hmotný majetok

Najnovšie články

Daňové odpisy v roku 2023: Ako zaradiť majetok do správnej skupiny + praktické príklady

Daňové odpisy v roku 2023: Ako zaradiť majetok do správnej skupiny + praktické príklady

Daňové odpisy sú daňovým výdavkom. Ide o pomerne rozsiahlu problematiku, ktorej zvládnutie si vyžaduje poznať to, ktorý majetok je vôbec daňovo odpisovaný, správne ho oceniť, správne ho zaradiť do odpisovej...