Úvod / Návody / Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2019
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2019

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v systéme Money S3 pred spracovaním miezd za január 2019.

1. Prehľad legislatívnych zmien

Mzdová legislatíva tak ako každý rok priniesla viacero zmien. Z nich vyberáme:

 • novela Zákonníka práce zaviedla od januára novú povinnosť pre firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov – poskytnúť svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu. U zamestnávateľov s nižším počtom zamestnancov je poskytnutie príspevku dobrovoľné. Príspevok je možné poskytnúť ako peňažný príspevok na úhradu skutočne vynaložených nákladov (do výšky 55 %) alebo vo forme „rekreačného poukazu“. Príspevok do výšky 275 EUR ročne, poskytnutý zamestnancov, ktorí spĺňajú zákonné podmienky je oslobodený od dane aj odvodov.
 • mení sa minimálna mzda. Výška mesačnej minimálnej mzdy platnej pre tento rok je 520,00 €. Pri hodinovej sadzbe je to suma 2,9890 €
 • mení sa výška nezdaniteľnej čiastka na daňovníka . Mesačná nezdaniteľná čiastka je po novom 328,11 €
 • mení sa výška daňového bonusu na 22,17 €
 • mení sa suma maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na 6 678 € pre všetky typy poistení. Výnimkou (tak ako doteraz) je úrazové poistenie a zdravotné poistenie, kde maximálny vymeriavací základ nie je stanovený.
 • mení sa hranica základu dane pre zmenu z 19 na 25 % sadzbu dane. Nová hranica je 3 021,36 €, resp. akceptovaná je aj hodnota 3 021,37 €
 • menia sa sumy príplatkov v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy
 • menia sa vzory vybraných tlačív
  • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania na vzor ŽIA38v18
  • Ročné zúčtovanie dane za rok 2018
   • prvýkrát je možné v ročnom zúčtovaní uplatniť si daňový bonus za zaplatené úroky za hypotekárne úroky (vo výške 50 % zo skutočne zaplatených úrokov, maximálne do výšky 400 EUR)
   • zamestnanec si môže uplatniť novú nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené náklady na kúpeľnú starostlivosť
  • Prehľad o zrazených preddavkoch na daň – od Januára platí nový vzor PREHLADv19
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018 – vzor HLASENIEV18

2. Postup krokov v Money S3

a. Nainštalujte si verziu 19.100

Verzia je dostupná od 15.01.2019.

b. Majte založený rok 2019

Ako na založenie nového roka popisujeme tu.

c. Skontroluje údaje mzdových zoznamov

Štandardne ak máte zapnutú automatickú synchronizáciu účtovných konštánt sa nové konštanty zaktualizujú po inštalácií novej verzie. Zapnutie funkcie overíte v karte Money, záložka Pomoc, kontakty, v časti Aktualizácia Money, vo voľbe Automaticky synchronizovať účtovné konštanty. V prípade ak máte automatickú synchronizáciu z nejakého dôvodu vypnutú, tak ju viete manuálne spustiť pre konkrétnu agendu a rok cez tlačidlo Účtovné konštanty, ktorú nájdete v karte Nástroje.

Po úspešnej synchronizácií v zozname Réžia / Nastavenie miezd / Nastavenie miezd bude pridané obdobie 01.01.2019 s novými konštantami.

Nastavenie miezd

V zozname Réžia / Nastavenie miezd / Typy príplatkov sú zaktualizované zákonné príplatky. V prípade, ak okrem nich evidujete aj vlastné príplatky, skontrolujte si či nie sú pod minimálnou sadzbou.

Typy príplatkov

d. Nastavte zamestnancom nové mzdové obdobie Január 2019

Pre korektnú funkčnosť spracovania miezd vytvorte zamestnancom, ktorých máte k novému roku v stave, nové obdobie platnosti  údajov  - Január 2019 (ak toto obdobie nevytvoríte, tak nato budete upozornený pri spracovaní mzdy).

Nové obdobie platnosti údajov pridáte jednotlivo každému zamestnancovi na Karte zamestnanca/záložka Mzdy alebo hromadne pre všetkých zamestnancov prostredníctvom funkcie Hromadné operácie (Réžia / Zamestnanci / Hromadné operácie).

Pri hromadnom pridávaní obdobia sa zmenia u všetkých zamestnancov len tie údaje, ktorých zmenu povolíte. Ostatné údaje sa prenesú z predchádzajúceho mzdového obdobia zamestnanca. Pri založení nového obdobia odporúčame dať Vypočítať prenos starej dovolenky.

Hromadná zmena údajov

Hromadná zmena - nastavenie

Po vytvorení nového obdobia na karte zamestnanca (či už manuálne alebo hromadnou zmenou) sa automaticky nastaví výška daňového bonusu na hodnotu platnú od nového roka. V prípade ak ste obdobie Január 2019 mali vytvorené ešte pred inštaláciou verzie minimálne 19.000, bude potrebné novú výšku daňového bonusu nastaviť manuálne alebo hromadnou zmenou.

Po vytvorení nového obdobia platnosti odporúčame pre jednotlivých zamestnancov skontrolovať:

 • či mesačná alebo hodinová sadzba je nad limitom minimálnej mzdy
 • trvanie platnosti uplatňovania nezdaniteľnej čiastky a daňového bonusu na základe podpísaného Vyhlásenia
 • zostatok starej dovolenky v kolónke Prevod nevyčerpanej dovolenky k 1.1. na záložke Mzdy / Sadzby
 • sadzby príplatkov pre jednotlivých zamestnancov
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia