Dane a účtovníctvo

Uľahčite si prácu vďaka našim odborníkom. Spolupracujeme so skúsenými účtovnými a daňovými poradcami, ktorí vám poradia napríklad so mzdami, daňovou problematikou alebo jednotlivými účtovnými postupmi.

Ako účtovať mzdy v jednoduchom účtovníctve?

04. 02. 2023

Viete, ako v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať výdavky na mzdy zamestnancov? Viete, ako zaúčtovať poskytnuté zamestnanecké benefity, cestovné náhrady a výdavky spojené s BOZP? Viete, ktoré položky sú daňovo uznateľným výdavkom a ktoré nie? Všetko Vám ukážeme na konkrétnych príkladoch.  Mzdy ako daňovo uznateľný výdavok  V ustanovení § 19 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona […]

1

Ako so záväzkami v účtovníctve, časť 2?

03. 02. 2023

- V článku Ako so záväzkami v účtovníctve, časť 1 sme si povedali všeobecne, čo to sú pohľadávky a prešli sme si účtové skupiny 31 – 34 z účtovnej osnovy pre podnikateľov. Pre zopakovanie si povedzme, čo sú to záväzky a ako ich delíme. Pre zaúčtovanie väčšiny záväzkov využívame účtovú skupinu 3 – Zúčtovacie vzťahy. Ide o pomerne rozsiahlu účtovú skupinu […]

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtová osnova, Účtovníctvo

1

Najpoužívanejší účtovný software Money S3: Čo na ňom používatelia najviac oceňujú

02. 02. 2023

Money S3 sa už dlhé roky drží na špičke najpoužívanejších účtovných programov v Česku a na Slovensku, hlavne medzi menšími a strednými firmami. Účtovníci, ktorí prišli z iných systémov, na ňom najčastejšie oceňujú moderné a prehľadné rozhranie, ktoré pripomína programy ako Excel alebo Outlook. Vďaka tomu sa aj začínajúci účtovníci v programe rýchlo zorientujú. Ďalšie […]

4

Ako so záväzkami v účtovníctve?

01. 02. 2023

Pre zaúčtovanie väčšiny záväzkov využívame účtovú skupinu 3 – Zúčtovacie vzťahy. Ide o pomerne rozsiahlu účtovú skupinu a my sa v tomto článku pozrieme na náplň jednotlivých účtov, konkrétne v účtovných skupinách 31 – 34. Záväzky všeobecne Záväzok je vlastne vzťah medzi veriteľom, ktorý očakáva plnenie, a dlžníkom, ktorý má za povinnosť za svoj dlh včas […]

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtová osnova, Účtovníctvo

0

Účtovný software Money S3 plnohodnotne nahradí skladový program

01. 02. 2023

V Money S3 zvládnete okrem účtovníctva a personálnych záznamov aj skladovú evidenciu. Podnikanie vám zjednodušia šikovné funkcie ako napríklad prepojenie skladu s pokladnicou a e-shopom alebo automatizované vydávanie tovaru s najbližším dátumom exspirácie. Pozrite sa, aké funkcie vám pomôžu zlepšiť váš biznis. Hľadáte účtovný program, ktorý si poradí aj so skladovou evidenciou? Súčasťou Money S3 […]

0

Mzdová evidencia: Je lepší mzdový program alebo stačí ten účtovný?

27. 01. 2023

Ak potrebujete spracovávať mzdy interne, máte dve možnosti. Buď investujete do špecializovaného mzdového programu, alebo využijete účtovný program so mzdovým modulom. Odpovedzte si na naše 4 otázky a urobte si jasno v tom, ktorý variant je pre vás výhodnejší. Ušetríte si tak dosť času s výberom a hneď na prvý krát vyberiete správne.  1. Stačia vám […]

2

Ako vybrať mzdový a personálny systém

26. 01. 2023

Akonáhle firma zamestná prvých zamestnancov, musí niekde spracovať ich mzdy a viesť personálnu agendu ako nábor, školenie bezpečnosti alebo lekárske prehliadky. Ak pre tieto účely hľadáte mzdový a personálny systém, prečítajte si, ako pri výbere ideálne postupovať. Mzdový a personálny systém alebo len modul v účtovnom programe?  V prvom rade si položte otázku, či vôbec plnohodnotný […]

0

Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 2?

26. 01. 2023

V článku sme si povedali všeobecne, čo to sú pohľadávky a prešli sme si účtové skupiny 31 – 34 z účtovnej osnovy pre podnikateľov. Pre zopakovanie si povedzme, čo sú to pohľadávky a ako ich delíme. Pohľadávky všeobecne Pohľadávka v podstate znamená právo alebo nárok osoby (fyzickej alebo právnickej) požadovať od inej osoby plnenie z istého záväzku. Pohľadávka vzniká najčastejšie splnením […]

Štítky: Fyzická osoba, Právnická osoba, Účtová osnova, Účtovníctvo

1

Kniha jázd ZADARMO: Ako na ňu v účtovnom programe aj v Exceli?

25. 01. 2023

Knihu jázd potrebujete, aby ste si uplatnili náklady na prevádzku áut. Samotnú knihu jázd môžete viesť niekoľkými spôsobmi, vrátane tých, ktoré sú zadarmo. Zameriame sa na plusy a mínusy jednotlivých variantov a ukážeme si, ako správne vyplniť knihu jázd.  Čo je kniha jázd? Kniha jázd slúži na podrobnú evidenciu údajov o prevádzke služobného alebo súkromného […]

0

4 dôvody, prečo viesť elektronickú knihu jázd v účtovnom programe Money S3

24. 01. 2023

Aby ste si mohli uplatniť nárok na odpočet DPH z pohonných hmôt a preukázať daňovú uznateľnosť skutočných nákladov na spotrebu, musíte viesť knihu jázd. Prečítajte si, ako vám jej vedenie uľahčí software Money S3. Z hľadiska DPH (dane z pridanej hodnoty) platí jednoduché pravidlo. Ak uplatňujete nárok na odpočet DPH súvisiaci s nákladom na konkrétne vozidlo (napríklad […]

3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články

Daňový kalendár

31. 03. 2023
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti – štvrťročné
31. 03. 2023
Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2022 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov a z peňažného a nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 20 a ods. 21 zákona o dani z príjmov a podanie oznámenia o tejto skutočnosti správcovi dane – ročné
31. 03. 2023
Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH) – mesačné
Ďalšie termíny

Slovník pojmov