V piatok 20. mája bude zákaznícka podpora fungovať v obmedzenom režime. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.
  • Domov > Dane a účtovníctvo

Dane a účtovníctvo

Uľahčite si prácu vďaka našim odborníkom. Spolupracujeme so skúsenými účtovnými a daňovými poradcami, ktorí vám poradia napríklad so mzdami, daňovou problematikou alebo jednotlivými účtovnými postupmi.

Spotrebné dane: čo to je a kedy sa platia?

11. 05. 2022

Predmetom tohto článku bude úvodné zoznámenie sa so základnými pojmami, ktoré sa objavujú pri spotrebných daniach.

Štítky: Spotrebná daň

0

Vznik pracovného pomeru a náležitosti pracovnej zmluvy

05. 05. 2022

Najčastejším resp. základným pracovnoprávnym vzťahom je pracovný pomer. V podmienkach SR je jeho problematika upravená v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“). Pozrime sa teda bližšie ako pracovný pomer vzniká, aké náležitosti musia mať pracovné zmluvy.

Štítky: Mzdová agenda, Personalistika, Vznik pracovného pomeru

1

Ako správne uchopiť hodnotenie zamestnancov?

03. 05. 2022

Už dávno zamestnanci od spoločnosti očakávajú nielen mzdu pravidelne pripisovanú na účet. Rovnako tak množstvo firiem dlhodobo ustupuje od modelu fixnej mzdy a snažia sa prejsť k motivačným modelom odmeňovania, ktorých cieľom je zvýšiť výkon zamestnancov. Ako správne prakticky pochopiť hodnotenie zamestnancov od samého začiatku Vám poradíme v nasledujúcom článku.

Štítky: Personalistika

0

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Koho, kedy a ako vzdelávať?

21. 04. 2022

Zamestnancov, ako jeden z najdôležitejších zdrojov firmy vedľa financií a know-how, je potrebné vzdelávať a rozvíjať, a to na základe zákonných povinností alebo z dôvodov ďalšieho rozvoja firmy. Veď kto by chcel napr. nechať viesť účtovníctvo človeka, ktorý „zamrzol“ svojimi vedomosťami na úrovni maturitnej skúšky pre 15 rokmi alebo by si nechal spracovávať zmluvy od človeka, ktorý nesleduje aktuálne znenia zákonov. Určite nie žiadny podnikateľ, ktorý má záujem na rozvoji svojej spoločnosti.

0

Viete, kedy vám vzniká povinnosť odviesť DPH?

19. 04. 2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti je pojem, s ktorým musia byť platitelia dane z pridanej hodnoty schopní pracovať vo svojej každodennej činnosti. Možno je pre niekoho prekvapením, že aj neplatitelia DPH si musia tento termín osvojiť.

0

Kategórie účtovných jednotiek: zistite kam patríte

13. 04. 2022

Vediete účtovníctvo? Zistite, do ktorej kategórie účtovných jednotiek spadáte a aké povinnosti z toho vyplývajú. Niektorých z vás sa môže týkať aj povinný audit.

4

Ako na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve – čo je jej obsahom

28. 02. 2022

Aké sú povinné náležitosti účtovnej závierky subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve? Na čo je nutné pamätať pri zostavovaní účtovnej závierky a jej výkazov?

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtovná závierka, Účtovné obdobie, Účtovníctvo

1

Výsledok hospodárenia: ako účtovať stratu a zisk?

24. 02. 2022

Po uzavretí účtovníctva, vyčíslení dane z príjmu a v dobe, kedy je už spracovaná účtovná závierka, je potrebné sa účtovne popasovať s výsledkom hospodárenia. V nasledujúcom článku si zhrnieme základy účtovania, možnosti výplaty podielu na zisku a vysporiadanie účtovnej straty. Zmienime aj rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou, často dva zamieňané pojmy.

Štítky: strata, Účtovná závierka, výsledok hospodárenia, zisk

2

Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu

22. 02. 2022

Ak platiteľ DPH poskytuje služby alebo dodáva tovar, platí všeobecné pravidlo, podľa ktorého toto plnenie podlieha dani z pridanej hodnoty. Zo všeobecného pravidla existujú výnimky, kedy je plnenie od DPH oslobodené. Jednou zo situácií, kedy môže byť dodanie tovaru oslobodené je situácia, kedy platiteľ DPH dodáva tovar do iného členského štátu. Platiteľ však musí splniť zákonné podmienky pre oslobodenie.

Štítky: DPH (daň z pridanej hodnoty)

0

Koľko zaplatíte za svojho prvého zamestnanca

21. 02. 2022

Podnikanie sa vám rozrastá a potrebujete zamestnancov? Jednou z možností je prijať zamestnancov. Prečítajte si, na koľko vás zamestnanec vyjde alebo čo všetko za neho musíte odvádzať.

Štítky: Minimálna mzda a plat, Vznik pracovného pomeru

0

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

25. 05. 2022
Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac – mesačné
25. 05. 2022
Podanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní – mesačné
25. 05. 2022
Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami