nemocenské

Najnovšie články

Ste aj počas choroby zabezpečený? Pozrite sa, ako sa počíta nemocenské a náhrada mzdy

Ste aj počas choroby zabezpečený? Pozrite sa, ako sa počíta nemocenské a náhrada mzdy

Nečakaná choroba môže nepríjemne obmedziť príjmy. Od zamestnávateľa máte nárok na náhradu mzdy a od štátu na nemocenské, ale počítajte s tým, že oproti vašej štandardnej mzdy ...