• Domov > Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Ako správne zaobchádzať s pohľadávkami z účtovného hľadiska?

30. 09. 2022 

Pohľadávky tvoria dôležitú súčasť aktív podnikateľského subjektu, bežne sa vyskytujú pri realizácii každej podnikateľskej činnosti. V duchu rešpektovania a splnenia základných zásad účtovníctva a výkazníctva je nutné účtovať o nich v súlade s účtovnými predpismi. Medzi základné operácie s pohľadávkami z účtovného hľadiska patria: odpis pohľadávok, tvorba a zrušení opravných položiek k pohľadávkam, postúpenie pohľadávok zápočet pohľadávok a záväzkov. Odpis […]

Štítky: Odpis pohľadávok, Opravné položky, Podvojné účtovníctvo, pohľadávky, záväzky

2

Ako na účtovnú závierku – výkaz ziskov a strát

12. 07. 2022 

Kto môže zostaviť výkaz a strát v skrátenom rozsahu? Na čo je nutné pamätať pri vykazovaní nákladov a výnosov.

Štítky: Podvojné účtovníctvo, Účtovná závierka, Účtovníctvo

3

Účtovná závierka zobrazuje stav vašej spoločnosti. Kedy sa zostavuje?

18. 05. 2021 

Vyhotovenie účtovnej závierky zahŕňa vyhotovenie povinných výkazov, ktoré vypovedajú o ekonomickej kondícii spoločnosti. Povinnosť vyhotoviť účtovnú závierku môže vyplynúť z rôznych udalostí ekonomického života spoločnosti.

Štítky: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Účtovná závierka

8

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami