Návody

Vyberte si v pravom stĺpci požadovanú kategóriu návodov.

  • Dokumentácia - podrobná dokumentácia účtovného programu Money S3, rozširujúcich modulov a niektorých ďalších rozsiahlejších funkcií.
  • Podľa typu – ďalší spôsob listovania návody, napríklad podľa legislatívnych zmien (napríč všetkými modulmi), príklady a návody na inštaláciu programu, najlepšie tipy a triky práce s programom a ďalšie.
  • Videonávody - dávate prednosť videu? Prehľadný súhrn všetkých videonávodov v Money S3 zo všetkých sekcií.
  • Vzorové príklady - komplexné návody vrátane príkladov na riešenie určitých situácií v Money S3.

Zľavy na položky dokladov v Money S3

Zľavy na položky môžete používať vo Vystavených faktúrach, Skladových predajkách, Dodacích listoch vystavených, Ponukách vystavených a Objednávkach.

0

Zmeny v smerovaní dokladov do Priznania k DPH v roku 2021

Od januára 2021 došlo k zásadným zmenám v Priznaní k DPH. Tento návod prináša prehľadný popis zmien jednotlivých riadkov.

0

Odvodová úľava pre dôchodcov od júla 2018

Od 1. júla 2018 môžu aj pracujúci dôchodcovia využiť odvodovú úľavu na dôchodkové poistenie podobne ako to už dlhšie platí ...

0

Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2021

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v systéme Money S3 pred spracovaním miezd za Január 2021.

0

Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2020

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v systéme Money S3 pred spracovaním miezd za január 2020.

0

Postup krokov pred spracovaním miezd za január 2019

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v systéme Money S3 pred spracovaním miezd za január 2019.

0

Postup krokov pred spracovaním miezd za Január 2018

Tento návod popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v informačnom systéme Money S3 pred spracovaním miezd za Január 2018.

0

Umiestnenie súborov a zložiek pri novej inštalácii Money S3 od verzie 13.000

Od verzie 13.000 sa zmenili inštalačné adresáre Money S3 v závislosti na používanom operačnom systéme. Pre prehľadnosť uvádzame nové rozmiestnenie súborov ...

0

Vybrané zmeny v odvodoch od januára 2013 – zamestnávanie dohodárov

Rozsiahle novely zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení priniesli zmeny najmä v odvodoch za zamestnancov zamestnaných mimo pracovného pomeru – dohodárov. ...

0

Postup krokov pred spracovaním miezd za Január 2013

Táto stránka popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v informačnom systéme Money S3 pred spracovaním miezd za Január 2013.

0