Dane a účtovníctvo

Uľahčite si prácu vďaka našim odborníkom. Spolupracujeme so skúsenými účtovnými a daňovými poradcami, ktorí vám poradia napríklad so mzdami, daňovou problematikou alebo jednotlivými účtovnými postupmi.

Čo je to zádržné a ako ho správne fakturovať

23. 06. 2022

Zádržným sa klient uisťuje, že mu zákazku odovzdáte v bezchybnom stave. Najčastejšie sa využíva v stavebníctve. Dajte si pozor na zmluvné podmienky, správnu fakturáciu a zaúčtovanie.

Štítky: Účtovníctvo

0

Dodatočné daňové priznanie k DPH – kedy je a nie je nutné?

21. 06. 2022

V dnešnej hektickej dobe nie je neobvyklé, že človek v zhone niečo opomenie alebo urobí chybu. V praxi sa často stretávame s tým, že sú skutočná DPH na výstupe, resp. vlastná daňová povinnosť (ďalej len „VDP“) alebo naopak nárok na odpočet DPH (ďalej len „NO“) iné, než vykázané v daňových priznaniach podaných do lehoty na ich podanie. V prípade zistenia takejto […]

Štítky: daň z pridanej hodnoty, Daňové priznanie

1

Čo je to peňažný denník a ako ho vyplniť

18. 06. 2022

Peňažný denník je súčasť jednoduchého účtovníctva a môžeme povedať, že je jeho základným pilierom alebo hlavnou účtovnou knihou. Môžete ho viesť v zápisníku, v Exceli alebo v účtovnom programe. Poradíme vám, čo v ňom musí byť uvedené, ako ho správne vyplňovať a kedy ho musíte viesť.

Štítky: Jednoduché účtovníctvo, Money S3, Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), Účtovné obdobie

5

Spotrebné dane: čo to je a kedy sa platia?

11. 05. 2022

Predmetom tohto článku bude úvodné zoznámenie sa so základnými pojmami, ktoré sa objavujú pri spotrebných daniach.

Štítky: Spotrebná daň

1

Vznik pracovného pomeru a náležitosti pracovnej zmluvy

05. 05. 2022

Najčastejším resp. základným pracovnoprávnym vzťahom je pracovný pomer. V podmienkach SR je jeho problematika upravená v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“). Pozrime sa teda bližšie ako pracovný pomer vzniká, aké náležitosti musia mať pracovné zmluvy.

Štítky: Mzdová agenda, Personalistika, Vznik pracovného pomeru

13

Ako správne uchopiť hodnotenie zamestnancov?

03. 05. 2022

Už dávno zamestnanci od spoločnosti očakávajú nielen mzdu pravidelne pripisovanú na účet. Rovnako tak množstvo firiem dlhodobo ustupuje od modelu fixnej mzdy a snažia sa prejsť k motivačným modelom odmeňovania, ktorých cieľom je zvýšiť výkon zamestnancov. Ako správne prakticky pochopiť hodnotenie zamestnancov od samého začiatku Vám poradíme v nasledujúcom článku.

Štítky: Personalistika

1

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Koho, kedy a ako vzdelávať?

21. 04. 2022

Zamestnancov, ako jeden z najdôležitejších zdrojov firmy vedľa financií a know-how, je potrebné vzdelávať a rozvíjať, a to na základe zákonných povinností alebo z dôvodov ďalšieho rozvoja firmy. Veď kto by chcel napr. nechať viesť účtovníctvo človeka, ktorý „zamrzol“ svojimi vedomosťami na úrovni maturitnej skúšky pre 15 rokmi alebo by si nechal spracovávať zmluvy od človeka, ktorý nesleduje aktuálne znenia zákonov. Určite nie žiadny podnikateľ, ktorý má záujem na rozvoji svojej spoločnosti.

0

Viete, kedy vám vzniká povinnosť odviesť DPH?

19. 04. 2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti je pojem, s ktorým musia byť platitelia dane z pridanej hodnoty schopní pracovať vo svojej každodennej činnosti. Možno je pre niekoho prekvapením, že aj neplatitelia DPH si musia tento termín osvojiť.

2

Kategórie účtovných jednotiek: zistite kam patríte

13. 04. 2022

Vediete účtovníctvo? Zistite, do ktorej kategórie účtovných jednotiek spadáte a aké povinnosti z toho vyplývajú. Niektorých z vás sa môže týkať aj povinný audit.

7

Ako na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve – čo je jej obsahom

28. 02. 2022

Aké sú povinné náležitosti účtovnej závierky subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve? Na čo je nutné pamätať pri zostavovaní účtovnej závierky a jej výkazov?

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtovná závierka, Účtovné obdobie, Účtovníctvo

2

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 12. 2022
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov