• Domov > Daňové priznanie

Daňové priznanie

Daňové priznanie podávajú fyzické a právnické osoby štátu, čím priznávajú príjem podliehajúci daňovej výmere. Štát tieto údaje vyčísli a porovná so zaplatenými zálohami. Viete, kedy máte povinnosť odovzdať daňové priznanie?

Odpočet DPH na auto pri používaní na súkromné účely

30. 09. 2022 

Pri obstaraní dlhodobého majetku má platiteľ za splnenia zákonných podmienok nárok na odpočet DPH. Uplatnením odpočtu však začína 5 ročné obdobie, kedy platiteľ DPH sleduje spôsob použitia dlhodobého majetku a pri prípadnej zmene využitia musí upraviť pôvodne uplatnený odpočet DPH. Pozn.: zákon o DPH hovorí o investičnom majetku v §54 ods. 2 zákona č. 222/20224 Z. z, o DPH, […]

Štítky: Daňové priznanie, dlhodobý majetok, DPH

6

Aké sú opravné položky k pohľadávkam

30. 09. 2022 

Pojem opravné položky je mnohým účtovníkom známy dlhé roky. Keď sa povie opravní položka bez bližšej špecifikácie, nie je hneď zrejmé, o akú opravnú položku ide. Ak máme byť presnejší, musíme špecifikovať, o aký druh opravnej položky ide. Základným parametrom je určenie, či ide o opravnú položku u pohľadu účtovných predpisov alebo z pohľadu daňového. Daňový pohľad znamená postup a uznanie […]

Štítky: Daňové priznanie, daňové výdavky, pohľadávky

9

Vplyv dodatočného daňového priznania na úhradu alebo vrátenie DPH

14. 07. 2022 

Pravdepodobne sa každý podnikateľ ocitol v situácii, že do riadneho daňového priznania k DPH neuviedol všetky údaje správne a bol nútený podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. V tomto článku sa budeme venovať špecifickým situáciám, ak je potrebné podať dodatočné daňové priznanie, ktorého výsledkom bola vlastná daňová povinnosť (ďalej „VDP“), pričom v riadnom daňovom priznaní bol výsledkom nadmerný odpočet DPH (ďalej „NO“) a NO bol alebo nebol vrátený daňovým úradom platiteľovi DPH.

Štítky: daň z pridanej hodnoty, Daňové priznanie

1

Dodatočné daňové priznanie k DPH – kedy je a nie je nutné?

21. 06. 2022 

V dnešnej hektickej dobe nie je neobvyklé, že človek v zhone niečo opomenie alebo urobí chybu. V praxi sa často stretávame s tým, že sú skutočná DPH na výstupe, resp. vlastná daňová povinnosť (ďalej len „VDP“) alebo naopak nárok na odpočet DPH (ďalej len „NO“) iné, než vykázané v daňových priznaniach podaných do lehoty na ich podanie. V prípade zistenia takejto […]

Štítky: daň z pridanej hodnoty, Daňové priznanie

5

Úmrtie fyzickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov

09. 02. 2022 

Ako povedal Benjamin Franklin: „Na tomto svete nie je nič isté, iba smrť a platenie daní.“ Aj takto možno s trochou nadhľadu zhrnúť obsah nasledujúceho článku, v ktorom upozorníme na základné aspekty daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v prípade úmrtia človeka. Premetom tohto článku nebudú ostatné dane podľa slovenskej legislatívy.

Štítky: Daň z príjmov fyzických osôb, Daňové priznanie

3

Danove priznanie a ročné zúčtovanie dane: kto má povinnosť ho podať?

12. 05. 2021 

Každý rok po skončení kalendárneho roka riešia tisíce daňovníkov, najmä živnostníkov a občanov, ktorí majú viacero druhov príjmov, povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Kto musí podať daňové priznanie?

Štítky: Daň z príjmov, Daňové priznanie

23

Podnikanie popri štúdiu: ako platiť dane a poistenie

06. 05. 2021 

Podnikateľom môže byť každý študent, ktorý napríklad robí korektúry k seminárnym prácam, doučuje alebo programuje. Poradíme vám, aké máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, s čím začať a ako to celé zvládnuť.

Štítky: Daň z príjmov fyzických osôb, Daňové priznanie, Sociálne a zdravotné poistenie

16

Koľko zaplatíte na dani z prenájmu bytu? Máme pre vás návod ako na to

09. 04. 2021 

Prenájom bytu je výborný spôsob, ako si privyrobiť takmer bez námahy. Okrem klasickej starostlivosti o nehnuteľnosť vás ale jedna povinnosť čaká – daňové priznanie. Poradíme vám, ako správne vyplníte daňové priznanie a ako si daň správne vypočítate.

Štítky: Daň z príjmov fyzických osôb, Daňové priznanie, Nájom

66

Daň z príjmu 15 % v roce 2021: kto má na ňu nárok?

29. 01. 2021 

Koncom roka 2020 bola schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov[1], ktorá, okrem iných zmien, zásadným spôsobom zmenila podmienky pre uplatnenie sadzby dane z príjmov fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vo výške 15%. V legislatíve sa s touto sadzbou prvýkrát stretávame v novele zákona z roka 2019, s platnosťou od roka 2020. Podmienky môžu byť trochu zmätočné, preto si postupne prejdime situácie, kedy sa môže uplatniť spomínaná zvýhodnená sadzba dane.

Štítky: Daň z príjmu, Daňové priznanie, Sadzba dane

38

Ako na odpočet daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2020 a neskôr

28. 01. 2021 

Opatrenia vlády počas roka 2020 kvôli korona kríze[1] a aj novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2020[2] zmenili podmienky na odpočet daňových strát pre podnikateľov. Pravidlá platia rovnako pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby. V čom spočívajú zmeny a akým spôsobom sa postupuje v prípade, ak podnikateľ využil možnosť odpočtu daňových strát počas pandémie, si povieme v článku a rozoberieme […]

Štítky: Daňové priznanie

35
  • 1
  • 2

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

31. 03. 2023
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti – štvrťročné
31. 03. 2023
Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2022 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov a z peňažného a nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 20 a ods. 21 zákona o dani z príjmov a podanie oznámenia o tejto skutočnosti správcovi dane – ročné
31. 03. 2023
Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH) – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami