Úvod / Návody / Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2020
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2020

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v systéme Money S3 pred spracovaním miezd za január 2020.

1. Prehľad legislatívnych zmien

Mzdová legislatíva tak ako každý rok priniesla viacero zmien. Z nich vyberáme:

 • od nového roka môžu zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa o poskytnutie Príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Ak zamestnanec spĺňa zákonom stanovené podmienky (doba zamestnania minimálne 24 mesiacov), príspevok až do výšky 55 % oprávnených výdavkov (max. 275 €) je oslobodený od dane a odvodov. Poskytnutie príspevku je pre zamestnávateľa dobrovoľné (nie je povinné)
 • mení sa minimálna mzda. Výška mesačnej minimálnej mzdy platnej pre tento rok je 580,00 €. Pri hodinovej sadzbe je to suma 3,3330 €
 • mení sa výška nezdaniteľnej čiastka na daňovníka . Mesačná nezdaniteľná čiastka je po novom 367,85 €
 • mení sa výška daňového bonusu na 22,72 € resp. 45,44 € pre deti do 6 rokov
 • mení sa suma maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na 7 091 € pre všetky typy poistení. Výnimkou (tak ako doteraz) je úrazové poistenie a zdravotné poistenie, kde maximálny vymeriavací základ nie je stanovený.
 • mení sa hranica základu dane pre zmenu z 19 na 25 % sadzbu dane. Nová hranica je 3 096,95 €
 • menia sa sumy príplatkov v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy
 • menia sa vzory vybraných tlačív
  • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019 na vzor ŽIA38v19
  • Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
   • v novom vzore sa zníženie základu dane na preukázateľne zaplatené náklady na kúpeľnú starostlivosť vykazuje samostatne za daňovníka a samostatne za manželku (manžela) a deti
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 – vzor HLASENIEv19 (bude k dispozícii vo februárovej verzii Money S3 20.200)
  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu pre rok 2020 – vzor VYH36v20
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020 – vzor POT39_5v20

2. Postup krokov v Money S3

a. Majte nainštalovanú verziu minimálne 20.002

Verzia je dostupná od 14.01.2020. Pre dostupnosť všetkých tlačových zostáv odporúčame verziu 20.101.

b. Majte založený rok 2020

Ako na založenie nového roka popisujeme tu.

c. Skontroluje údaje mzdových zoznamov

Štandardne ak máte zapnutú automatickú synchronizáciu účtovných konštánt sa nové konštanty zaktualizujú po inštalácií novej verzie. Zapnutie funkcie overíte v karte Money, záložka Pomoc, kontakty, v časti Aktualizácia Money, vo voľbe Automaticky synchronizovať účtovné konštanty. V prípade ak máte automatickú synchronizáciu z nejakého dôvodu vypnutú, tak ju viete manuálne spustiť pre konkrétnu agendu a rok cez tlačidlo Účtovné konštanty, ktorú nájdete v karte Nástroje.

Po úspešnej synchronizácií v zozname Réžia / Nastavenie miezd / Nastavenie miezd bude pridané obdobie 01.01.2020 s novými konštantami.

Nastavenie miezd

V zozname Réžia / Nastavenie miezd / Typy príplatkov sú zaktualizované zákonné príplatky. V prípade, ak okrem nich evidujete aj vlastné príplatky, skontrolujte si či nie sú pod minimálnou sadzbou.

Typy príplatkov

d. Nastavte zamestnancom nové mzdové obdobie Január 2020

Pre korektnú funkčnosť spracovania miezd vytvorte zamestnancom, ktorých máte k novému roku v stave, nové obdobie platnosti  údajov  - Január 2020 (ak toto obdobie nevytvoríte, tak nato budete upozornený pri spracovaní mzdy).

Nové obdobie platnosti údajov pridáte jednotlivo každému zamestnancovi na Karte zamestnanca/záložka Mzdy alebo hromadne pre všetkých zamestnancov prostredníctvom funkcie Hromadné operácie (Réžia / Zamestnanci / Hromadné operácie).

Pri hromadnom pridávaní obdobia sa zmenia u všetkých zamestnancov len tie údaje, ktorých zmenu povolíte. Ostatné údaje sa prenesú z predchádzajúceho mzdového obdobia zamestnanca. Pri založení nového obdobia odporúčame dať Vypočítať prenos starej dovolenky.

Hromadná zmena údajov

Hromadná zmena - nastavenie

Po vytvorení nového obdobia na karte zamestnanca (či už manuálne alebo hromadnou zmenou) sa automaticky nastaví výška príplatkov na hodnoty platné od nového roka. V prípade ak ste obdobie Január 2020 mali vytvorené ešte pred inštaláciou verzie minimálne 20.002, bude potrebné aktuálne sadzby príplatkov nastaviť manuálne alebo hromadnou zmenou.

Po vytvorení nového obdobia platnosti odporúčame pre jednotlivých zamestnancov skontrolovať:

 • či mesačná alebo hodinová sadzba je nad limitom minimálnej mzdy
 • trvanie platnosti uplatňovania nezdaniteľnej čiastky a daňového bonusu na základe podpísaného Vyhlásenia
 • zostatok starej dovolenky v kolónke Prevod nevyčerpanej dovolenky k 1.1. na záložke Mzdy / Sadzby
 • sadzby príplatkov pre jednotlivých zamestnancov
 • výšku stravné od nového roka na záložke Mzdy / Platby
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia