pohľadávky

Ako správne zaobchádzať s pohľadávkami z účtovného hľadiska?

30. 09. 2022 

Pohľadávky tvoria dôležitú súčasť aktív podnikateľského subjektu, bežne sa vyskytujú pri realizácii každej podnikateľskej činnosti. V duchu rešpektovania a splnenia základných zásad účtovníctva a výkazníctva je nutné účtovať o nich v súlade s účtovnými predpismi. Medzi základné operácie s pohľadávkami z účtovného hľadiska patria: odpis pohľadávok, tvorba a zrušení opravných položiek k pohľadávkam, postúpenie pohľadávok zápočet pohľadávok a záväzkov. Odpis […]

Štítky: Odpis pohľadávok, Opravné položky, Podvojné účtovníctvo, pohľadávky, záväzky

1

Aké sú opravné položky k pohľadávkam

30. 09. 2022 

Pojem opravné položky je mnohým účtovníkom známy dlhé roky. Keď sa povie opravní položka bez bližšej špecifikácie, nie je hneď zrejmé, o akú opravnú položku ide. Ak máme byť presnejší, musíme špecifikovať, o aký druh opravnej položky ide. Základným parametrom je určenie, či ide o opravnú položku u pohľadu účtovných predpisov alebo z pohľadu daňového. Daňový pohľad znamená postup a uznanie […]

Štítky: Daňové priznanie, daňové výdavky, pohľadávky

1

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 12. 2022
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami