Dane s Milanom Kúdelom

Naučte sa pracovať s daňovými novinkami pre rok 2020 za jeden deň.
Ľudsky a zrozumiteľne.

Prihlásiť sa na seminár

Pretože sa v tomto roku chystá celý rad zaujímavých a dôležitých zmien v daňovej oblasti, rozhodli sme sa pripraviť pre Vás jednodenný seminár v spolupráci s daňovým poradcom.

Ako sa menia dane na Slovensku v roku 2020?

Legislatívne zmeny zákona o dani z príjmov a DPH Vybrané problémy v praxi
 
Ostatné kapitálové fondy - vyplatenie a tvorba

Obsah seminára

Ako bude seminár prebiehať:

8:30 – 9:00 Registrácia a coffee break
9:00 – 11:30 1. blok – Legislatívne zmeny zákona o dani z príjmov
11:30 – 12:30 Obed
12:30 – 14:00 2. blok – Vybrané problémy z praxe
14:00 – 14:15 Coffee break
14:15 – 15:30 3. blok – Ostatné kapitálové fondy - vyplatenie a tvorba

Kde sa bude seminár konať?

K hotelu sa môžete jednoducho dostať mestskou hromadnou dopravou (zastávka Most SNP).

Ak pôjdete autom, môžete zaparkovať v hotelovej garáži alebo na parkovisku pred hotelom v zľavnenej cene 20€/auto do 9 hodín.


Cena:

 • zákazník Solitea Slovensko, a.s. 99 € s DPH
 • verejnosť 129 € s DPH
 • ďalší účastník z firmy s 20% zľavou

Aké témy na seminári zaznejú?

Legislatívne zmeny daňových zákonov

 • zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich,
 • zmeny v oblasti odpisovania majetku - rýchlejšie odpisovanie elektromobilov,
 • zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty,
 • možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
 • zavedenie režimu call-off stock v zákone o DPH,
 • zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru,
 • zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu,
 • a ďalšie.

Vybrané problémy z praxe

 • prefakturácia nedaňových výdavkov a daňovo-účtovný dopad,
 • skončenie nájomného vzťahu a vysporiadanie technického zhodnotenia u prenajímateľa a nájomcu z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva,
 • pôžičky do spoločnosti od závislej osoby, pravidlo nízkej kapitalizácie a daňovo-účtovný dopad.

Ostatné kapitálové fondy - vyplatenie a tvorba

 • tvorba kapitálových fondov, základného imania,
 • daňový dopad pri vyplatení (znížení) imania na spoločnosť a spoločníka.

Rezervujte si svoje miesto včas!

Radi by sme Vás upozornili, že v záujme zachovania osobného prístupu Ing. Milana Kúdelu k účastníkom je počet miest obmedzený.

Akcia bola ukončená.


Garant odborného seminára

Ing. Milan Kúdela – daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby, so špecializáciou na Daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, správu daní a poplatkov.

Pre koho je seminár určený?

Pre ekonómov, účtovníkov, manažérov a konateľov spoločností, ktorí majú záujem o aktuálne informácie z daňovej problematiky pre rok 2020.

Okrem hodnotných informácií si odnesiete aj milý bonus

 • Bezplatnú konzultáciu Vašich dotazov s Ing. Milanom Kúdelom aj po skončení semináru.
 • ZADARMO e-book Daňové zákony – Úplne znenie platné v roku 2020.
 • Tlačené pracovné materiály, aj elektronické na flash disku.

Registráciu a otázky vybavuje:

Kristína Pejková, kristina.pejkova@solitea.sk tel. 02/49 212 323
Věra Hošková, eventy@solitea.cz, tel. +420 604 968 299.

Potvrdenie rezervácie:

Účasť na konferencii je podmienená registráciou a úhradou zálohovej faktúry. V registračnom poplatku je zahrnuté občerstvenie vrátane teplého obeda. Po odoslaní rezervácie, Vám e-mailom zašleme zálohovú faktúru. Po jej úhrade Vám zašleme vyúčtovaciu faktúru, ktorá platí ako potvrdenie rezervácie.
Vyhradzujeme si právo z organizačných dôvodov seminár presunúť alebo zrušiť. V takom prípade budete vopred informovaný a zaplatené poplatky Vám budú vrátené v plnej výške.

Čo robiť v prípade, že sa na seminár nemôžem dostaviť?

Zrušenie rezervácie môžete vykonať telefonicky alebo e-mailom na vyššie uvedené kontakty.

V prípade zrušenia rezervácie viac ako 5 pracovných dní vopred (vrátane) je storno poplatok 50 % z ceny. V prípade zrušenia rezervácie menej ako 5 dní alebo neúčasti na seminári, je storno poplatok 100 % z ceny.