Ročné zúčtovanie dane

Najnovšie články

Ročné zúčtovanie dane alebo čo musí zamestnanec priniesť zamestnávateľovi?

Ročné zúčtovanie dane alebo čo musí zamestnanec priniesť zamestnávateľovi?

Pre zamestnanca, ktorý má iba príjem zo závislej činnosti, je vždy výhodné požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie ročného zúčtovania dane za predchádzajúci kalendárny rok, avšak musí včas predložiť príslušné doklady. Zamestnanec...