• Domov > Dane a účtovníctvo

Dane a účtovníctvo

Uľahčite si prácu vďaka našim odborníkom. Spolupracujeme so skúsenými účtovnými a daňovými poradcami, ktorí vám poradia napríklad so mzdami, daňovou problematikou alebo jednotlivými účtovnými postupmi.

Vplyv dodatočného daňového priznania na úhradu alebo vrátenie DPH

14. 07. 2022

Pravdepodobne sa každý podnikateľ ocitol v situácii, že do riadneho daňového priznania k DPH neuviedol všetky údaje správne a bol nútený podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. V tomto článku sa budeme venovať špecifickým situáciám, ak je potrebné podať dodatočné daňové priznanie, ktorého výsledkom bola vlastná daňová povinnosť (ďalej „VDP“), pričom v riadnom daňovom priznaní bol výsledkom nadmerný odpočet DPH (ďalej „NO“) a NO bol alebo nebol vrátený daňovým úradom platiteľovi DPH.

Štítky: daň z pridanej hodnoty, Daňové priznanie

0

Ako na účtovnú závierku – výkaz ziskov a strát

12. 07. 2022

Kto môže zostaviť výkaz a strát v skrátenom rozsahu? Na čo je nutné pamätať pri vykazovaní nákladov a výnosov.

Štítky: Podvojné účtovníctvo, Účtovná závierka, Účtovníctvo

2

Poznámky k účtovnej závierke: krok za krokom

08. 07. 2022

Aké informácie musia obsahovať Poznámky? Závisí rozsah zverejňovaných informácií na veľkosti účtovnej jednotky? Aký dopad majú informácie vykázané v Poznámkach na audit účtovnej závierky?

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtovná závierka, Účtovné obdobie, Účtovníctvo

2

Ako zistíte, či musíte platiť daň z motorových vozidiel?

05. 07. 2022

Mnoho ľudí vlastní motorové vozidlo. Niektorí ho používajú iba na súkromné účely, zatiaľ čo iní majú vozidlo zahnuté do obchodného majetku svojej firmy alebo živnosti, prípadne svoje súkromné vozidlo občasne používajú aj na podnikanie. Čo je titulom pre platenie dane z motorových vozidiel, resp. kedy podlieha používanie motorového vozidla tejto dani? Poďme sa na tieto súvislosti pozrieť v nasledujúcom článku.

Štítky: daň z motorových vozidiel

1

Zdanenie predaja vozidla SZČO využívaného aj na súkromné účely z pohľadu zákona o dani z príjmu

30. 06. 2022

Pre správne zdanenie auta daňou z príjmu hrá významnú rolu skutočnosť, či bol daný automobil zaradený v obchodnom majetku podnikateľa alebo nie. Obe situácie majú odlišné daňové riešenia. A ako to je v situácii, ak predávané vozidlo bolo zaradené v obchodnom majetku, ale využívané bolo okrem podnikania aj na súkromné účely? Poďme si tieto alternatívy spoločne prebrať.

Štítky: Daň z príjmov, daňové výdavky, Hnuteľný majetok, SZČO

0

Tuzemské a zahraničné stravné: ako sa počíta

30. 06. 2022

Čo majú spoločné služobná cesta do Košíc a zahraničná cesta do Londýna? Pri oboch cestách vzniká zamestnancovi nárok na stravné, a to za predpokladu, že na služobnej ceste strávi zákonom stanovený počet hodín. Pokiaľ ste v pozícii zamestnávateľa, musíte zamestnancom vyplatiť stravné. Pripravili sme pre vás zhrnutie zákonov a opatrení pre tuzemské a zahraničné stravné. Ako ho správne počítať, krátiť či skombinovať si prečítate v nasledujúcom článku.

Štítky: Cestovné náhrady

0

Čo je to zádržné a ako ho správne fakturovať

23. 06. 2022

Zádržným sa klient uisťuje, že mu zákazku odovzdáte v bezchybnom stave. Najčastejšie sa využíva v stavebníctve. Dajte si pozor na zmluvné podmienky, správnu fakturáciu a zaúčtovanie.

Štítky: Účtovníctvo

0

Dodatočné daňové priznanie k DPH – kedy je a nie je nutné?

21. 06. 2022

V dnešnej hektickej dobe nie je neobvyklé, že človek v zhone niečo opomenie alebo urobí chybu. V praxi sa často stretávame s tým, že sú skutočná DPH na výstupe, resp. vlastná daňová povinnosť (ďalej len „VDP“) alebo naopak nárok na odpočet DPH (ďalej len „NO“) iné, než vykázané v daňových priznaniach podaných do lehoty na ich podanie. V prípade zistenia takejto […]

Štítky: daň z pridanej hodnoty, Daňové priznanie

0

Čo je to peňažný denník a ako ho vyplniť

18. 06. 2022

Peňažný denník je súčasť jednoduchého účtovníctva a môžeme povedať, že je jeho základným pilierom alebo hlavnou účtovnou knihou. Môžete ho viesť v zápisníku, v Exceli alebo v účtovnom programe. Poradíme vám, čo v ňom musí byť uvedené, ako ho správne vyplňovať a kedy ho musíte viesť.

Štítky: Jednoduché účtovníctvo, Money S3, Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), Účtovné obdobie

2

Spotrebné dane: čo to je a kedy sa platia?

11. 05. 2022

Predmetom tohto článku bude úvodné zoznámenie sa so základnými pojmami, ktoré sa objavujú pri spotrebných daniach.

Štítky: Spotrebná daň

1

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

30. 09. 2022
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie – mesačné
30. 09. 2022
Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac – mesačné
30. 09. 2022
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur – štvrťročné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov