Dane a účtovníctvo

Uľahčite si prácu vďaka našim odborníkom. Spolupracujeme so skúsenými účtovnými a daňovými poradcami, ktorí vám poradia napríklad so mzdami, daňovou problematikou alebo jednotlivými účtovnými postupmi.

Infoservis: Viete ako zaúčtovať doklad z registračnej pokladnice pri nákupe v zahraničí?

01. 10. 2013

Nakupujete vy, alebo vaši zamestnanci v zahraničí (napríklad v Maďarsku) a pri platbe v hotovosti dostanete doklad z registračnej pokladnice ? Čo ak tento doklad neobsahuje vaše IČ DPH, alebo na doklade nie je vyčíslená daň ? Prinášame Vám informácie v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer.

1

Infoservis: Ste platcovia DPH? Vláda Vám pripravuje nové povinnosti!

06. 08. 2013

Viete aké budú Vaše nové povinnosti od januára 2014 ?  Vaše faktúry chcem mať v elektronickej podobe aj finančná správa. Zvládnete ďalšiu evidenciu DPH ručne, alebo to prenecháte na softvér ? Prinášame Vám informácie v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer.

0

Infoservis: Daňový bonus sa od augusta 2013 zvýši

24. 07. 2013

Vediete v Money S3 zamestnancov mzdy? Prinášame Vám informácie týkajúce sa daňového bonusu pripravené v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer.

0

Infoservis: Kniha elektronickej registračnej pokladnice

15. 07. 2013

Viete aké sú Vaše povinnosti, ak sa registračná pokladnica pokazí? Prinášame Vám informácie týkajúce sa knihy ERP pripravené v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer.

0

Infoservis: Denná, prehľadová a intervalová uzávierka z registračnej pokladnice

03. 07. 2013

Viete aké sú Vaše povinnosti, ak používate registračnú pokladnicu? Prinášame Vám prehľad týkajúci sa uzávierok z registračnej pokladnice pripravený v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer.

1

Infoservis: Ručenie za DPH

23. 10. 2012

Novela zákona o DPH zavádza inštitút ručenie za daň je to prípad, keď „kupujúci (odberateľ) platiteľ ručí za daň uvedenú na nákupnej faktúre, ak predávajúci (dodávateľ) daň nezaplatil a kupujúci platiteľ túto okolnosť vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol.“

0

Infoservis: Zvýšenie súm stravného pre tuzemské pracovné cesty

27. 08. 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo Opatrenie, ktorým stanovilo nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty. Opatrenie 248/2012 Z. z. o sumách stravného bolo 24. augusta 2012 zverejnené v Zbierke zákonov.

0

Infoservis: Zvýšenie daňového bonusu na vyživované deti od júla 2012

17. 07. 2012

V súlade s opatrením MPSVaR SR č. 181/2012 o úprave súm životného minima sa s platnosťou od júla 2012 zvýšili sumy životného minima

0

Infoservis: Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2012

26. 06. 2012

Podnikáte ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a ste povinne sociálne poistení v sociálnej poisťovni?  Nezabudnite si nanovo vypočítať výšku sociálnych odvodov.  Za obdobie od prvého júla 2012 sa odvody platia podľa príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2011.

0

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 12. 2022
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami