Zamestnanosť

Zamestnanecké benefity a ich daňové hľadisko

16. 12. 2022 

Typy benefitných systémov Benefitné systémy sa od nástupu obľúbených cafeterií nejako výrazne nezmenili, a to ani v dobe koronavirových opatrení. Firmy tak stále všeobecne využívajú ich tri základné typy: Plošné poskytovanie tzv. fixných benefitov, kedy zamestnávateľ vyberie benefity, ktoré plošne poskytuje všetkým svojim zamestnancom. Výhodou tohoto systému je nižšia administratívna záťaž a možno väčšia prehľadnosť. Zásadnou […]

Štítky: zamestnanci, zamestnanecké benefity, Zamestnanosť

3

Skončenie pracovného pomeru: aké sú spôsoby

02. 02. 2022 

Ukončovanie pracovného pomeru je asi jedna z najmenej obľúbených personálnych činností. Slušná dohoda so zamestnancom na ukončení pracovného pomeru je v praxi ideálna situácia. Problém nastáva v prípade, aj je jedna zo strán s danou situáciou krajne nespokojná. V nasledujúcom článku vám poradíme ako na ukončenie pracovného pomeru tak, aby ste sa napríklad neocitli pred súdom v spore o neplatnom skončení pracovného pomeru.

Štítky: Povinnosti voči úradu práce, Skončenie pracovného pomeru, Zákonník práce, Zamestnanosť

3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

31. 03. 2023
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti – štvrťročné
31. 03. 2023
Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2022 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov a z peňažného a nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 20 a ods. 21 zákona o dani z príjmov a podanie oznámenia o tejto skutočnosti správcovi dane – ročné
31. 03. 2023
Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH) – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov