Návody

Vyberte si v pravom stĺpci požadovanú kategóriu návodov.

  • Dokumentácia - podrobná dokumentácia účtovného programu Money S3, rozširujúcich modulov a niektorých ďalších rozsiahlejších funkcií.
  • Podľa typu – jednotlivé kategórie návodov napr. podľa legislatívnych zmien (naprieč všetkými modulmi), príklady a návody k inštalácii programu, najlepšie tipy a triky k práci so systémami Money a pod.
  • Videonávody - pre používateľov, ktorí dávajú prednosť videu
  • Vzorové príklady - komplexné návody vrátane príkladov k riešeniu určitých situácií v systémoch Money.

Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2020

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v systéme Money S3 pred spracovaním miezd za január 2020.

0

Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2019

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v systéme Money S3 pred spracovaním miezd za január 2019.

0

Postup krokov pred spracovaním miezd za Január 2018

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v informačnom systéme Money S3 pred spracovaním miezd za Január 2018.

0

Umiestnenie súborov a zložiek pri novej inštalácii Money S3 od verzie 13.000

Od verzie 13.000 sa zmenili inštalačné adresáre Money S3 v závislosti na používanom operačnom systéme. Pre prehľadnosť uvádzame nové rozmiestnenie súborov ...

0

Vybrané zmeny v odvodoch od januára 2013 – zamestnávanie dohodárov

Rozsiahle novely zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení priniesli zmeny najmä v odvodoch za zamestnancov zamestnaných mimo pracovného pomeru – dohodárov. ...

0

Postup krokov pred spracovaním miezd za Január 2013

Táto stránka popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v informačnom systéme Money S3 pred spracovaním miezd za Január 2013.

0

Nové členenie výdavkov v peňažnom denníku od Januára 2013

V súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania ...

0
Minikurz 2023

Zúčastnite sa Minikurzu online

Prihláste sa na obľúbený bezplatný Minikurz. Pripravili sme pre vás veľa noviniek.

Prihlásiť sa zadarmo