Úvod / Návody / Najlepšie skúsenosti s Money S3: Odosielanie elektronicky podpísaných dokladov e-mailom v PDF
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Najlepšie skúsenosti s Money S3: Odosielanie elektronicky podpísaných dokladov e-mailom v PDF

Ekonomický systém Money S3 v sebe zahrňuje širokú paletu nadštandardných funkcií, ktoré veľakrát nenájdete ani v rádovo drahších informačných systémoch. Tieto funkcie sú síce jednoduché na obsluhu a veľmi jednoducho dostupné a nastaviteľné, pokiaľ ale neviete, kde hľadať a ako ich použiť, nemusíte ani vedieť, že niektorú funkciu Money S3 vôbec vie. Seriál návodov Najlepšie skúsenosti s Money S3 sa zameriava práve na funkčnosti, ktoré možno nevidíte na prvý pohľad, avšak ich používanie Vám môže ušetriť kopec času a peňazí.

Odosielanie elektronicky podpísaných dokladov e-mailom v PDF

V dnešnej časti sa zameriame na elektronickú kanceláriu, konkrétne na elektronické odosielanie dokladov vašim obchodným partnerom a na ich digitálne podpisovanie. Odbúranie či aspoň obmedzenie papierovej komunikácie s obchodnými partnermi vám môže ušetriť hromadu miesta na šanóny a tiež náklady na papier a toner do tlačiarne.

V súčasnej dobe je možné posielať obchodným partnerom daňové doklady v digitálnej podobe. Podrobnosti o vyhotovovaní faktúr v elektronickej forme určuje §75 a 76 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, kde sa v skratke píše nasledovné:

Faktúry je možné so súhlasom zákazníka vyhotoviť elektronicky, pričom vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry musí byť zaručená elektronickým podpisom. Nie je však nutné použiť zaručený elektronický podpis, stačí "obyčajný" elektronický podpis.

Ako na to ísť v praxi:

  • Pokiaľ chcete mať e-mailom odosielané faktúry digitálne podpísané, zariaďte si elektronický podpis u niektorej z certifikačných autorít.
  • Vložte elektronický podpis do nastavenia v Money S3. Máte dve možnosti: pre celú firmu zadáte jeden elektronický podpis v nastavení agendy (Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie agendy /záložka El. podpis), jednotlivým používateľom vložíte vlastný digitálny podpis v prístupových právach (Money / Možnosti a nastavenie / Prístupové práva). Podpis uvedený pri používateľovi má prednosť, t.j. pokiaľ súčasne nastavíte podpis používateľovi aj agende a v Money S3 je prihlásený používateľ s vlastním zadaným podpisom, použije sa pre dokument jeho podpis, nie podpis zadaný v agende. Vloženie podpisu je jednoduché - ukážme si to napr. na podpise v agende: Zvoľte Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie agendy a vyberte záložku El. podpis. Zaškrtnite políčko Automaticky podpisovať súbory PDF a kliknite na tlačidlo tri bodky pre výber digitálneho podpisu. Money S3 zobrazí Zoznam Nastavenia podpisovania dokumentov. V tomto zozname evidujete všetky používané digitálne podpisy v Money S3. Kliknite na tlačidlo Pridať a zadajte svoj podpis v karte Nastavenie podpisovania dokumentov:

Nastavenie podpisu

  • Pokiaľ nebudete chcieť automaticky podpisovať všetky odosielané dokumenty, zaškrtnite prepínač Vyzvať k podpísaniu. Ak chcete, aby bol podpis na doklade vidieť, potom zvoľte typ podpisu Viditeľný. Ďalej môžete určiť font podpisu, teda písmo akým sa na doklade uvedú údaje o digitálnom podpise a umiestnenie tohto podpisu.
  • Posledný krok je jednoduchý. V Zozname vystavených faktúr nastavte kurzor na faktúru, ktorú chcete digitálne podpísať a kliknite na ikonu Odoslanie dokladu e-mailom vo formáte PDF. Z dokladu sa automaticky vytvorí PDF súbor, ktorý sa digitálne podpíše a priloží ako príloha k e-mailu. Ak máte na adresnej karte odberateľa uvedenú e-mailovú adresu, potom sa táto adresa automaticky prenesie do odberateľa e-mailu (štandardne do kolónky Komu...) a vám stačí správu iba odoslať.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia