Úvod / Návody / Osobitná úprava dane - jednotné kontaktné miesto (OSS)
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Osobitná úprava dane - jednotné kontaktné miesto (OSS)

Ak zasielate tovar spotrebiteľom v EÚ, potom sa vás môže týkať OSS.

Podrobnosti nájdete na https://www.money.sk/novinky-a-tipy/dane/posielate-tovar-spotrebitelom-v-eu-od-1-jula-2021-sa-vas-tyka-oss/.

Podnikatelia, ktorí za kalendárny rok predali konečným spotrebiteľom do krajín EÚ (mimo SR) tovar alebo služby v hodnote cez 10 000 eur, sa môžu zaregistrovať do osobitnej úpravy dane OSS (One Stop Shop). Vďaka OSS sa už nemusia registrovať k DPH v krajinách, kde sú ich zákazníci, ale zahraničnú daň odvedú slovenskej finančnej správe, ktorá peniaze do jednotlivých členských štátov sama prerozdelí.

Čo je to OSS a koho sa týka?

OSS (One Stop Shop) – jednotné kontaktné miesto - je osobitná úprava dane, ktorá platí od júla 2021. Je určená pre podnikateľov, ktorí predávajú tovar alebo služby koncovým spotrebiteľom, resp. osobám bez IČ DPH v iných štátoch EÚ, typicky sú to napríklad e-shopy.

Po zapojení do OSS sa podnikateľ nemusí registrovať k DPH v cudzine v každom štáte, kde dodáva svoj tovar alebo poskytuje služby. Podnikateľ rieši predaje do všetkých členských štátov (mimo SR) ako jeden celok. Všetku DPH v nich splatnú odvedie v jednej sume slovenskej Finančnej správe.

Zapojenie do OSS je dobrovoľné. Ak vám viac vyhovuje podávanie priznaní k DPH v jednotlivých štátoch, nemusíte OSS využívať. Pre väčšinu podnikateľov je ale výhodnejší prechod na osobitnú úpravu dane OSS.

Ak do iných členských štátov predávate na diaľku len výnimočne, OSS sa vás netýka. Hranica je stanovená na 10 tisíc eur za kalendárny rok a počíta sa spolu z predajov vo všetkých členských krajinách mimo SR.

Ak máte predaje do EÚ nižšie, za miesto dodania sa považuje SR. To znamená, že na faktúrach do zahraničia uvádzate slovenskú DPH a tržba vstupuje do priznania k DPH ako tuzemské dodanie tovaru.

OSS sa netýka obchodníkov s umením, starožitnosťami, použitým tovarom, novými dopravnými prostriedkami a nevzťahuje sa ani na dodania tovaru s inštaláciou a montážou.

UPOZORNENIE: OSS nie je možné použiť ani na predaj tovaru, ktorý sa odosiela priamo zákazníkovi z krajín mimo EÚ, napr. formou „dropshippingu“ – zákazník si objedná v slovenskom e-shope, ten dá pokyn firme v Číne, aby priamo odoslala tovar zákazníkovi. Na takéto dodania, v prípade, ak zásielka nepresiahne hodnotu 150 eur, sa vzťahuje iná osobitná úprava IOSS (Import One Stop Shop).

Ako na to v Money S3?

Vystavenie dokladu v režime OSS

Na doklade v režime OSS musia byť použité sadzby DPH platné podľa legislatívy štátu konečného príjemcu. Sadzby DPH pre všetky štáty EÚ sú v Money pripravené a môžete ich skontrolovať na karte Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie agendy záložka Sadzby DPH pre OSS.

Sadzby DPH prevezmete jednoducho tlačidlom OSS priamo na doklade. Pomocou tlačidla vyberáte členský štát z pripraveného zoznamu. Po výbere štátu sa na doklade nastavia všetky sadzby DPH platné pre vybraný štát a obdobie DPH.

Poznámka: Tlačidlo OSS je dostupné na všetkých predajných dokladoch (napr. vystavených faktúrach, prijatých objednávkach, či príjmových bankových dokladoch).

Potom vyberiete Členenie DPH, podľa ktorého bude doklad vstupovať do daňového priznania k OSS. Vybrať si môžete z pripravených členení, pri predaji tovaru použite členenie DPH OSS_TOVAR, ak ide o služby zvoľte členenie OSS_SLUŽBY.
Tieto členenia DPH nevstupujú do bežného slovenského daňového priznania k DPH – majú nastavenú kolónku neovplyvňuje priznanie k DPH. Vstupujú iba do Daňového priznania OSS podľa nastavenia v roletovej ponuke Osobitná úprava – jednotné kontaktné miesto (OSS).

Štát OSS sa pre jednotlivé druhy dokladov preberá prioritne z nastavení v Type dokladu (Typy účtovných dokladov, Typy vystavených faktúr, Typy skladových dokladov, Typy objednávkových dokladov, Typy servisov a Typy opráv).

Ak budete chcieť zmeniť štát OSS na doklade, musia by vo všetkých sadzbách DPH (okrem nulovej sadzby) nulové sumy. Doklady môžete podľa vybraného štátu OSS filtrovať alebo súčtovať v zoznamoch.

Podmienky pre vstup dokladu do Priznania k OSS

Pre vstup do Priznania k DPH v režime OSS musí doklad spĺňať tieto podmienky:

 • Na doklade nesmie byť uvedené IČ DPH partnera (tzn. pole IČ DPH musí byť prázdne)
 • Štát OSS sa preberá z nastavenia štátu na doklade (tlačidlo OSS), ak nie je štát zvolený, potom sa prevezme z adresy na doklade. (Využijete napr. v situácii ak ide o dodanie tovaru z vášho zahraničného skladu spotrebiteľovi v SR)
 • Členenie DPH na dokladoch alebo položkách musí mať nastavenú kolónku Neovplyvňuje priznanie k DPH a v roletovej ponuke Jednotné kontaktné miesto (OSS) musí byť vybraná jedna z hodnôt OSS- predaj tovaru, OSS - poskytovanie služieb, MOSS.
 • Zdaňovacie obdobie, do ktorého doklady spadajú, je určené podľa dátumu vstupu do DPH (Vystavené faktúry, Pohľadávky, Interné doklady), resp. Dátumu uskutočnenia DPH (Pokladničné a Bankové doklady)
 • Ak vystavujete dobropis a chcete ho zaradiť do rovnakého obdobia ako pôvodnú faktúra, ku ktorej sa vzťahuje, je potrebné tomu prispôsobiť dátum vstupu DPH.
  Príklad: Faktúra vystavená 15.09.2022 , dátum dodania = 15.9.2022, dátum vstupu do DPH = 15.9.2022 vstupuje do daňového priznania za obdobie III. štvrťroka 2022. K vystavenej faktúre vytvoríme dobropis s dátumom vystavenia 10.10.2022, do dátumu dodania a dátumu vstupu do DPH doplníme rovnaké hodnoty ako na vystavenej faktúre 15.9.2022.

  UPOZORNENIE: Ak vystavujete dobropis a chcete ho zaradiť do rovnakého obdobia ako pôvodnú faktúra, ku ktorej sa vzťahuje, je potrebné tomu prispôsobiť dátum vstupu DPH.

  Príklad: Faktúra vystavená 15.09.2022 , dátum dodania = 15.9.2022, dátum vstupu do DPH = 15.9.2022 vstupuje do daňového priznania za obdobie III. štvrťroka 2022. K vystavenej faktúre vytvoríme dobropis s dátumom vystavenia 10.10.2022, do dátumu dodania a dátumu vstupu do DPH doplníme rovnaké hodnoty ako na vystavenej faktúre 15.9.2022.

  Podanie Priznania k DPH OSS

  Tlačovú zostavu Priznania k DPH OSS nájdete na karte Účtovníctvo / Priznanie k DPH OSS.

  Na prvej strane sprievodcu máte možnosť zvoliť orientačnú tlač Priznania k DPH OSS tlačidlom Pokračovať, alebo tlačidlom Prejsť na podanie priznania k DPH OSS prejsť na funkciu Podanie priznania k DPH OSS, kde program takto vygenerovanie priznanie uloží v Zozname podaní a ponúkne aj automatické generovanie Záväzku– odvodu dane. Tieto podania nájdete na karte Účtovníctvo / Zoznam podaní / Priznanie k DPH OSS.

  Na tretej strane sprievodcu môžete skontrolovať alebo zeditovať kurzy Európskej centrálnej banky, ktoré sa použijú pri výpočte zostavy.

  Následne sa zobrazí Zoznam dodávok – zdaniteľných plnení, ktoré môžete editovať.

  Daňové priznanie sa vždy podáva ako riadne, opravy predchádzajúcich období sa vykazujú v riadnom priznaní nasledujúceho obdobia pomocou Karty opravy.

  Ako zistíte výšku opravy:

  Najskôr si vytlačte už uložené priznanie k DPH OSS zo Zoznamu podaní. Za rovnaké obdobie si vytlačte z karty Účtovníctvo / DPH / Priznanie k DPH OSS bez voľby Prejsť na podanie Priznania k DPH OSS toto priznanie. Tu porovnáte sumy dane za jednotlivé štáty v oboch výtlačkoch a vypočítate z nich rozdiel. Zistené rozdiely pridáte do aktuálneho priznania pomocou Karty opravy, kde uvediete štát spotreby, obdobie a sumy DPH.

  Na strane Generovanie dokladov sa po potvrdení voľby sprístupní tlačidlo Nastavenie zaúčtovania dokladov. V Nastavení zaúčtovania generovaných dokladov nastavujete údaje pre zaúčtovanie Záväzku.

  Po stlačení tlačidla Dokončiť sa vygeneruje a zobrazí Záväzok/Pohľadávka na odvod/vratku dane.
  Pomocou tlačidla Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače sa vyexportuje XML súbor vhodného na podanie na portáli Finančnej správy.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

  Objavte
  aj vy
  nové online
  školenia
  Vybrať školenie
  Zavrieť reklamu
  Objavte aj vy nové online školenia