• Domov > Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je daňou nepriamou, ktorú odvádza správca dane, nie jej poplatník. Je jednou z najdôležitejších položiek v štátnom rozpočte. Platia ju všetci pri nákupe väčšiny tovarov a služieb. Presné znenie upravuje zákon č. č. 222/2004 Z.z.

Čo by mala obsahovať faktúra? Záleží na tom, či je podnikateľ platiteľ DPH

14. 01. 2021 

Hľadáte pri vystavovaní faktúry vzory a trápite sa tým, ktoré údaje sú povinné a ktoré nie? Prečítajte si, čo by na vašich dokladoch nemalo chýbať.

Štítky: Daň z pridanej hodnoty (DPH), Platiteľ DPH, Zákon o dani z pridanej hodnoty

0

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

02. 08. 2021
Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach – mesačné
02. 08. 2021
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti – mesačné
02. 08. 2021
Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami