• Domov > Návody > Postup krokov pred spracovaním miezd za Január 2013

Postup krokov pred spracovaním miezd za Január 2013

Táto stránka popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v informačnom systéme Money S3 pred spracovaním miezd za Január 2013.

[toc]

1. Nainštalujte verziu 13.103 (Január 2013)

2. Vykonajte synchronizáciu mzdových konštánt

V súlade s legislatívnymi novelami mzdových predpisov dochádza k nasledovným zmenám mzdových konštánt

  • zjednotili  sa maximálne hodnoty vymeriavacích základov pre  všetky typy sociálneho poistenia  a zdravotného poistenia , a to na 5-násobok  priemernej mesačnej mzdy . Suma maximálneho mesačného  vymeriavacieho základu je teraz 3 930 €. Výnimkou (tak ako doteraz) je úrazové poistenie, kde maximálny vymeriavací základ nie je stanovený.
  • mení sa minimálna mzda.  Výška mesačnej minimálnej mzdy platnej pre tento rok je 337,70 €. Pri hodinovej sadzbe je to suma 1,9410 €
  • mení sa výška nezdaniteľnej čiastka na daňovníka . Mesačná nezdaniteľná čiastka je po novom 311,32 €
  • zaviedla sa nová sadzba dane z príjmov  pri zdaniteľnej mzde prevyšujúcej  176,8 – násobok platného životného minima (čo predstavuje ročne sumu 34 401,74 €; mesačne 2 866,81 €).  Zo zdaniteľnej mzdy do uvedeného limitu sa odvádza daň z príjmov (resp. preddavok na daň z príjmov) vo výške 19 %, zo mzdy prevyšujúcej uvedený limit sa odvádza daň z príjmov (alebo preddavok na daň z príjmov) vo výške 25 %.
  • zaviedol sa limit pre príjem zamestnancov  zamestnaných na dohodu o brigádnickej činnosti  študentov. Študent  si môže uplatniť na jednu uzatvorenú dohodu - výnimku z platenia odvodov na dôchodkového poistenie a v tom prípade ani on, ani jeho zamestnávateľ neplatia z príjmu do limitu starobné, invalidné poistenie a odvod do rezervného fondu. Limit je stanovený podľa veku zamestnanca do 18 rokov je suma 66 €, nad 18 rokov 155 €.

Nové nastavenia  mzdových konštánt sú k dispozícii v Money S3. Do Vašej agendy ich môžete prevziať prostredníctvom funkcie Synchronizácia, ktorú nájdete v karte Nástroje.

3. Skontrolujte údaje mzdových zoznamov (mzdové príplatky, pracovné pomery)

V karte Réžia / Nastavenie miezd  je od verzie 13.101 k dispozícii nový zoznam mzdových príplatkov. Skontrolujte, či  pripravený zoznam vyhovuje Vašim požiadavkám. Zoznam môžete upraviť  a nastaviť vlastné druhy  a sadzby mzdových príplatkov .

POZNÁMKA: Sadzby príplatkov v eurách (za prácu v noci a sťažené pracovné prostredie) sú v pripravených zoznamoch nastavené vo výške 20 % minimálnej mzdy zamestnanca so 40 hod. pracovným týždňom, platnej od 1.1.2013) .

V karte Réžia/Nastavenie miezd/Pracovné pomery skontrolujte nastavenie pracovných pomerov. Ak zamestnávate zamestnancov na dohodu o vykonaní práce, pracovnej činnosti alebo brigádnickej činnosti študentov vytvorte pre nich nové typy pracovných pomerov.

Pre účely sociálneho poistenia a zasielania výkazov do Sociálnej poisťovne je potrebné na pracovnom pomere určiť správny typ zamestnanca  a v prípade zamestnávania študentov nastaviť, či ide o zamestnanca s výnimkou z platenia dôchodkového poistenia. (viac o zmenách v odvodových a evidenčných povinnostiach pri  zamestnávaní dohodárov nájdete tu).

4. Nastavte zamestnancom nové mzdové obdobie Január 2013

Pre korektnú funkčnosť spracovania miezd vytvorte zamestnancom, ktorých máte k novému roku v stave, nové obdobie platnosti  údajov  - Január 2013 a

  • vyberte vhodné typy príplatkov , ktoré budú zamestnancom vyplácané.
  • nastavte vhodný pracovný pomer
  • skontrolujte výšku mesačnej alebo hodinovej sadzby a ostatné mzdové parametre pre výpočet miezd

Nové obdobie platnosti údajov pridáte jednotlivo každému zamestnancovi na Karte zamestnanca/záložka Mzdy alebo hromadne pre všetkých zamestnancov prostredníctvom funkcie Hromadné operácie (Réžia/Zamestnanci/Hromadné operácie).

Pri hromadnom pridávaní obdobia sa zmenia u všetkých zamestnancov len tie údaje, ktorých zmenu povolíte. Ostatné údaje sa skopírujú z predchádzajúceho mzdového obdobia zamestnanca.

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).