Dane a účtovníctvo

Uľahčite si prácu vďaka našim odborníkom. Spolupracujeme so skúsenými účtovnými a daňovými poradcami, ktorí vám poradia napríklad so mzdami, daňovou problematikou alebo jednotlivými účtovnými postupmi.

Výsledok hospodárenia: ako účtovať stratu a zisk?

24. 02. 2022

Po uzavretí účtovníctva, vyčíslení dane z príjmu a v dobe, kedy je už spracovaná účtovná závierka, je potrebné sa účtovne popasovať s výsledkom hospodárenia. V nasledujúcom článku si zhrnieme základy účtovania, možnosti výplaty podielu na zisku a vysporiadanie účtovnej straty. Zmienime aj rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou, často dva zamieňané pojmy.

Štítky: strata, Účtovná závierka, výsledok hospodárenia, zisk

6

Oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu

22. 02. 2022

Ak platiteľ DPH poskytuje služby alebo dodáva tovar, platí všeobecné pravidlo, podľa ktorého toto plnenie podlieha dani z pridanej hodnoty. Zo všeobecného pravidla existujú výnimky, kedy je plnenie od DPH oslobodené. Jednou zo situácií, kedy môže byť dodanie tovaru oslobodené je situácia, kedy platiteľ DPH dodáva tovar do iného členského štátu. Platiteľ však musí splniť zákonné podmienky pre oslobodenie.

Štítky: DPH (daň z pridanej hodnoty)

2

Koľko zaplatíte za svojho prvého zamestnanca

21. 02. 2022

Podnikanie sa vám rozrastá a potrebujete zamestnancov? Jednou z možností je prijať zamestnancov. Prečítajte si, na koľko vás zamestnanec vyjde alebo čo všetko za neho musíte odvádzať.

Štítky: Minimálna mzda a plat, Vznik pracovného pomeru

1

Materská a rodičovská dovolenka: aký veľký príspevok dostanete?

17. 02. 2022

Materská dovolenka a rodičovský príspevok sú dve odlišné druhy podpory pre čerstvých rodičov, resp. pre osoby starajúce sa o deti. Na každú z nich máte nárok za odlišných podmienok a situácií. V článku sa dozviete, kedy ich môžete poberať a koľko peňazí od štátu dostanete.

Štítky: materské, rodičovský príspevok, sociálne dávky

13

Ako na jednoduché spracovanie miezd v účtovnom programe Money S3

16. 02. 2022

Samostatný program na mzdy využívajú veľké firmy, malým a stredným podnikom sa viac vyplatí modul v účtovnom software – napríklad Mzdy a personalistika v Money S3. Jednoducho sa používa, vždy využíva aktuálnu legislatívu a rozšírite ho o ďalšie moduly, ktoré pokryjú väčšinu administratívy. Ukážeme vám, ako sa pripravujú mzdy v Money S3.

Štítky: Money S3, Mzda a plat, Mzdový list, Zrážky zo mzdy

3

Získajte od štátu peniaze späť alebo vrátenie nadmerného odpočtu DPH

15. 02. 2022

Pokiaľ ste platitelia DPH, môžete v daňovom priznaní uplatniť nárok na vrátenie DPH za prijaté zdaniteľne plnenia, teda za nákupy, ktoré sú zároveň vašimi daňovými výdavkami, resp. nákladmi. Prečítajte si, ako na to a na čo si dať pozor.

Štítky: DPH (daň z přidané hodnoty), Nadměrný odpočet, Odpočet daně

1

Čo je to mzdové účtovníctvo?

14. 02. 2022

S prijatím prvého zamestnanca do spoločnosti rozšírite svoje účtovníctvo o ďalší oddiel – mzdovú agendu, s ktorou prichádzajú nové administratívne povinnosti. Jeho výsledky musíte premietnuť do personálnej agendy firmy a do štátnych orgánov. Prečítajte si, čo v rámci mzdového účtovníctva rieši každý zamestnávateľ.

Štítky: Mzdová evidence

1

Súbežný pracovný pomer

11. 02. 2022

Váš zamestnanec môže mať neobmedzený počet pracovných pomerov. A to ako u vás, tak aj u iného zamestnávateľa. Prečítajte si pravidlá súbežných pracovných pomerov.

Štítky: súbežný pracovný pomer

13

Ako funguje účtovanie na účtoch časového rozlíšenia

10. 02. 2022

Jedným zo základných princípov účtovania je zaúčtovanie výnosov a nákladov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Na to slúžia účty časového rozlíšenia. Účty časového rozlíšenia sa najčastejšie používajú pri uzatváraní účtovných kníh, avšak účtuje sa na nich aj počas roka, čo si ukážeme na príkladoch.

Štítky: Účtovníctvo

3

Výplatná páska: aké informácie v nej musíte uvádzať

10. 02. 2022

Doklad, ktorý každý mesiac musíte vystaviť všetkým zamestnancom vo firme. Výplatná páska, resp. výplatný lístok, inak výplatnica, ktorá obsahuje všetko o odpracovanej dobe aj odmene, ktorá zamestnancom prináleží za vykonanú prácu. Urobme si jasno, čo sa má na výplatnom lístku uvádzať.

Štítky: Minimálna mzda a plat, Mzda a plat, Mzdová evidencie, Sociálne a zdravotné poistenie

2

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

15. 12. 2022
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
15. 12. 2022
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov