla meniť nemôžu.

Dobrý deň, áno aktuálne je to tak ako uvádzate – dôvod je že niektoré údaje sú sumárne za zamestnanca (zdanenie a podobne) a tam by rozpad na kontroling po pomeroch mohol spôsobiť rozdiely. V súčastnosti zmena plánovaná nie je, ale skúsime to opätovne zvážiť.

Dobrý deň, posledné zmeny na výplatnom lístku práve v súvislosti so sviatkami boli vo verzií 23.800, prosím preveriť či máte túto verziu nainštalovanú.

Dobrý deň, postup aj s obrázkami je popísaný tu (https://www.money.sk/navod/nove-mzdy-prevod/), asi v strede článku časť Metodika na zlúčenie pracovných pomerov.

Dobrý deň, aktuálne Money S3 funguje len na operačnom systéme Windows a nie je možné ho inštalovať na iný operačný systém.

Dobrý deň, zamestnanec na rodičovskej dovolenke do výkazu pre zdravotné poistenie štandardne nevstupuje. Počet dní platenia zdravotného poistenia pri takomto zamestnancovi je 0, zamestnávateľ nie je platiteľom zdravotného poistenia za takéhoto zamestnanca, preto zamestnanec do výkazu nevstupuje. Ak je nutné, aby zamestnanec na RD bol vo výkaze uvedený – napr. bola mu vyplatená odmena, je potom potrebné navýšiť mu na Mzde / záložka zdravotné poistenie „Počet kalendárnych dní platenia poistenia“ na 1. Prosím preverte si aký je správny postup prihlasovania / odhlasovania zamestnanca na RD v zdravotnej poisťovni.

Dobrý deň, na definovanie takéhoto pracovného pomeru si prosím zvoľte druh pracovného pomeru „Bežný pracovný pomer (pracovná zmluva)“ a na karte zamestnanca – Údaje zamestnanca / Sociálne poistenie nastavte prepínač „Štatutár alebo člen štatutárnych orgánov s najmenej 50 % majetkovou účasťou“. Takéto nastavenie zabezpečí správnu definíciu odvodov. Pracovný pomer zamestnanca môžete zároveň pomenovať vlastným názvom, a takto ho odlíšiť od ostatných zamestnancov.

Dobrý deň, samostatná evidencia „nevyčerpaných“ nadčasových hodín nie je k dispozícii. Informáciu o počte je možné zapísať len orientačne napr. do poznámky.

Dobrý deň, v Money je aktuálne podporované iba percentuálne kontrolingové rozúčtovanie nákladov zamestnávateľa na zamestnanca. Chápeme, že tento spôsob nemusí vyhovovať všetkým klientom, bohužiaľ požiadavky na rozúčtovanie sú veľmi individuálne a nie je možné z našej strany pripraviť úplne univerzálne riešenie. V každom prípade Vašu požiadavku na rozšírenie funkcie zaúčtovania do budúcna zvážime.

Dobrý deň, na karte zamestnanca je možné nastaviť obdobie platnosti od kedy sa menilo meno a to zohľadnia tlačové zostavy. Áno máte pravdu, že v adresári sa to podľa obdobia zmeny zmení tiež a toto meno sa napr. pri tvorbe dokladov uplatňuje aj to minulosti. Toto aktuálne riešenie nemá, zvážime možnosti do budúcna.

Dobrý deň, postup úhrady interným dokladom je rovnaký ako v prípade banky a pokladnice. Napríklad po pridaní interného dokladu kliknete na … za Variabilným symbolom a vyberiete doklad, ktorý chcete hradiť. Následne len zvolíte požadované zaúčtovanie podľa konkrétneho prípadu.

Dobrý deň, najjednoduchšia možnosť je založenie ďalšieho skladu. Na ten previesť položky, ktoré boli dané do komisu. Následne buď previesť späť položky ktoré boli vrátené, alebo fakturovať položky, ktoré boli predané.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia