Úvod / Návody / Postup krokov pred spracovaním miezd za Január 2013
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Postup krokov pred spracovaním miezd za Január 2013

Táto stránka popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v informačnom systéme Money S3 pred spracovaním miezd za Január 2013.

1. Nainštalujte verziu 13.103 (Január 2013)

2. Vykonajte synchronizáciu mzdových konštánt

V súlade s legislatívnymi novelami mzdových predpisov dochádza k nasledovným zmenám mzdových konštánt

  • zjednotili  sa maximálne hodnoty vymeriavacích základov pre  všetky typy sociálneho poistenia  a zdravotného poistenia , a to na 5-násobok  priemernej mesačnej mzdy . Suma maximálneho mesačného  vymeriavacieho základu je teraz 3 930 €. Výnimkou (tak ako doteraz) je úrazové poistenie, kde maximálny vymeriavací základ nie je stanovený.
  • mení sa minimálna mzda.  Výška mesačnej minimálnej mzdy platnej pre tento rok je 337,70 €. Pri hodinovej sadzbe je to suma 1,9410 €
  • mení sa výška nezdaniteľnej čiastka na daňovníka . Mesačná nezdaniteľná čiastka je po novom 311,32 €
  • zaviedla sa nová sadzba dane z príjmov  pri zdaniteľnej mzde prevyšujúcej  176,8 – násobok platného životného minima (čo predstavuje ročne sumu 34 401,74 €; mesačne 2 866,81 €).  Zo zdaniteľnej mzdy do uvedeného limitu sa odvádza daň z príjmov (resp. preddavok na daň z príjmov) vo výške 19 %, zo mzdy prevyšujúcej uvedený limit sa odvádza daň z príjmov (alebo preddavok na daň z príjmov) vo výške 25 %.
  • zaviedol sa limit pre príjem zamestnancov  zamestnaných na dohodu o brigádnickej činnosti  študentov. Študent  si môže uplatniť na jednu uzatvorenú dohodu - výnimku z platenia odvodov na dôchodkového poistenie a v tom prípade ani on, ani jeho zamestnávateľ neplatia z príjmu do limitu starobné, invalidné poistenie a odvod do rezervného fondu. Limit je stanovený podľa veku zamestnanca do 18 rokov je suma 66 €, nad 18 rokov 155 €.

Nové nastavenia  mzdových konštánt sú k dispozícii v Money S3. Do Vašej agendy ich môžete prevziať prostredníctvom funkcie Synchronizácia, ktorú nájdete v karte Nástroje.

3. Skontrolujte údaje mzdových zoznamov (mzdové príplatky, pracovné pomery)

V karte Réžia / Nastavenie miezd  je od verzie 13.101 k dispozícii nový zoznam mzdových príplatkov. Skontrolujte, či  pripravený zoznam vyhovuje Vašim požiadavkám. Zoznam môžete upraviť  a nastaviť vlastné druhy  a sadzby mzdových príplatkov .

POZNÁMKA: Sadzby príplatkov v eurách (za prácu v noci a sťažené pracovné prostredie) sú v pripravených zoznamoch nastavené vo výške 20 % minimálnej mzdy zamestnanca so 40 hod. pracovným týždňom, platnej od 1.1.2013) .

V karte Réžia/Nastavenie miezd/Pracovné pomery skontrolujte nastavenie pracovných pomerov. Ak zamestnávate zamestnancov na dohodu o vykonaní práce, pracovnej činnosti alebo brigádnickej činnosti študentov vytvorte pre nich nové typy pracovných pomerov.

Pre účely sociálneho poistenia a zasielania výkazov do Sociálnej poisťovne je potrebné na pracovnom pomere určiť správny typ zamestnanca  a v prípade zamestnávania študentov nastaviť, či ide o zamestnanca s výnimkou z platenia dôchodkového poistenia. (viac o zmenách v odvodových a evidenčných povinnostiach pri  zamestnávaní dohodárov nájdete tu).

4. Nastavte zamestnancom nové mzdové obdobie Január 2013

Pre korektnú funkčnosť spracovania miezd vytvorte zamestnancom, ktorých máte k novému roku v stave, nové obdobie platnosti  údajov  - Január 2013 a

  • vyberte vhodné typy príplatkov , ktoré budú zamestnancom vyplácané.
  • nastavte vhodný pracovný pomer
  • skontrolujte výšku mesačnej alebo hodinovej sadzby a ostatné mzdové parametre pre výpočet miezd

Nové obdobie platnosti údajov pridáte jednotlivo každému zamestnancovi na Karte zamestnanca/záložka Mzdy alebo hromadne pre všetkých zamestnancov prostredníctvom funkcie Hromadné operácie (Réžia/Zamestnanci/Hromadné operácie).

Pri hromadnom pridávaní obdobia sa zmenia u všetkých zamestnancov len tie údaje, ktorých zmenu povolíte. Ostatné údaje sa skopírujú z predchádzajúceho mzdového obdobia zamestnanca.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia