Účtovníctvo

V účtovníctve sme ako doma. Preto prinášame zaujímavé články, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tejto problematike.

Čo je to zádržné a ako ho správne fakturovať

23. 06. 2022

Zádržným sa klient uisťuje, že mu zákazku odovzdáte v bezchybnom stave. Najčastejšie sa využíva v stavebníctve. Dajte si pozor na zmluvné podmienky, správnu fakturáciu a zaúčtovanie.

Štítky: Účtovníctvo

0

Čo je to peňažný denník a ako ho vyplniť

18. 06. 2022

Peňažný denník je súčasť jednoduchého účtovníctva a môžeme povedať, že je jeho základným pilierom alebo hlavnou účtovnou knihou. Môžete ho viesť v zápisníku, v Exceli alebo v účtovnom programe. Poradíme vám, čo v ňom musí byť uvedené, ako ho správne vyplňovať a kedy ho musíte viesť.

Štítky: Jednoduché účtovníctvo, Money S3, Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), Účtovné obdobie

1

Kategórie účtovných jednotiek: zistite kam patríte

13. 04. 2022

Vediete účtovníctvo? Zistite, do ktorej kategórie účtovných jednotiek spadáte a aké povinnosti z toho vyplývajú. Niektorých z vás sa môže týkať aj povinný audit.

5

Ako na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve – čo je jej obsahom

28. 02. 2022

Aké sú povinné náležitosti účtovnej závierky subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve? Na čo je nutné pamätať pri zostavovaní účtovnej závierky a jej výkazov?

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtovná závierka, Účtovné obdobie, Účtovníctvo

1

Výsledok hospodárenia: ako účtovať stratu a zisk?

24. 02. 2022

Po uzavretí účtovníctva, vyčíslení dane z príjmu a v dobe, kedy je už spracovaná účtovná závierka, je potrebné sa účtovne popasovať s výsledkom hospodárenia. V nasledujúcom článku si zhrnieme základy účtovania, možnosti výplaty podielu na zisku a vysporiadanie účtovnej straty. Zmienime aj rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou, často dva zamieňané pojmy.

Štítky: strata, Účtovná závierka, výsledok hospodárenia, zisk

5

Ako na jednoduché spracovanie miezd v účtovnom programe Money S3

16. 02. 2022

Samostatný program na mzdy využívajú veľké firmy, malým a stredným podnikom sa viac vyplatí modul v účtovnom software – napríklad Mzdy a personalistika v Money S3. Jednoducho sa používa, vždy využíva aktuálnu legislatívu a rozšírite ho o ďalšie moduly, ktoré pokryjú väčšinu administratívy. Ukážeme vám, ako sa pripravujú mzdy v Money S3.

Štítky: Money S3, Mzda a plat, Mzdový list, Zrážky zo mzdy

3

Čo je to mzdové účtovníctvo?

14. 02. 2022

S prijatím prvého zamestnanca do spoločnosti rozšírite svoje účtovníctvo o ďalší oddiel – mzdovú agendu, s ktorou prichádzajú nové administratívne povinnosti. Jeho výsledky musíte premietnuť do personálnej agendy firmy a do štátnych orgánov. Prečítajte si, čo v rámci mzdového účtovníctva rieši každý zamestnávateľ.

Štítky: Mzdová evidence

1

Ako funguje účtovanie na účtoch časového rozlíšenia

10. 02. 2022

Jedným zo základných princípov účtovania je zaúčtovanie výnosov a nákladov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Na to slúžia účty časového rozlíšenia. Účty časového rozlíšenia sa najčastejšie používajú pri uzatváraní účtovných kníh, avšak účtuje sa na nich aj počas roka, čo si ukážeme na príkladoch.

Štítky: Účtovníctvo

2

Čo je podvojné účtovníctvo a kto ho musí viesť

20. 12. 2021

Podvojné účtovníctvo je jeden zo spôsobov vedenia účtovníctva. Je založené na princípe zachytenia každej položky na dvoch účtoch – na jednej strane ako „Má dať“ a na druhej strane „Dal“. Ďalším spôsobom vedenia účtovníctva je jednoduché účtovníctvo založené na toku finančných prostriedkov z podnikania. Mimo zákona o účtovníctve poznáme daňovú evidenciu, ktorú definuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Poradíme vám ako sa vedie podvojné účtovníctvo a kto má povinnosť ho viesť.

Štítky: obrat, sro, SZČO, Účtovníctvo

4

Automatizujte bez veľkej investície: využite šikovné funkcie v účtovníctve

16. 12. 2021

Myslíte si, že automatizácia je iba pre veľké fabriky, ktoré nakúpia roboty alebo softvérové spoločnosti, ktoré používajú umelú inteligenciu? Tak tomu už dávno nie je. Automatizovať môžu aj drobní živnostníci alebo prevádzkovatelia e-shopov. A nepotrebujú na to státisíce alebo milióny.

Štítky: automatizácia, účtovný program, vedenie účtovníctva

0

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 07. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 07. 2022
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 07. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov