• Domov > dlhodobý majetok

dlhodobý majetok

Odpočet DPH na auto pri používaní na súkromné účely

30. 09. 2022 

Pri obstaraní dlhodobého majetku má platiteľ za splnenia zákonných podmienok nárok na odpočet DPH. Uplatnením odpočtu však začína 5 ročné obdobie, kedy platiteľ DPH sleduje spôsob použitia dlhodobého majetku a pri prípadnej zmene využitia musí upraviť pôvodne uplatnený odpočet DPH. Pozn.: zákon o DPH hovorí o investičnom majetku v §54 ods. 2 zákona č. 222/20224 Z. z, o DPH, […]

Štítky: Daňové priznanie, dlhodobý majetok, DPH

7

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 06. 2023
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 06. 2023
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 06. 2023
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami