• Domov > príjmy fyzické osoby

príjmy fyzické osoby

Daňová rezidencia fyzických osôb

23. 12. 2021 

So stále zvyšujúcou sa migráciou fyzických osôb z pracovných alebo osobných dôvodov, najmä po vstupe Slovensko do Európskej únie, je nutné pri fyzických osobách častejšie riešiť ich daňovú rezidenciu. Veľmi často sa používa tiež pojem daňový domicil alebo daňový domov. Určenie daňovej rezidencie predstavuje zásadný atribút pre zdanenie fyzickej osoby na území konkrétneho štátu – najmä čo do rozsahu, spôsobu a výšky daňového zdanenia. Nasledujúci článok si predstavíme základný postup a pravidlá pre určovanie daňovej rezidencie a predovšetkým priblížime túto problematiku ľuďom, ktorí sa s touto témou zatiaľ nestretli.

Štítky: daňová rezidencia, príjmy fyzické osoby, príjmy SZČO

4

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

17. 04. 2023
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
17. 04. 2023
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
17. 04. 2023
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami