Úvod / Návody / Zrýchlenie práce v Money S3 - správne nastavenia antivírusového programu
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zrýchlenie práce v Money S3 - správne nastavenia antivírusového programu

V prípade, že pracujete v programe Money S3, odporúčame správne nakonfigurovať aj antivírusový program pre urýchlenie práce a pre zabránenie blokovania komunikácie medzi serverom a klientom v sieťovej prevádzke.
Pre päť najčastejšie používané antivírusové programy (AVG Internet Security, Avast Premium Security, Eset Smart Security, Microsoft Security Essential a Windows Defender) nájdete postup v jednotlivých častiach nižšie. Pri ostatných antivírusových programoch je postup obdobný.

AVG Internet Security

Postup nastavení AVG Internet Security pre zrýchlenie práce v Money S3 
1. Otvoríme konfiguračné okno AVG Internet Security a vpravo hore klikneme na „Ponuka“.

2. Z menu vyberieme „Nastavenia“.

3. Vyberieme možnosť „Všeobecné“ a v oddiely „Výnimky“ klikneme na „Pridať výnimku“.

4. V prípade lokálnej alebo serverovej inštalácie pridáme výnimku na adresár Data (v časti „Výnimky“ cez tlačidlo „Prehľadávať“), ktorý nájdete v ceste umiestenia dát (štandardne C:/Users/Public/Documents/Solitea/Money S3, v prípade starších inštalácií C:/Users/Public/Documents/CIGLER SOFTWARE/Money S3).

5. V prípadne ak chcete vylúčiť len konkrétne súbory, je možné pridať zápisy v tvare ?*.dat (na akejkoľvek ceste vylúči súbory s príponou dat - dátové súbory Money S3). Toto isté je potrebné vykonať aj s príponami DIA, DIX, MIX, MDI, MDT, SKY, INI, S3DB, S3DB-JOURNAL.

6. V prípade, že je Money S3 používate v režime sieťovej prevádzky, na klientskom počítači pridáte do výnimiek aj mapovaný sieťový disk s dátami zo servera.

7. Pokiaľ je Money S3 inštalované na niekoľkých klientskych staniciach je potrebné hore uvedené nastavenie vykonať na každej klientskej stanici.
8. Tieto nastavenia kompletne vylúčia kontrolu indexových súborov Money S3 z rezidentnej kontroly, preto odporúčame nastaviť pravidelnú kontrolu celého počítača antivírusovým systémom.

Postup nastavení AVG Internet Security pre povolenie portu 511 pre Money S3 pri sieťovej prevádzke
V prípade, že pracujete v programe Money S3 s typom inštalácie Server - Klient môže byť antivírusovým programom blokovaný port 511 potrebný pre komunikáciu klienta so serverom.
1. Otvoríme konfiguračné okno AVG Internet Security na serverovom počítači a vpravo hore klikneme na „Ponuka“.

2. Z menu vyberieme „Nastavenia“.

3. Vyberieme možnosť „Úplná ochrana“ potom „Rozšírený Firewall“ a nastavíme typ Predvoleného pravidla pre firewall „Opýtať sa“ – daný typ umožní, aby antivírusový systém ponúkol vytvorenie pravidla používateľovi.

4. Následne antivírusový program ponúkne pri zapnutí Money S3 (prípadne počas práce) vo vyskakovacom Pop-up menu pravidlo na potvrdenie – okno sa samozrejme neponúkne v prípade ak je dané pravidlo už nastavené. Po potvrdení pravidla používateľom je možné daný typ firewallu vrátiť späť na „Automaticky rozhodnúť“.

Prevziať návod pre Nastavenia AVG (staršia verzia) v PDF

Avast Premium Security

Postup nastavení Avast Premium Security pre zrýchlenie práce v Money S3.
1. Otvoríme konfiguračné okno Avast Premium Security a vpravo hore klikneme na „Menu“.

2. Z menu vyberieme „Nastavenia“.

3. Vyberieme možnosť „Všeobecné“ a v oddiely „Výnimky“ klikneme na „Pridať výnimku“.

4. V prípade lokálnej alebo serverovej inštalácie pridáme výnimku na adresár Data (v časti „Výnimky“ cez tlačidlo „Prehľadávať“), ktorý nájdete v ceste umiestenia dát (štandardne C:/Users/Public/Documents/Solitea/Money S3, v prípade starších inštalácií C:/Users/Public/Documents/CIGLER SOFTWARE/Money S3). V prípade, že Money S3 používate v režime sieťovej prevádzky, na klientskom počítači pridáte do výnimiek aj mapovaný sieťový disk s dátami zo servera (potrebné vykonať na každej klientskej stanici).

5. V prípadne ak chcete vylúčiť len konkrétne súbory, je možné pridať zápisy v tvare ?*.dat (na akejkoľvek ceste vylúči súbory s príponou dat - dátové súbory Money S3). Toto isté je potrebné vykonať aj s príponami DIA, DIX, MIX, MDI, MDT, SKY, INI, S3DB, S3DB-JOURNAL.

6. Tieto nastavenia kompletne vylúčia kontrolu indexových súborov Money S3 z rezidentnej kontroly, preto odporúčame nastaviť pravidelnú kontrolu celého počítača antivírusovým systémom.

Postup nastavení Avast Premium Security pre povolenie portu 511 pre Money S3 pri sieťovej prevádzke
V prípade, že pracujete v programe Money S3 s typom inštalácie Server - Klient môže byť antivírusovým programom blokovaný port 511 potrebný pre komunikáciu klienta so serverom.
1. Otvoríme konfiguračné okno Avast Premium Security na serverovom počítači a vpravo hore klikneme na „Menu“.

2. Z menu vyberieme „Nastavenia“.

3. Vyberieme možnosť „Ochrana“ potom „Firewall“ a nastavíme typ Predvoleného pravidla pre firewall „Opýtať sa“ – daný typ umožní, aby antivírusový systém ponúkol vytvorenie pravidla používateľovi.

4. Následne antivírusový program ponúkne pri zapnutí Money S3 (prípadne počas práce) vo vyskakovacom Pop-up menu pravidlo na potvrdenie – okno sa samozrejme neponúkne v prípade ak je dané pravidlo už nastavené. Po potvrdení pravidla používateľom je možné daný typ firewallu vrátiť späť na „Automaticky rozhodnúť“.

Eset Smart Security

Postup nastavení Eset Smart Security  pre zrýchlenie práce v Money S3 
1. Eset ponúka viacero druhov antivírového programu, ktoré sa líšia množstvom obsiahnutých modulov. Tento návod je platný pre všetky varianty (NOD32 Antivirus, Internet Security, Smart Security), pozor ale, že variant NOD32 Antivirus neobsahuje Firewall a teda nastavenia v prípade sieťovej prevádzky (povolenie portu 511) je potrebné realizovať vo Windows Firewall.

2. Otvoríme konfiguračné okno Eset Smart Security.

3. V záložke „Nastavenie“ otvoríme menu Rozšírených nastavení.

4. V časti „Rezidentná ochrana súborového systému“ vypneme kontrolu sieťových diskov (len v prípade sieťovej prevádzky na klientskych staniciach).

5. Prejdeme do nastavení THREATSENSE PARAMETRE do časti VYLÚČENIA.

6. Tu tlačidlom „Pridať“ vylúčime súbory typu DAT, DIX, DIA, MIX, MDI, MDT, SKY, INI, S3DB a S3DB-JOURNAL z kontroly.

7. V prípade lokálnej alebo serverovej inštalácie pridáme výnimku na adresár Data, ktorý nájdete v ceste umiestenia dát (štandardne C:/Users/Public/Documents/Solitea/Money S3, v prípade starších inštalácií C:/Users/Public/Documents/CIGLER SOFTWARE/Money S3). V záložke „Nastavenie“ klikneme na Ochranu počítača.

8. V časti Rezidentná ochrana Nastavíme vylúčenia.

9. V prípade, že Money S3 používate v režime sieťovej prevádzky, na klientskom počítači pridáte do výnimiek aj mapovaný sieťový disk s dátami zo servera.

10. Pokiaľ je Money S3 inštalované na niekoľkých klientskych staniciach je potrebné hore uvedené nastavenie vykonať na každej klientskej stanici.
11. Tieto nastavenia kompletne vylúčia kontrolu indexových súborov Money S3 z rezidentnej kontroly, preto odporúčame nastaviť pravidelnú kontrolu celého počítača antivírusovým systémom.

Postup nastavení Eset Smart Security pre povolenie portu 511 pre Money S3 pri sieťovej prevádzke
V prípade, že pracujete v programe Money S3 s typom inštalácie Server - Klient môže byť antivírusovým programom blokovaný port 511 potrebný pre komunikáciu klienta so serverom.
1. Otvoríme konfiguračné okno Eset Smart Security najprv na serverovom počítači (následne vykonáme obdobný postup aj na klientských počítačoch).

2. V záložke „Nastavenie“ otvoríme menu Rozšírených nastavení.

3. Otvoríme menu OCHRANA SIETE / Firewall. Nastavíme Režim filtrovania na Učiaci sa režim – daný typ umožní, aby antivírusový systém ponúkol vytvorenie pravidla používateľovi.

4.  Následne antivírusový program ponúkne pri zapnutí Money S3 (prípadne počas práce) vo vyskakovacom Pop-up menu pravidlo na potvrdenie – v prípade ak je dané pravidlo už nastavené, tak samozrejme okno nevyskočí. Po potvrdení pravidla používateľom je možné daný typ firewallu vrátiť späť na Automatický režim.

Prevziať návod pre Nastavenia ESS v PDF

Prevziať návod pre Nastavenia ESS v PDF (verzia 9)

Prevziať návod pre Nastavenia ESS v PDF (verzia 8 a staršia)

Microsoft Essential (Win7, Win8, Win8.1)

Postup nastavení Microsoft Security Essentials pre zrýchlenie práce v Money S3 
1. Microsoft Security Essentials je vo Windows 8.1 premenovaný na Windows Defender, avšak používateľské rozhranie ostáva rovnaké.

2. Otvoríme konfiguračné okno Microsoft Security Essentials.


3. Otvoríme menu "Nastavenie".

4. V menu „Nastavenie“ zvolíme sekciu „Vylúčené typy súborov“ a tlačidlom „Pridať“ nastavíme výnimky indexových súborov (DAT, DIX, DIA, MIX, MDI, MDT, SKY, INI, S3DB a S3DB-JOURNAL), ktoré Money S3 používa.

5. V prípade lokálnej alebo serverovej inštalácie pridáme tlačidlami „Prehľadávať“ a „Pridať“ výnimku na adresár Data, ktorý nájdete v ceste umiestenia dát (štandardne C:/Users/Public/Documents/Solitea/Money S3, v prípade starších inštalácií C:/Users/Public/Documents/CIGLER SOFTWARE/Money S3).

6. V prípade, že je Money S3 používate v režime sieťovej prevádzky, na klientskom počítači pridáte do výnimiek aj mapovaný sieťový disk s dátami zo servera.

7. Pokiaľ je Money S3 inštalované na niekoľkých klientskych staniciach je potrebné hore uvedené nastavenie vykonať na každej klientskej stanici.
8. Tieto nastavenia kompletne vylúčia kontrolu indexových súborov Money S3 z rezidentnej kontroly, preto odporúčame nastaviť pravidelnú kontrolu celého počítača antivírusovým systémom.

Postup nastavení Microsoft Security Essentials pre povolenie portu 511 pre Money S3 pri sieťovej prevádzke
V prípade, že pracujete v programe Money S3 s typom inštalácie Server - Klient môže byť antivírusovým programom blokovaný port 511 potrebný pre komunikáciu klienta so serverom.

Microsoft Security Essentials neobsahuje vlastný aparát firewallu, preto je potrebné výnimky na port 511 nastaviť manuálne vo Windows Firewall.

1. Otvoríme konfiguračné okno „Ovládacie panely“ cez menu „Štart – Ovládací panel“ (vo Windows 8.1 cez kláves s logom Windows + Q a napísať Ovládací panel) zvolíme sekciu „Systém a zabezpečenie“.

2. Následne zvolíme sekciu "Windows Firewall".

3. Otvoríme menu "Rozšírené nastavenie".

4. V novozobrazenom okne rozšírených nastavení zvolíme položku „Inbound rules“ a následne „New Rule“.

5. V sprievodcovi konfiguráciou pravidla zvolíme voľbu "Port" a potvrdíme tlačidlom "Next".

6. Zadáme číslo portu – „511“ a pokračujeme cez "Next".

7. V nasledujúcom okne sprievodcu zvolíme možnosť "Allow the connection" a znovu pokračujeme cez "Next".

8. V nasledujúcom okne pokračujeme znovu cez "Next" bez zmeny. V poslednom okne sprievodcu pomenujeme pravidlo, napr. Money S3. Sprievodcu ukončíme tlačidlom "Finish".

9. Následne v okne "Rozšírených nastavení" postup zopakujeme od bodu 4. aj pre vytvorenie pravidla v sekcii "Outbound Rules".

Prevziať návod pre Nastavenia Microsoft Essential v PDF

Windows Defender (Win10)

Postup nastavení Windows Defender pre zrýchlenie práce v Money S3
1. Postup je platný pre Windows 10 po aktualizácií Creators Update. Windows Defender je dostupný aj vo Windows 8.1, kde ale má rovnaké rozhranie ako Microsoft Essential (viď záložku vľavo).

2. Otvoríme konfiguračné okno Windows Defender cez kláves s logom Windows + Q, kde začneme písať „Windows zabezpečenie“ a zvolíme zobrazenú voľbu.


3. V novom okne vyberáme možnosť „Ochrana pre vírusmi a hrozbami“.

4. Volíme „Nastavenia ochrany pred vírusmi a hrozbami“.

5. Posuvníkom sa posunieme dole až na sekciu „Vylúčenia“, kde klikneme na odkaz „Pridať alebo odstrániť výnimky“.
6. Tlačidlom „+“ a voľbou „Typ súboru“ nastavíme výnimky indexových súborov (DAT, DIX, DIA, MIX, MDI, MDT, SKY, INI, S3DB a S3DB-JOURNAL), ktoré Money S3 používa.

Pri pridávaní výnimiek sa môžete stretnúť s oknom „Kontrola používateľských kont“, ktoré je potrebné potvrdiť.

7. V prípade lokálnej alebo serverovej inštalácie pridáme tlačidlom „+“ a voľbou „Priečinok“ výnimku na adresár Data, ktorý nájdete v ceste umiestenia dát (štandardne C:/Users/Public/Documents/Solitea/Money S3, v prípade starších inštalácií C:/Users/Public/Documents/CIGLER SOFTWARE/Money S3).

8. V prípade, že je Money S3 používate v režime sieťovej prevádzky, na klientskom počítači pridáme do výnimiek mapovaný sieťový disk s dátami zo servera.

9. Pokiaľ je Money S3 inštalované na niekoľkých klientskych staniciach je potrebné hore uvedené nastavenie vykonať na každej klientskej stanici.

10. Tieto nastavenia kompletne vylúčia kontrolu indexových súborov Money S3 z rezidentnej kontroly, preto odporúčame nastaviť pravidelnú kontrolu celého počítača antivírusovým systémom.

Postup nastavení Windows Defender pre povolenie portu 511 pre Money S3 pri sieťovej prevádzke
V prípade, že pracujete v programe Money S3 s typom inštalácie Server - Klient môže byť antivírusovým programom blokovaný port 511 potrebný pre komunikáciu klienta so serverom.

Windows Defender neobsahuje vlastný aparát firewallu, preto je potrebné výnimky na port 511 nastaviť manuálne vo Windows Defender Firewall.

1. Otvoríme konfiguračné okno „Windows Defender Firewall“ cez kláves s logom Windows + Q, kde začneme písať „Windows Defender Firewall with Advanced Security“ a zvolíme zobrazenú voľbu.

2. V novozobrazenom okne rozšírených nastavení zvolíme položku „Inbound rules“ a následne „New Rule“.

3. V sprievodcovi konfiguráciou pravidla zvolíme voľbu "Port" a potvrdíme tlačidlom "Next".

4. Zadáme číslo portu – „511“ a pokračujeme cez "Next".

5. V nasledujúcom okne sprievodcu zvolíme možnosť "Allow the connection" a znovu pokračujeme cez "Next".

6. V nasledujúcom okne pokračujeme znovu cez "Next" bez zmeny. V poslednom okne sprievodcu pomenujeme pravidlo, napr. Money S3. Sprievodcu ukončíme tlačidlom "Finish".

7. Následne v okne "Rozšírených nastavení" postup zopakujeme od bodu 3. aj pre vytvorenie pravidla v sekcii "Outbound Rules".

Prevziať návod pre Nastavenia Windows Defender v PDF

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne priamo v Money S3 cez záložku Money / Zákaznícka podpora alebo na podpora@money.sk alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia