• Domov > daň z pridanej hodnoty

daň z pridanej hodnoty

Vplyv dodatočného daňového priznania na úhradu alebo vrátenie DPH

14. 07. 2022 

Pravdepodobne sa každý podnikateľ ocitol v situácii, že do riadneho daňového priznania k DPH neuviedol všetky údaje správne a bol nútený podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. V tomto článku sa budeme venovať špecifickým situáciám, ak je potrebné podať dodatočné daňové priznanie, ktorého výsledkom bola vlastná daňová povinnosť (ďalej „VDP“), pričom v riadnom daňovom priznaní bol výsledkom nadmerný odpočet DPH (ďalej „NO“) a NO bol alebo nebol vrátený daňovým úradom platiteľovi DPH.

Štítky: daň z pridanej hodnoty, Daňové priznanie

0

Dodatočné daňové priznanie k DPH – kedy je a nie je nutné?

21. 06. 2022 

V dnešnej hektickej dobe nie je neobvyklé, že človek v zhone niečo opomenie alebo urobí chybu. V praxi sa často stretávame s tým, že sú skutočná DPH na výstupe, resp. vlastná daňová povinnosť (ďalej len „VDP“) alebo naopak nárok na odpočet DPH (ďalej len „NO“) iné, než vykázané v daňových priznaniach podaných do lehoty na ich podanie. V prípade zistenia takejto […]

Štítky: daň z pridanej hodnoty, Daňové priznanie

1

Zachytenie okamihu prevodu nehnuteľného majetku v účtovníctve a daniach

04. 11. 2021 

Prevody nehnuteľného majetku nie sú u daňovníkov, ktorí nie sú developermi, veľmi frekventovanou záležitosťou, a tak môžu nastať určité problémy správneho účtovného a daňového posúdenia prevodov.

Štítky: Daň z nehnuteľnosti, daň z pridanej hodnoty, Daň z príjmov, Nehnuteľný majetok, Účtovníctvo

1

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

30. 11. 2022
Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti – mesačné
30. 11. 2022
Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac – mesačné
30. 11. 2022
Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH) – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov