Dane

Prečítajte si tipy od našich daňových poradcov, ktoré vám pomôžu orientovať sa v daňovej problematike.

Odpočet DPH na auto pri používaní na súkromné účely

30. 09. 2022

Pri obstaraní dlhodobého majetku má platiteľ za splnenia zákonných podmienok nárok na odpočet DPH. Uplatnením odpočtu však začína 5 ročné obdobie, kedy platiteľ DPH sleduje spôsob použitia dlhodobého majetku a pri prípadnej zmene využitia musí upraviť pôvodne uplatnený odpočet DPH. Pozn.: zákon o DPH hovorí o investičnom majetku v §54 ods. 2 zákona č. 222/20224 Z. z, o DPH, […]

Štítky: Daňové priznanie, dlhodobý majetok, DPH

4

Aké sú opravné položky k pohľadávkam

30. 09. 2022

Pojem opravné položky je mnohým účtovníkom známy dlhé roky. Keď sa povie opravní položka bez bližšej špecifikácie, nie je hneď zrejmé, o akú opravnú položku ide. Ak máme byť presnejší, musíme špecifikovať, o aký druh opravnej položky ide. Základným parametrom je určenie, či ide o opravnú položku u pohľadu účtovných predpisov alebo z pohľadu daňového. Daňový pohľad znamená postup a uznanie […]

Štítky: Daňové priznanie, daňové výdavky, pohľadávky

1

Vplyv dodatočného daňového priznania na úhradu alebo vrátenie DPH

14. 07. 2022

Pravdepodobne sa každý podnikateľ ocitol v situácii, že do riadneho daňového priznania k DPH neuviedol všetky údaje správne a bol nútený podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. V tomto článku sa budeme venovať špecifickým situáciám, ak je potrebné podať dodatočné daňové priznanie, ktorého výsledkom bola vlastná daňová povinnosť (ďalej „VDP“), pričom v riadnom daňovom priznaní bol výsledkom nadmerný odpočet DPH (ďalej „NO“) a NO bol alebo nebol vrátený daňovým úradom platiteľovi DPH.

Štítky: daň z pridanej hodnoty, Daňové priznanie

0

Ako zistíte, či musíte platiť daň z motorových vozidiel?

05. 07. 2022

Mnoho ľudí vlastní motorové vozidlo. Niektorí ho používajú iba na súkromné účely, zatiaľ čo iní majú vozidlo zahnuté do obchodného majetku svojej firmy alebo živnosti, prípadne svoje súkromné vozidlo občasne používajú aj na podnikanie. Čo je titulom pre platenie dane z motorových vozidiel, resp. kedy podlieha používanie motorového vozidla tejto dani? Poďme sa na tieto súvislosti pozrieť v nasledujúcom článku.

Štítky: daň z motorových vozidiel

1

Zdanenie predaja vozidla SZČO využívaného aj na súkromné účely z pohľadu zákona o dani z príjmu

30. 06. 2022

Pre správne zdanenie auta daňou z príjmu hrá významnú rolu skutočnosť, či bol daný automobil zaradený v obchodnom majetku podnikateľa alebo nie. Obe situácie majú odlišné daňové riešenia. A ako to je v situácii, ak predávané vozidlo bolo zaradené v obchodnom majetku, ale využívané bolo okrem podnikania aj na súkromné účely? Poďme si tieto alternatívy spoločne prebrať.

Štítky: Daň z príjmov, daňové výdavky, Hnuteľný majetok, SZČO

1

Dodatočné daňové priznanie k DPH – kedy je a nie je nutné?

21. 06. 2022

V dnešnej hektickej dobe nie je neobvyklé, že človek v zhone niečo opomenie alebo urobí chybu. V praxi sa často stretávame s tým, že sú skutočná DPH na výstupe, resp. vlastná daňová povinnosť (ďalej len „VDP“) alebo naopak nárok na odpočet DPH (ďalej len „NO“) iné, než vykázané v daňových priznaniach podaných do lehoty na ich podanie. V prípade zistenia takejto […]

Štítky: daň z pridanej hodnoty, Daňové priznanie

1

Viete, kedy vám vzniká povinnosť odviesť DPH?

19. 04. 2022

Dátum vzniku daňovej povinnosti je pojem, s ktorým musia byť platitelia dane z pridanej hodnoty schopní pracovať vo svojej každodennej činnosti. Možno je pre niekoho prekvapením, že aj neplatitelia DPH si musia tento termín osvojiť.

2

Získajte od štátu peniaze späť alebo vrátenie nadmerného odpočtu DPH

15. 02. 2022

Pokiaľ ste platitelia DPH, môžete v daňovom priznaní uplatniť nárok na vrátenie DPH za prijaté zdaniteľne plnenia, teda za nákupy, ktoré sú zároveň vašimi daňovými výdavkami, resp. nákladmi. Prečítajte si, ako na to a na čo si dať pozor.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Nadměrný odpočet, Odpočet daně

1

Úmrtie fyzickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov

09. 02. 2022

Ako povedal Benjamin Franklin: „Na tomto svete nie je nič isté, iba smrť a platenie daní.“ Aj takto možno s trochou nadhľadu zhrnúť obsah nasledujúceho článku, v ktorom upozorníme na základné aspekty daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v prípade úmrtia človeka. Premetom tohto článku nebudú ostatné dane podľa slovenskej legislatívy.

Štítky: Daň z príjmov fyzických osôb, Daňové priznanie

3

Prečo a ako sa stať dobrovoľným platiteľom DPH

29. 12. 2021

Platiteľom DPH sa stane každý podnikateľ, ktorý za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch presiahne obrat vyšší než 49 790€ zo služieb a tovarov dodávaných v tuzemsku. Niektorým podnikateľom sa platcovstvo DPH vyplatí aj v prípade, že tieto podmienky nesplnia. Prečítajte si, komu sa dobrovoľné platiteľstvo DPH oplatí a ako sa tento podnikateľ registruje.

Štítky: DPH, Platiteľ dane, Registrácia, Sadzba dane, Správa dane

2

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 12. 2022
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami