Dane

Prečítajte si tipy od našich daňových poradcov, ktoré vám pomôžu orientovať sa v daňovej problematike.

Zdanenie predaja vozidla SZČO využívaného aj na súkromné účely z pohľadu zákona o dani z príjmu

30. 06. 2022

Pre správne zdanenie auta daňou z príjmu hrá významnú rolu skutočnosť, či bol daný automobil zaradený v obchodnom majetku podnikateľa alebo nie. Obe situácie majú odlišné daňové riešenia. A ako to je v situácii, ak predávané vozidlo bolo zaradené v obchodnom majetku, ale využívané bolo okrem podnikania aj na súkromné účely? Poďme si tieto alternatívy spoločne prebrať.

Štítky: Daň z príjmov, daňové výdavky, Hnuteľný majetok, SZČO

0

Dodatočné daňové priznanie k DPH – kedy je a nie je nutné?

21. 06. 2022

V dnešnej hektickej dobe nie je neobvyklé, že človek v zhone niečo opomenie alebo urobí chybu. V praxi sa často stretávame s tým, že sú skutočná DPH na výstupe, resp. vlastná daňová povinnosť (ďalej len „VDP“) alebo naopak nárok na odpočet DPH (ďalej len „NO“) iné, než vykázané v daňových priznaniach podaných do lehoty na ich podanie. V prípade zistenia takejto […]

Štítky: daň z pridanej hodnoty, Daňové priznanie

0

Viete, kedy vám vzniká povinnosť odviesť DPH?

19. 04. 2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti je pojem, s ktorým musia byť platitelia dane z pridanej hodnoty schopní pracovať vo svojej každodennej činnosti. Možno je pre niekoho prekvapením, že aj neplatitelia DPH si musia tento termín osvojiť.

1

Získajte od štátu peniaze späť alebo vrátenie nadmerného odpočtu DPH

15. 02. 2022

Pokiaľ ste platitelia DPH, môžete v daňovom priznaní uplatniť nárok na vrátenie DPH za prijaté zdaniteľne plnenia, teda za nákupy, ktoré sú zároveň vašimi daňovými výdavkami, resp. nákladmi. Prečítajte si, ako na to a na čo si dať pozor.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Nadměrný odpočet, Odpočet daně

0

Úmrtie fyzickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov

09. 02. 2022

Ako povedal Benjamin Franklin: „Na tomto svete nie je nič isté, iba smrť a platenie daní.“ Aj takto možno s trochou nadhľadu zhrnúť obsah nasledujúceho článku, v ktorom upozorníme na základné aspekty daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v prípade úmrtia človeka. Premetom tohto článku nebudú ostatné dane podľa slovenskej legislatívy.

Štítky: Daň z príjmov fyzických osôb, Daňové priznanie

3

Prečo a ako sa stať dobrovoľným platiteľom DPH

29. 12. 2021

Platiteľom DPH sa stane každý podnikateľ, ktorý za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch presiahne obrat vyšší než 49 790€ zo služieb a tovarov dodávaných v tuzemsku. Niektorým podnikateľom sa platcovstvo DPH vyplatí aj v prípade, že tieto podmienky nesplnia. Prečítajte si, komu sa dobrovoľné platiteľstvo DPH oplatí a ako sa tento podnikateľ registruje.

Štítky: DPH, Platiteľ dane, Registrácia, Sadzba dane, Správa dane

2

Daňová rezidencia fyzických osôb

23. 12. 2021

So stále zvyšujúcou sa migráciou fyzických osôb z pracovných alebo osobných dôvodov, najmä po vstupe Slovensko do Európskej únie, je nutné pri fyzických osobách častejšie riešiť ich daňovú rezidenciu. Veľmi často sa používa tiež pojem daňový domicil alebo daňový domov. Určenie daňovej rezidencie predstavuje zásadný atribút pre zdanenie fyzickej osoby na území konkrétneho štátu – najmä čo do rozsahu, spôsobu a výšky daňového zdanenia. Nasledujúci článok si predstavíme základný postup a pravidlá pre určovanie daňovej rezidencie a predovšetkým priblížime túto problematiku ľuďom, ktorí sa s touto témou zatiaľ nestretli.

Štítky: daňová rezidencia, príjmy fyzické osoby, príjmy SZČO

1

Záloha z pohľadu daní

09. 11. 2021

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi platbami pre platbu, ktorá predchádza samotnému dodaniu plnenia – záloha, platba vopred, kaucia. Pre správne daňové posúdenie je potrebné poznať presné znenie daného kontraktu.

Štítky: DPH

1

Zachytenie okamihu prevodu nehnuteľného majetku v účtovníctve a daniach

04. 11. 2021

Prevody nehnuteľného majetku nie sú u daňovníkov, ktorí nie sú developermi, veľmi frekventovanou záležitosťou, a tak môžu nastať určité problémy správneho účtovného a daňového posúdenia prevodov.

Štítky: Daň z nehnuteľnosti, daň z pridanej hodnoty, Daň z príjmov, Nehnuteľný majetok, Účtovníctvo

1

Oprava základu dane a výška DPH

02. 11. 2021

Aj napriek tomu, že sa väčšina platiteľov dane z pridanej hodnoty vo svojej praxi stretla s opravnými daňovými dokladmi (ľudovo povedané dobropisy alebo ťarchopisy), a to už v pozícii príjemcu plnenia alebo poskytovateľa plnenia, dá sa povedať, že nie vždy je používanie týchto dokladov bezproblémové.

Štítky: DPH, oprava DPH

3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 07. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 07. 2022
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 07. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov