• Domov > Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je daňou nepriamou, ktorú odvádza správca dane, nie jej poplatník. Je jednou z najdôležitejších položiek v štátnom rozpočte. Platia ju všetci pri nákupe väčšiny tovarov a služieb. Presné znenie upravuje zákon č. č. 222/2004 Z.z.

Čo by mala obsahovať faktúra? Záleží na tom, či je podnikateľ platiteľ DPH

14. 01. 2021 

Hľadáte pri vystavovaní faktúry vzory a trápite sa tým, ktoré údaje sú povinné a ktoré nie? Prečítajte si, čo by na vašich dokladoch nemalo chýbať.

Štítky: Daň z pridanej hodnoty (DPH), Platiteľ DPH, Zákon o dani z pridanej hodnoty

0

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 04. 2021
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 04. 2021
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 04. 2021
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami