Tlač originálnych tlačív na základe odporúčaní DR SR

Aparát je k dispozícii k tlačovým zostavám: Daňové priznanie k Dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz, Daňové priznanie k Dani z príjmov, účtovné výkazy Účtovnej závierky pre podnikateľské subjekty a mikro účtovné jednotky, Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve, Prehľad o zrazenej dani z príjmovHlásenie o vyúčtovaní dane.

Tlačivá vytlačené z Money S3 prostredníctvom tzv. FDF súborov, sú považované za originálne a sú zo strany daňových úradov plne akceptované ako originálne tlačivá.

Tlač originálnych formulárov spustíte kliknutím na tlačidlo „Tlačivo MF SR“ v nastavení tlače.

V nastavení tlače originálneho tlačiva zvolíte formulár, ktorý sa má tlačiť. Pre každú tlačovú zostavu môže existovať niekoľko tlačív, napr. pri tlači daňového priznania k dph je možné vytlačiť samotný formulár priznania a rovnako aj potvrdenie o podaní daňového priznania. Z menu účtovných výkazov môžete napr. tlačiť Súvahu aj Výkaz ziskov a strát.

Po voľbe „Tlač“ sa zobrazí vyplnený formulár v PDF formáte.

Po stlačení tlačidla „Export“ sa vytvorí súbor (môžete zadať jeho meno a umiestnenie), vo FDF formáte. Tento súbor je možné použiť pre neskoršiu tlač tlačiva a archiváciu.

Upozornenie:

Pre korektné zobrazenie a tlač dokumentov je potrebné mať správne nainštalovaný Adobe Reader – odporúčame minimálne Adobe Reader v9.0 a novší (zdroj: www.drsr.sk).

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close