Fyzická osoba

Ako so záväzkami v účtovníctve, časť 2?

03. 02. 2023 

- V článku Ako so záväzkami v účtovníctve, časť 1 sme si povedali všeobecne, čo to sú pohľadávky a prešli sme si účtové skupiny 31 – 34 z účtovnej osnovy pre podnikateľov. Pre zopakovanie si povedzme, čo sú to záväzky a ako ich delíme. Pre zaúčtovanie väčšiny záväzkov využívame účtovú skupinu 3 – Zúčtovacie vzťahy. Ide o pomerne rozsiahlu účtovú skupinu […]

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtová osnova, Účtovníctvo

1

Ako so záväzkami v účtovníctve?

01. 02. 2023 

Pre zaúčtovanie väčšiny záväzkov využívame účtovú skupinu 3 – Zúčtovacie vzťahy. Ide o pomerne rozsiahlu účtovú skupinu a my sa v tomto článku pozrieme na náplň jednotlivých účtov, konkrétne v účtovných skupinách 31 – 34. Záväzky všeobecne Záväzok je vlastne vzťah medzi veriteľom, ktorý očakáva plnenie, a dlžníkom, ktorý má za povinnosť za svoj dlh včas […]

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtová osnova, Účtovníctvo

0

Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 2?

26. 01. 2023 

V článku sme si povedali všeobecne, čo to sú pohľadávky a prešli sme si účtové skupiny 31 – 34 z účtovnej osnovy pre podnikateľov. Pre zopakovanie si povedzme, čo sú to pohľadávky a ako ich delíme. Pohľadávky všeobecne Pohľadávka v podstate znamená právo alebo nárok osoby (fyzickej alebo právnickej) požadovať od inej osoby plnenie z istého záväzku. Pohľadávka vzniká najčastejšie splnením […]

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtová osnova, Účtovníctvo

1

Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 1?

24. 01. 2023 

Pre  zaúčtovanie pohľadávok využívame účtovú skupinu 3 – Zúčtovacie vzťahy. Ide o pomerne rozsiahlu účtovú skupinu a my sa v tomto článku pozrieme na náplň jednotlivých účtov, konkrétne v účtovných skupinách 31 – 34. Pohľadávky všeobecne Pohľadávka v podstate znamená právo alebo nárok osoby (fyzickej alebo právnickej) požadovať od inej osoby plnenie z istého záväzku. Pohľadávka vzniká […]

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtová osnova, Účtovníctvo

0

Poznámky k účtovnej závierke: krok za krokom

08. 07. 2022 

Aké informácie musia obsahovať Poznámky? Závisí rozsah zverejňovaných informácií na veľkosti účtovnej jednotky? Aký dopad majú informácie vykázané v Poznámkach na audit účtovnej závierky?

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtovná závierka, Účtovné obdobie, Účtovníctvo

2

Ako na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve – čo je jej obsahom

28. 02. 2022 

Aké sú povinné náležitosti účtovnej závierky subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve? Na čo je nutné pamätať pri zostavovaní účtovnej závierky a jej výkazov?

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtovná závierka, Účtovné obdobie, Účtovníctvo

3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

31. 03. 2023
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti – štvrťročné
31. 03. 2023
Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2022 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov a z peňažného a nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 20 a ods. 21 zákona o dani z príjmov a podanie oznámenia o tejto skutočnosti správcovi dane – ročné
31. 03. 2023
Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH) – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov